Gevuld, gered, getrokken?! Binnen de restauratieve tandheelkunde halen we met onze werkstukken graag de eindstreep. Helaas blijkt de dagelijkse praktijk wat weerbarstiger, zeker wanneer het om endodontisch behandelde elementen gaat. Hoe bepaal je nou of een element het redden waard is? En hoe herstel je het element vervolgens?

 

In deze lezing zal het herstel van het endodontisch behandelde element centraal staan. De huidige inzichten vanuit de literatuur omtrent het adhesief restaureren van endodontisch behandelde elementen worden besproken. Verschillende keuzes passeren de revue: stift of geen stift, alleen plakken of toch ferrule, direct of indirect restaureren. Na de lezing zit u weer helemaal in de wedstrijd.
Spreker: Maurits de Kuijper
Praktische informatie

Deze cursus vindt plaats  van 20.15 tot circa 21.45 uur, in het UMCG Groningen, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen. Inloop met koffie en thee vanaf 20.00 uur.
Er worden geen broodjes geserveerd. U kunt wel deelnemen aan het diner, behorende bij de workshop MFP van de NVGPT. Dat vindt plaats vanaf 19.00 uur in DOT: Vrydemalaan 2, 9713 WS Groningen. Indien u dat wenst, dan dient u dat NAAST uw aanmelding voor de cursus door te geven via het contactformulier.

Deelnemers aan de online editie ontvangen daags voor de cursus een link voor deelname.

Op 16 juni organiseren we de tweede SPLINTercursus van 2022. We kunnen weer live bij elkaar komen maar voor de mensen die Amsterdam te ver vinden is er ook een online variant. Het thema wordt behandeld door Eric van der Winden, tandtechnicus en docent restauratieve tandheelkunde.

Alles draait om verstandige restauratieve keuzes. Duurzaamheid en esthetiek voor de minimaal invasieve restauraties: onder die noemer belicht Eric van der Winden zijn vakgebied. Daarbij gaat hij in op een drietal interessante aandachtsgebieden:
  1. de te verwachten levensduur van verschillende materialen, onder andere aan de hand van een eigen overkappingstechniek;
  2. hoe hij zijn ambacht laat ondersteunen door digitale tandtechniek;
  3. wat is nu eigenlijk de ideale vorm van communicatie tussen tandarts, tandtechnicus en patiënt?

In deze voordracht gaat Eric uitvoerig in op de specifieke vormgeving van natuurlijke tanden en het waarom. Het begrijpen van natuurlijke vormen van tanden en kiezen is belangrijk bij het maken van direct- en het beoordelen van indirect vervaardigde restauraties.

Ervaring
Bij zijn presentaties maakt Eric gebruik van zijn jarenlange kennis en ervaring: hij is ruim 42 jaar werkzaam als tandtechnicus, is aangesloten bij Oral Design en is als docent verbonden aan drie opleidingen op het gebied van restauratieve tandheelkunde. Zijn gedachtes zijn: een leven lang leren en maximaal plezier halen uit zijn werk.

Leerdoelen
Hoe kunnen we optimaal communiceren (is dit belangrijk en welke informatie delen we)?
Vormgeving, functie en esthetiek, wat is belangrijk (hoe kunnen we deze drie-eenheid begrijpen en toepassen)?
Welke materialen kunnen we het beste in welke situatie gebruiken?
Hoe kan ik het tandvlees optimaal ondersteunen?

Competenties
• Vakinhoudelijk handelen: 80%
• Kennis en Wetenschap: 20%.

Prijzen
De cursus is voor leden geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro (live) of 45 euro (online).

Voor 100 euro per jaar (studenten 25 euro) bent u al lid en kunt u zonder extra kosten deelnemen aan alle SPLINTercursussen!

Sprekers: Prof.dr. Floris Bikker en Dr. Casper Bots

50% van de 50-jarigen gebruikt medicatie en dit loopt op tot 80% van de 80-jarigen. Kortom, een zeer groot deel van de patiëntenpopulatie gebruikt medicatie. De hoeveelheid speeksel in de mond neemt af, wanneer er meer dan vier verschillende soorten medicatie worden gebruikt. Daarnaast is er specifieke medicatie die een direct sterk remmend effect heeft, met alle gevolgen van dien.

In het begin lijkt de impact van het speekseltekort op de mondgezondheid mogelijk nog wel mee te vallen. En relatief eenvoudig op te lossen met een slokje water. Maar wanneer het aantal verschillende medicijnen die gebruikt worden omhooggaat (polyfarmacie), neemt de kans op bijwerkingen in de mond toe. De meest in het oog springende bijwerking van medicatie is monddroogte. Maar naast dit groot ongemak nemen we als mondzorgverlener de gevolgen in de mond waar.

Zoals een plotseling toename van (wortel)caries, gebitslijtage, mondschimmel en orale ontstekingen.

In deze NWVT cursus over de KIMO richtlijn leer je alles over:

  • Medicatiegebruik en de gevolgen daarvan op de speekselsecretie;
  • De gevolgen van de droge mond voor de mondgezondheid;
  • Hoe je problemen in de mond vroegtijdig kunt signaleren;
  • Welke maatregelen je moet nemen bij monddroogte;
  • Hoe je effectief kunt communiceren over medicatiegebruik en monddroogte met zowel de patiënt, apotheker en andere zorgverleners in het veld.

Na aanmelding ontvangt u voor aanvang van de presentatie de link voor de livestream.

Wegens overweldigende belangstelling organiseren we opnieuw deze NVOI Roadshows met thematische kennis in compacte vorm, maar nu als webinar. Deze avondwebinar rond de implantaatgedragen kroon biedt een actuele blik op de materie en een praktische houvast om tot een esthetisch, voorspelbaar en duurzaam resultaat te komen!
‘Gaarne vervaardiging kroon op implantaat’. Tandtechnici zien dit vaak als enige aangeleverde informatie op de techniekbon staan. Er zijn echter zeer veel mogelijkheden en vraagstukken waar over nagedacht zal moeten worden door de tandarts (-implantoloog) én tandtechnicus.

Dient er voor een standaard abutment te worden gekozen, voor een ti-base of is een CAD/CAM abutment verstandiger? Wat is het meest ideale materiaal per indicatie voor het te gebruiken abutment en hoe zit het met de kroon? Kies je voor een verschroefde of gecementeerde kroon? En hoe zit het met de garantie?

Omdat degene die de kroon plaatst hier ook de eindverantwoordelijke voor is, zal deze goed op de hoogte moeten zijn van de vele mogelijkheden. Per patiënt zal dan ook goed nagedacht moeten worden wat de beste materiaalkeuze is. Een verkeerde beslissing heeft immers vaak grote invloed op het eindresultaat met soms desastreuze gevolgen. Niet alleen esthetische missers, maar ook botverlies en beschadiging of verlies van het implantaat kunnen het gevolg zijn van een onjuist gekozen type abutment. Daarom zal net als de verwijzend tandarts ook degene die het implantaat plaatst goed op de hoogte moeten zijn van de diverse beslissingen en de verwijzer moeten kunnen adviseren.

Deze presentatie zal ingaan op de diverse prothetische keuzes die gemaakt dienen te worden. Met behulp van een handige beslisboom zal u geholpen worden om tot een esthetisch, voorspelbaar en ook duurzaam eindresultaat te komen.

Voor NVOI-leden is deelname gratis. De kosten voor niet-leden aan dit webinar Roadshow bedraagt € 50,00.

De NVTS ACADEMY organiseert op 26 oktober de eerste NVTS webinar.

Start: 20:00 uur
Spreker: Dr. Peter Wetselaar
Moderatoren: Dr. Aarnoud Hoekema en Drs. Maurits de Ruiter
Kosten: Gratis

Dr. P. Wetselaar is tandarts-gnatholoog, tandarts-slaapgeneeskundige, Opleidingsdirecteur Oral Health Sciences en Profieldirecteur Orofaciale Pijn en Disfunctie ACTA.

Na deze voordracht weet u:
1. Hoe ga ik om om te gaan met bruxisten die graag een MRA willen?
2. Wat doe ik met een regelmatig kapot gebeten MRA?
3. Wat doe ik met CMD-problematiek vanwege bruxisme en de wens voor een MRA?

RAW is een volledig digitale workflow gebaseerd op het SKIN concept waarbij de natuur als inspiratie dient voor gefreesde restauraties. Met het RAW protocol is het tegenwoordig mogelijk om de perfecte imperfecties van natuurlijke elementen by design te implementeren in het eindresultaat. Ontdek hoe technologische ontwikkeling in verschillende industrieën buiten de tandheelkunde hebben geleid tot het tot stand komen van het concept.

Inschrijven voor dit gratis restauratiefje kan via info@nvvrt.com

CV An Nquyen
An Nguyen is in 2011 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een jaar in de algemene praktijk gewerkt te hebben heeft hij zijn eigen praktijk, Ardent Tandheelkunde, geopend. Inmiddels heeft hij meerdere bedrijven opgestart onder de vlag van ARDENT en is hij veelgevraagd consultant om bedrijvenfuture-proof te maken. Hij is bekend van het creëren van onder andere The Game Changer, een seminar dat als doel heeft om tandheelkundige ondernemers en managers het beste uit zichzelf en hun organisatie te laten halen. Hij definieert zijn missie als het inspireren, helpen en begeleiden van collega’s om hun dromen na te jagen, hoe onconventioneel deze ook mogen zijn. In het dagelijkse leven werkt hij als tandarts in zijn eigen praktijk en houdt zich in het bijzonder bezig met restauratieve en esthetische tandheelkunde. Ook houdt hij zich bezig met de research and development van de volledig digitale workflow en is hij partner van de captains of industry in de digitalisering. Hij geeft zowel nationaal als internationaal lezingen over marketing, brand-identity en innovatie in zowel de tandheelkundige als corporate industrie.

Een droge mond kan een groot probleem zijn voor patiënten. Dagelijks ongemak gaat vaak gepaard met een slechte prognose van de dentitie. Helaas zijn patiënten met een droge mond een groeiende groep, waar tandartsen en mondzorgkundigen in toenemende mate mee te maken krijgen. Ga je alles op alles zetten om de natuurlijke dentitie nog te behouden of ga je versneld over naar een implantaatgedragen prothetische voorziening?

In deze Splintercursus wordt aan de hand van casuïstiek en wetenschappelijk onderzoek een antwoord gezocht op deze vraag. Er wordt besproken hoe een patiënt met een droge mond te herkennen en wat er mogelijk is op zowel preventief gebied als op restauratief/prothetisch en implantologisch vlak.

CV spreker
Derk Jan Jager heeft in 2005 de studie tandheelkunde in Groningen afgerond en is 2012 gepromoveerd op de relatie speeksel-tanderosie. In 2014 heeft hij de opleiding tandarts-prosthodontist/restauratief tandarts van het UMC Groningen en het Royal College of Surgeons Edinburgh (Mpros RCSed) afgerond en in 2016 de NVGPT-opleiding Maxillofaciale Prothetiek (MFP). Hij is werkzaam bij de afdeling MKA van het AmsterdamUMC. Hij verzorgt ook het ‘Speekselspreekuur’ waar patiënten met uiteenlopende speekselgerelateerde klachten gezien worden. Zijn huidig onderzoek richt zich op het succes van tandimplantaten en verlichting van de droge mondklachten bij patiënten met onder andere het syndroom van Sjögren.