‘Peri-implantitis: Vermijden als de beste therapie’. Sprekers Walter van Breda en Nele van Assche geven je dit advies bij de behandeling van het onderwerp. Waar osseoïntegratie wereldwijd een geweldig succes is, is peri-implantitis een vervelende en te vaak voorkomende complicatie. Dit kan leiden tot zowel esthetische als functionele problemen.

Als een implantaat bij peri-implantitis alleen nog met een chirurgische ingreep kan worden gered, is dat een vervelende behandeling voor alle partijen. Daarom is het van belang om deze complicatie te voorkomen of in een zeer vroeg stadium te diagnosticeren.

Walter en Nele behandelen in een duopresentatie de belangrijkste praktische aspecten en wetenschappelijke onderzoeken over peri-implantitis, met name vanuit prothetisch en chirurgisch oogpunt. Zij laten je zien dat meer voorzorg resulteert in minder (na)zorg.

Dit leer je tijdens de cursus Peri-implantitis:

Je hebt handvatten om peri-implantitis te voorkomen. Is het te laat? Dan ben je in staat om het in een vroeg stadium te herkennen. Samen met de patiënt, implantoloog, tandarts en de tandtechnicus geef je het implantaat de beste overlevingskans.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
  • Principes van osseoïntegratie
  • Verdieping peri-implantitis
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Eigenschappen van soft-tissue
  • Behandeling van peri-implantitis