De faciale analyse, de programmatuur, bonding technieken, nemen van records 

Tijdens het eerste seminar van de opleiding Integrated Orthodontics zul jij als tandarts direct enthousiast worden over de rol die orthodontie in zijn dagelijkse tandheelkundige beroepsuitoefening zal gaan spelen. Je zult je er van bewust worden dat de moderne orthodontie veel meer inhoudt dan louter het recht zetten van tanden en kiezen. Juist als tandarts wordt je blikveld nog ruimer en zal je beter leren indiceren en beter leren kijken, door een orthodontische bril, naar de problemen waar je elke dag mee geconfronteerd wordt.

 

Dat is waar oud cursisten het allemaal over eens zijn; de opleiding biedt zoveel meer als alleen orthodontie. Als tandarts word je completer en leer je de orthodontie integraal toe te passen in de tandheelkunde maar vooral omgekeerd de tandheelkunde integraal toe te passen in de orthodontie. De voordelen die dat voor jou en voor je patiënten op gaat leveren zijn talrijk. Vanaf dag één leer je anders kijken naar je patiënten.

 

Wat is het evidence based behandeldoel, is de belangrijkste vraag die beantwoord zal worden. Om een betere tandarts te worden is het wezenlijk kennis te hebben over de faciale harmonie van gezichten, lachlijnen, cosmetiek, en functie. Zoals de evidence based guideline omschrijft moet tijdens de gebits- en gelaatsontwikkeling gestreefd worden naar een occlusie, die esthetisch voldoet voor de patiënt en waarmee goed kan worden gefunctioneerd. De centrale rol van de orthodontie binnen het dagelijks functioneren van juist de algemeen practicus zal worden benadrukt waarbij geïntegreerd toepassen van de verschillende onderdelen van de tandheelkunde essentieel is.
Deze integratie maakt het mogelijk juist complexe casussen te behandelen (paro-implantaat casus, TMD-casus en pre prothetische set-ups).

 

Tijdens het eerste seminar leer je hoe je essentiële gegevens moet verzamelen, die nodig zijn om een behandelplan op te stellen op analoge dan wel digitale wijze. Daarnaast leer je deze gegevens op de juiste wijze te verwerken en te interpreteren. Er wordt een eerste aanzet gemaakt om begrippen als groei, faciale ontwikkeling en de wijze waarop de tanden hierbij een rol spelen op zijn merites te beoordelen. Je leert welke invloed de positie van tanden op de faciale harmonie kan hebben.

 

Er wordt een introductie gegeven in de faciale analyse volgens David Sarver en de cephalometrie, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Carestream Software Orthotrac (tijdens het eerste jaar inbegrepen in het cursusgeld). De model diagnostiek en analyse wordt ook volledig digitaal uitgevoerd; de software van OrthoCat IQ, Insignia en Spark is gratis en wordt voorafgaand aan de eerste seminar dag online geïnstalleerd. Zo kan supervisie door Integrated Dentistry gratis, efficiënt en eenvoudig voor de cursist gerealiseerd worden. Vanaf dag één kun je dan al starten met je orthodontische behandeling onder supervisie en maak je gebruik van technieken, die er voor zorgen dat jouw behandelingen consistent en voorspelbaar zijn.

 

Er zal uitgebreid worden ingegaan op de reden waarom de verzamelde informatie nodig is om tot een verantwoord behandelplan te komen;

 • Informatie betreffende cephalometrie en gezicht is nodig om de juiste proporties te leren herkennen en om te bepalen waar de grens van een orthodontische ligt.
 • Bepalen van de smile-arc, de lachlijn en welke factoren hierop van invloed zijn.
 • Ervaar het verschil tussen de traditionele orthodontie waar veelal de maxilla wordt aangepast aan de mandibula en de facial driven orthodontie. Stel het bovenfront centaal bij je behandeling; daar gaat het om voor de patiënt; die super smile!
 • Welke onderverdeling kan globaal gemaakt worden in occlusie?
 • Welke malocclusies zijn te behandelen en waar liggen beperkingen?
 • Is preventie van malocclusie mogelijk?

 

Studiebelasting

Per seminar is de studiebelasting: 18 contacturen en 4 zelfstudie uren​. 

Start cursus

De cursus start op donderdag 1 december 2022.

Enthousiast geworden?

Wacht dan niet langer en schrijf je vandaag nog in!

Deze opleiding is erop gericht de tandarts te oriënteren in het vakgebied van de orthodontie en het belang van orthodontie in de algemene praktijk. Vanaf het eerste seminar kan de cursist, onder begeleiding, zijn patiënten al gaan behandelen. Plaatsing van de Insignia apparatuur blijkt meer dan 96% nauwkeurig, voorspelbaar, delegeerbaar en accuraat te zijn!

Tijdens onze seminars worden de corona maatregelen in acht gehouden. Zo zijn de seminars zowel live- online als in onze cursuscentrum te volgen. Ook heeft u de mogelijkheid om de seminars op een later tijdstip altijd terug te kijken.

Bent u geïnteresseerd in deze opleiding? Wacht dan niet te lang en schrijf u dan nu in!

Opleiding Paro assistent

 • Cursus voor de ervaren preventieassistent,
 • 10 contactdagen,
 • Theorie d.m.v. Blended Learning ( kliniek en e- learning),
 • Terugkoppeling theorie in college vorm,
 • Verzorging van patiënten door cursuscentrum,
 • Intensieve begeleiding van de cursist tijdens praktijkgedeelte.

Na de cursus kunt U:

 • Pocket/parodontiumstatus maken, Paro-pathogenentest afnemen,
 • In overleg met het behandelteam een behandelplan maken voor de patiënt,
 • De patiënt informeren over de situatie in de mond,
 • Sub gingivaal reinigen met curettes, scalers en ultrasoon bij patiënten met DPSI categorie B , eenvoudige C,
 • De ND-Yag en KTP laser op de juiste wijze hanteren,
 • De patiënt begeleiden in de nazorgfase.

De cursus wordt twee keer aangeboden en bestaat uit 10 cursusdagen. Je kunt kiezen uit de locatie Zuid Limburg of ons cursuscentrum in Lichtenvoorde/Aalten/Groenlo.

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier

Cursusdata: 23, 24 en 25 april 2020

Introductie in Spark Aligner behandelingen gebruik makend van de Approver software.

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier