Downsyndroom is het meest voorkomende syndroom in Nederland en jaarlijks worden er 150 tot 200 kinderen geboren met dit syndroom. Als tandheelkundig team en zeker binnen de bijzondere tandheelkunde zien we dan ook regelmatig een kind of volwassene met dit syndroom voorbijkomen op ons spreekuur. Eenieder weer uniek en soms een hele puzzel om de best passende zorg te
bieden, maar altijd wel weer een lach op ons gezicht brengend. Down kent vele variaties, vele gezichten en vele verschillende aspecten. Die diversiteit willen we aan bod laten komen tijdens dit congres.

Gezondheid, gedrag, motivatie, slijtage, oligodontie en het ouder worden zijn een aantal van de onderwerpen die we breder willen belichten. “Down the road” van jong tot oud.
We denken hiermee een mooi programma neer te kunnen zetten met voor alle deelgebieden wel wat interessants.

We nodigen jullie dan ook van harte uit om vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2024 in Soesterberg dit congres bij te wonen.

Tot ziens in september,
BNS-commissie Cobijt.

Downsyndroom is het meest voorkomende syndroom in Nederland en jaarlijks worden er 150 tot 200 kinderen geboren met dit syndroom. Als tandheelkundig team en zeker binnen de bijzondere tandheelkunde zien we dan ook regelmatig een kind of volwassene met dit syndroom voorbijkomen op ons spreekuur. Eenieder weer uniek en soms een hele puzzel om de best passende zorg te
bieden, maar altijd wel weer een lach op ons gezicht brengend. Down kent vele variaties, vele gezichten en vele verschillende aspecten. Die diversiteit willen we aan bod laten komen tijdens dit congres.

Gezondheid, gedrag, motivatie, slijtage, oligodontie en het ouder worden zijn een aantal van de onderwerpen die we breder willen belichten. “Down the road” van jong tot oud.
We denken hiermee een mooi programma neer te kunnen zetten met voor alle deelgebieden wel wat interessants.

We nodigen jullie dan ook van harte uit om vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2024 in Soesterberg dit congres bij te wonen.

Tot ziens in september,
BNS-commissie Cobijt.

Vrijdag 26 & Zaterdag 27 november 2021

Door Alwin van Daelen & Wiebe Derksen

Indirecte restauratieve procedures en partiële omslijpingen worden vaak als complex ervaren. Om verschillende redenen worden directe (composiet)restauraties daarom vaak als eerste behandelkeuze gezien. Het is de vraag of dat voor iedere indicatie het beste is. Wiebe Derksen en Alwin van Daelen belichten tijdens deze praktische 2-daagse Create Your Own Style workshop het grensvlak tussen direct en indirect. Ontrafel de complexiteit en ontdek dat een minimaal invasieve behandelmethode ook bij indirecte restauraties de norm kan zijn!

Krijg inzicht alle klinische stappen en keuzes die betrokken zijn bij het behalen van een duurzaam en esthetisch resultaat. De docenten bieden u de theoretische onderbouwing, klinische handvatten en hands-on training voor het toepassen van indirecte technieken. U doorloopt alle stappen van de partiële restauratie: prepareren, analoog en digitaal afdrukken, de tijdelijke restauratie en het adhesief cementeren. Daarnaast oefent u met facings, de plastische opbouw (met en zonder glasvezelfstift) en implantaatafdrukken.

Na deze workshop kunt u:

 • De juiste behandelkeuzes maken bij directe en indirecte indicaties
 • De patiënt overtuigen met behulp van een onderbouwd behandelplan
 • Praktische vaardigheden toepassen bij prepareren, afdrukken, tijdelijke voorzieningen en cementeren
 • Kennis over de laboratoriumfase en klinische stappen toepassen om voorspelbaar, minimaal invasief en esthetisch te werken met indirecte technieken

 Klik hier voor meer informatie

Over Create Your Own Style

De workshops uit dit 3M™ cursusprogramma zijn de afgelopen 10 jaar gevolgd door ruim 1400 collega-tandartsen. Wat dit programma anders maakt? Topdocenten nemen u stap-voor-stap mee bij het realiseren van esthetische directe en indirecte restauraties. Het zwaartepunt van de workshops ligt daarbij écht op de praktijk. Ieder stuk theorie wordt gevolgd door hands-on oefeningen. Zo leert u de restauratieve technieken en behandelmethoden met vertrouwen in uw eigen praktijk toe te passen.

Door Bart Beekmans & Marta Ilik

Iedere tandarts komt patiënten tegen met verlies van tandweefsel als gevolg van gebitsslijtage. Dankzij recente literatuur leren we steeds meer over de verschillende behandelopties van gebitsslijtage. Leer tijdens deze workshop welke directe behandelopties met composiet u heeft om gebitsslijtage tot een functioneel en esthetisch eindresultaat te brengen, onafhankelijk van de complexiteit. Ga aan de slag met verschillende behandeltechnieken, waaronder de stempeltechniek, het vervaardigen van een palatinale backing en het anatomisch restaureren van door slijtage aangedane (anterior en posterior) elementen.

Na de workshop kunt u:

 • Praktische vaardigheden toepassen voor de diagnose, planning en isolatie
 • Maltechnieken toepassen met composiet bij het herstellen van gebitsslijtage
 • Directe (composiet)technieken toepassen voor functioneel en esthetisch herstel van gebitsslijtage

Klik hier voor meer informatie

Over Create Your Own Style

De workshops uit dit 3M™ cursusprogramma zijn de afgelopen 10 jaar gevolgd door ruim 1400  collega-tandartsen. Wat dit programma anders maakt? Topdocenten nemen u stap-voor-stap mee bij het realiseren van esthetische directe en indirecte restauraties. Het zwaartepunt van de workshops ligt daarbij écht op de praktijk. Ieder stuk theorie wordt gevolgd door hands-on oefeningen. Zo leert u de restauratieve technieken en behandelmethoden met vertrouwen in uw eigen praktijk toe te passen.

Door Bart Beekmans & Marta Ilik

Leer hoe u de ultieme, esthetische frontrestauratie vervaardigt, die voldoet aan de verwachtingen van patiënten en behandelaars met hoge esthetische wensen.

Door de behandeltechnieken en speciale layeringrecepten zelf toe te passen tijdens de workshop, wordt esthetisch werken met composiet bereikbaar voor uw dagelijkse en meer uitdagende casussen. Centraal staat hoe u het driedimensionale uiterlijk en anatomie van een natuurlijk element nabootst. De docenten gaan uitgebreid in op de theorie en geven u veel behandeltips, die u direct toepast met een praktische oefening. Stap voor stap bouwt u de front composietrestauratie op; van mock-up en laag voor laag opbouwen met meerdere opaciteiten, tot het vormgeven, afwerken en polijsten.

Na de workshop kunt u:

 • Laag voor laag een multi-layering composietveneer opbouwen
 • Behandelplanning uitvoeren m.b.v. Smile Design
 • Een mock-up vervaardigen ter voorbereiding op de definitieve restauratie
 • Secundaire en tertiaire structuur aanbrengen bij het afwerken van de restauratie
 • Restauraties op hoogglans polijsten voor een duurzaam en natuurlijk eindresultaat

Klik hier voor meer informatie

Over Create Your Own Style

De workshops uit dit 3M™ cursusprogramma zijn de afgelopen 10 jaar gevolgd door ruim 1400 collega-tandartsen. Wat dit programma anders maakt? Topdocenten nemen u stap-voor-stap mee bij het realiseren van esthetische directe en indirecte restauraties. Het zwaartepunt van de workshops ligt daarbij écht op de praktijk. Ieder stuk theorie wordt gevolgd door hands-on oefeningen. Zo leert u de restauratieve technieken en behandelmethoden met vertrouwen in uw eigen praktijk toe te passen.

Welcome at the T-Scan User Meeting and Masterclasses 2019. The T-Scan User Meeting 2019 consists of the T-Scan User Meeting BeNeLux on Friday  and the T-Scan Masterclasses on Saturday.

Program T-Scan User Meeting, click here

Welcome at the T-Scan User Meeting and Masterclasses 2019. The T-Scan User Meeting 2019 consists of the T-Scan User Meeting BeNeLux on Friday  and the T-Scan Masterclasses on Saturday.

Program T-Scan User Meeting, click here