Het Bernini & Rembrandt Mysterie: Italiaanse & Hollandse Meesters.
Bij elke complexe parodontale en esthetische behandeling streeft u naar een zo veel mogelijk voorspelbaar behandelresultaat. Maar soms kunnen onverwachte mysteriën zich aandienen. Hoe pakt u gingivale recessie aan, zwarte driehoeken tussen de kronen of erosieve non-carieuze laesies? Welke problemen kunnen alleen met parobehandeling en chirurgie worden opgelost en wanneer is de hulp van prothetiek vereist?

Tijdens het NVvP Voorjaarscongres 2024 zetten drie Italiaanse en drie Nederlandse meesters in de parodontologie en implantologie enkele veelvoorkomende enigma’s in hun vakgebied op een rij. En laten zij, aan de hand van evidence based theorie en heldere casuïstiek, zien hoe zij ieder op inspirerende wijze diverse ‘nightmare’ scenario’s ontrafelen.

Kom op 16 maart 2024 naar Gooiland, Hilversum en ontdek de geheimen achter het Bernini en Rembrandt Mysterie!

Tussen alle mooie nieuwe ontwikkelingen in het vak zouden we bijna de essentie van parodontologie uit het oog verliezen. Hoog tijd dus om tijdens het NVvP Najaarscongres 2023 terug te keren naar onze roots, waarbij de kern, de visie en de ontwikkeling van de parodontologie door de jaren heen systematisch worden toegelicht. En wie kunnen dat beter doen dan de oude en nieuwe ereleden van de NVvP, aangevoerd door de coryfeeën in de parodontologie professor dr. Ubele van der Velden en professor dr. Klaus Lang?

‘The very essence of classical periodontology’, zo opent Klaus Lang ‘the Walk of Fame’ van deze dag. Het lijken makkelijke vragen, maar weet u wanneer en waarom sommige oorspronkelijke, klassieke dogma’s van de parodontologie zijn aangepast dan wel helemaal verdwenen? Dankzij welke ontwikkelingen vormt de parobehandeling de basis van de complexe tandheelkundige therapie?

Prof. dr. Bruno Loos, dé specialist inzake de relatie tussen de multifactoriële aandoening parodontitis en de algehele gezondheid, vertelt welke nieuwe risicofactoren er op meerdere niveaus zijn toegevoegd aan het klassieke ‘spinnenweb’ van risicoanalyse. Wat kunnen wij met deze kennis betekenen voor de algehele gezondheid van de patiënt?

Over de oorsprong, het doel en de veranderingen van niet-chirurgische parotherapie kan niemand beter vertellen dan prof. dr. Fridus van der Weijden. Voor een boeiende lezing over de ontwikkelingen binnen de parodontale chirurgie betreedt vervolgens de absolute topper op dit gebied het NVvP-podium: professor Sandro Cortellini. Samen met zijn zoon Simone neemt hij u mee in de nieuwste wetenschappelijke inzichten omtrent het pad van resectieve naar regeneratieve én minimaal invasieve chirurgie.

Het wetenschappelijke programma wordt afgesloten met een aantrekkelijke discussie onder leiding van een bijzonder trio: prof. dr. Frank Abbas, prof. dr. Edwin Winkel en prof. dr. Arie-Jan van Winkelhoff. De antiseptische- en antimicrobiële therapie bij initiële, chirurgische therapie vormde jarenlang routine in de parodontologie. Kent u het concept achter the ‘Dutch approach’ met de ‘van Winkelhoff cocktail’? Hoe is deze therapie in de loop der jaren aangepast? En is er, gezien de nieuwe richtlijnen, nog ruimte voor deze behandeling van parodontitis en halitose in de moderne praktijk?

Kortom: het draait deze dag over de essentie van de parodontologie: van de oorsprong, langs de ontwikkelingen door de jaren heen en met een stevige blik op de toekomst. Belicht langs een Walk of Fame, gepresenteerd door toppers die hun Oscars meer dan verdiend hebben. Natuurlijk sluiten we zo’n bijzondere dag af met een borrel plus DJ. Een dag om niet te missen.

De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie organiseert op vrijdag 15 september het symposium HEADING FOR THE FUTURE ter ere en nagedachtenis van Ronnie Goené, het in 2022 overleden erelid van de NVOI. De organisatie heeft tal van gerenommeerde sprekers bereid gevonden invulling te geven aan de dag; sprekers die gemeen hebben dat ze met Ronnie op het podium hebben gestaan tijdens een NVOI-cursus. Natuurlijk zal de dag een korte terugblik geven op alles wat Ronnie voor de vereniging heeft gedaan, van penningmeester tot voorzitter, van organisator van de najaarscongressen, iCademy’s en de beroemde buitenlandse lustrumcongressen tot docent bij verschillende NVOI-cursussen. Maar vooral zal het symposium in het teken staan van wat de huidige state-of-art is van de hedendaagse implantologie en nog meer waar we naar toe gaan met de implantologie.

De NVOI nodigt een ieder uit om dit unieke symposium bij te wonen en te ervaren wat de toekomst ons brengt.
Dit symposium is geschikt voor tandartsen, implantologen, mondhygiënisten en assistenten en is op basis van WO werk- en denkniveau.

Docenten
De sprekers voor deze uitgebreide en fantastische dag zijn:

Rutger Batenburg
Eelco Bergsma
Chris ten Bruggenkate
Marco Cune
Alwin van Daelen
Gert Meijer
Bert Schulten
Patricia Sweet
Sandy van Teeseling
Fridus van der Weijden
Daniel Wismeijer

Diepe parodontale laesies, aanzienlijk botverlies en hypermobiliteit van de elementen: parodontitis stadium IV brengt een diversiteit aan problemen met zich mee. Dat vergt een specifieke én multidisciplinaire aanpak, waarbij behandelaars uiterst zorgvuldig dienen te navigeren.

Om de diverse aanvliegroutes bij deze veeleisende problematiek te bespreken, organiseert de NVvP op zaterdag 15 april 2023 het voorjaarscon-gres ‘Top Gun: parodontitis stadium IV’. Voor het programma is een aantal zeer ervaren ‘piloten’ uitgenodigd. Centraal hierbij staat de vraag: welk vluchtplan stippelen we uit om elementen met ernstige botafbraak te behouden?

Richtlijn & gedragsverandering
Allereerst belicht dr. Monique Danser de belangrijke aspecten van de richtlijn ‘Parodontitis stage IV’, die recent door EFP aangenomen is. Hierin staat de unieke rol centraal van tandartsen, mondhygienisten en parodontologen in de medische/psychische begeleiding van ernstige paropatiënten met extra aandacht voor een gezonde leefstijl.

Chirurgie 
Prof. Giuliano Rasperini bespreekt welke regeneratieve chirurgieën toegepast kunnen worden om de prognose van elementen met ernstig botverlies te verbeteren. Hierbij komt de combinatie van regeneratieve chirurgie met mucogingivale chirurgie in de esthetische zone nadrukkelijk aan bod.

Hypermobiliteit
Aanzienlijk botverlies kan leiden tot hypermobiliteit van elementen en als zodanig de behandeling compromitteren. Kunnen wij ernstige mobiliteit bij elementen – ‘secondair occlusietrauma’ – alleen met reinigen verbeteren? Welke elementen betreft dit en wanneer is stabilisatie via spalken raadzaam? De Italiaanse ‘top pilot’ dr. Rodolfo Gianserra licht dit uitgebreid toe. Daarbij is zeker: de mondhygiënist is onmisbaar bij het ontdekken van signalen van het secondaireocclusietrauma.

Driften en dan?
De bijzondere aspecten van orthodontie bij elementen die, als gevolg van parodontitis stadium IV, gaan verschuiven of verloren dreigen te gaan, worden door de Italiaanse orthodontist Daniela Garbo toegelicht. Welke aanpak is geïndiceerd bij elementen met forse botafbraak? Hoe cruciaal is de nazorg bij ortho-/paropatiënten om de ortho-dontie veilig te kunnen uitvoeren?

Prothetiek bij gebitsslijtage
De prothetische aspecten bij bruxisme en gebitsslijtage bij patiënten met vergevorderde parodontitis zijn het onderwerp van de voordracht van dr. Peter Wetselaar. Hij geeft aan hoe deze multifactoriële condities gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden om verder verlies van gebitselementen te voorkomen of verminderen.

Nazorg op maat
Hoe u vervolgens de nazorg zorgvuldig afstemt op de paropatiënt met stadium IV, vertelt de Zwitserse piloot-parodontoloog Christoph Ramseier. Hij legt onder andere uit hoe regelmatig meten van de pocketdiepte ingezet kan worden in een mathe-matisch algoritme. In combinatie met de risicofactorenanalyse kan zo’n algoritme helpen om voor de nazorg optimale tijdintervallen te berekenen. Zulke gepersonaliseerde zorg is zeer efficiënt en winstgevend voor patiënten én praktijk.

Join the crew!
De veelzijdigheid van sprekers en onderwerpen maakt dit congres interessant voor topteam van tandarts, mondhygiënist, orthodontist én paro-dontoloog. Na het bijwonen van dit congres bent u in één dag ‘airborne’ om de patiënt met verge-vorderde parodontitis in uw praktijk adequaat te kunnen behandelen dan wel te verwijzen.
Ready to lift off? Join te crew!

Op 4 november gaan we in op verschillende onderwerpen omtrent slaap en sedatie. Hierbij moet u allereerst denken aan slaap en slaapproblemen bij kinderen. We zullen vernemen wat een normaal slaappatroon van een kind is en wanneer het patroon zo afwijkend is, dat het belangrijk is vervolgstappen te nemen. Daarnaast leren we wat er gebeurt in het brein van een kind als het slaapt en waarom slaap bij een kind zo belangrijk is. Parafuncties en slaapapneu zullen worden belicht alsmede of bij kinderen knarsbitjes toegepast kunnen worden en hoe dit aangepakt kan worden.

Graag nemen we u eveneens mee naar psychische gevolgen van slaaptekort en stress. Wat zijn de fysieke en emotionele effecten van stress? Stress kan ontstaan bij het kind tijdens de tandheelkundige behandeling. Daarnaast kan een mondzorgverlener stress of slaaptekort ervaren. Wat kan een mondzorgverlener in de rol van behandelaar of als werkgever/-nemer doen als er slaaptekort is? Welk effect heeft mindfulness en hypnose op zowel het welzijn als de behandeling? U leert hoe u met suggestief taalgebruik stress tijdens de behandeling kunt voorkomen of reduceren.

Voor sommige kinderen is het zinvol om een tandheelkundige behandeling te ondersteunen met sedatie. Er zijn diverse praktijken die sedatie aanbieden. Op 4 november worden diverse vormen van sedatie met hun voor- en nadelen uiteengezet. Er zijn er lezingen over midazolam, lachgas en diepe sedatie zoals intraveneuze sedatie en algehele anesthesie. De indicatie voor sedatie en de impact op de behandeling worden belicht.

Met deze combinatie van wetenschappelijke- en verdiepingslezingen hopen we dat het wederom een geslaagd congres gaat worden.

De commissie wenst u een plezierig en leerzaam congres toe.

Namens congrescommissie,

Karin van Nes
Cecile Ooms
Mariëtte Schorfhaar
Sofie Schroë

Gooiland – Hilversum
Vorig jaar bestond de NVvP 85 jaar! Wij gaan dit op een grootse manier vieren, waarbij internationale en nationale vermaarde sprekers het verleden, heden en de toekomst van de parodontologie en implantologie toelichten. Natuurlijk ontbreekt een feestelijk accent tijdens dit jubileumcongres niet! Kom daarom ons jubileum meevieren op een congres dat z’n weerga niet kent.

Sprekers van topniveau
Tijdens het tweedaagse congresprogramma schitteren Nederlandse coryfeeën in de parodontologie samen met diverse grootheden uit het buitenland op het podium. Alle deelnemers kunnen lezingen bijwonen over de geschiedenis van de NVvP (prof. dr. U. van der Velden en dr. J.A.H. Tromp), de relatie tussen orale microbiome en de gastheer (prof. dr. E. Zaura), autotransplantatie (dr. D.S. Barendrecht) en peri-implantitis (dr. A-M. Roos-Jansåker). Prof. dr. M. Sanz en prof. dr. N.P. Lang discussiëren over de toekomst van de parodontologie en implantologie. Extra bijzonder: Prof. dr. Niklaus Lang zal zijn grandioze presentatiecarrière op ons lustrumcongres afsluiten, een kans om niet te missen.
In de parallelsessies belichten prof. dr. L. Trombelli, dr. A. Guerrero, dr. T. Hanser en dr. W. Laureys de nieuwste technieken van botregeneratie, esthetische prothetiek en cryopreservatie. Verder bespreken dr. W.J. Teeuw, drs. F. San Giorgi en prof. dr. G.A. van der Weijden over hun ervaringen inzake het gebruik van de nieuwe Parodontale Richtlijn en Classificatie (met name de röntgendiagnostiek). Dr. M.F. Timmerman en dr. S. Gomes bediscussiëren welke paropatiënt profijt heeft van paro-chirurgie en voor wie de nazorgfase geschikt is. Dr. G-H.E. Tjakkes vertelt over risico’s van verschillende bio-types van de gingiva. De sessie wordt afgesloten met de grote Paro Quiz door prof. dr. D.E. Slot. Tijdens de speciale interactieve videosessie delen drs. M.G. Vroom, drs. G.N.Th. de Quincey en dr. N.V. Lioubavina-Hack hun ervaringen en expertise over socketregeneratie en verschillende typen van muco-gingivale chirurgie.

Kortom: voor ieder wat wils, van leren naar doen. ‘If you can dream it, you can do it!’

Druk op de dansvloer!
Tijdens het feest op vrijdagavond staan meerdere artiesten en een DJ garant voor een spectaculair muziekprogramma. Alle congresdeelnemers zijn voor dit unieke feest uitgenodigd. Mis deze kans niet!
Wij hopen van harte om de 85ste verjaardag van de NVvP samen met u tijdens dit bijzondere lustrumcongres en feest te vieren.

Natasha Lioubavina-Hack,
congrescoördinator NVvP

 

Gooiland – Hilversum
Vorig jaar bestond de NVvP 85 jaar! Wij gaan dit op een grootse manier vieren, waarbij internationale en nationale vermaarde sprekers het verleden, heden en de toekomst van de parodontologie en implantologie toelichten. Natuurlijk ontbreekt een feestelijk accent tijdens dit jubileumcongres niet! Kom daarom ons jubileum meevieren op een congres dat z’n weerga niet kent.

Sprekers van topniveau
Tijdens het tweedaagse congresprogramma schitteren Nederlandse coryfeeën in de parodontologie samen met diverse grootheden uit het buitenland op het podium. Alle deelnemers kunnen lezingen bijwonen over de geschiedenis van de NVvP (prof. dr. U. van der Velden en dr. J.A.H. Tromp), de relatie tussen orale microbiome en de gastheer (prof. dr. E. Zaura), autotransplantatie (dr. D.S. Barendrecht) en peri-implantitis (dr. A-M. Roos-Jansåker). Prof. dr. M. Sanz en prof. dr. N.P. Lang discussiëren over de toekomst van de parodontologie en implantologie. Extra bijzonder: Prof. dr. Niklaus Lang zal zijn grandioze presentatiecarrière op ons lustrumcongres afsluiten, een kans om niet te missen.
In de parallelsessies belichten prof. dr. L. Trombelli, dr. A. Guerrero, dr. T. Hanser en dr. W. Laureys de nieuwste technieken van botregeneratie, esthetische prothetiek en cryopreservatie. Verder bespreken dr. W.J. Teeuw, drs. F. San Giorgi en prof. dr. G.A. van der Weijden over hun ervaringen inzake het gebruik van de nieuwe Parodontale Richtlijn en Classificatie (met name de röntgendiagnostiek). Dr. M.F. Timmerman en dr. S. Gomes bediscussiëren welke paropatiënt profijt heeft van paro-chirurgie en voor wie de nazorgfase geschikt is. Dr. G-H.E. Tjakkes vertelt over risico’s van verschillende bio-types van de gingiva. De sessie wordt afgesloten met de grote Paro Quiz door prof. dr. D.E. Slot. Tijdens de speciale interactieve videosessie delen drs. M.G. Vroom, drs. G.N.Th. de Quincey en dr. N.V. Lioubavina-Hack hun ervaringen en expertise over socketregeneratie en verschillende typen van muco-gingivale chirurgie.

Kortom: voor ieder wat wils, van leren naar doen. ‘If you can dream it, you can do it!’

Druk op de dansvloer!
Tijdens het feest op vrijdagavond staan meerdere artiesten en een DJ garant voor een spectaculair muziekprogramma. Alle congresdeelnemers zijn voor dit unieke feest uitgenodigd. Mis deze kans niet!
Wij hopen van harte om de 85ste verjaardag van de NVvP samen met u tijdens dit bijzondere lustrumcongres en feest te vieren.

Natasha Lioubavina-Hack,
congrescoördinator NVvP

Op 1 april bent u natuurlijk op uw hoede voor onverwachte grappen. En hoewel wij bij de NVvP een goede ‘prank’ zeker kunnen waarderen, bent u dit jaar bij ons op 1 april van harte welkom voor een serieuzere invulling van die dag. Onder de noemer ‘April Fools’ Daily Rules’ organiseren wij dan namelijk het NVvP voorjaarscongres 2022. Een daily routine staat centraal, mét een interactieve sessie als extra bonus.

Na de wake-up call van de voorzitter Ilara Zerbo verzorgen Fridus van der Weijden en Dagmar Else Slot een “ochtendhygiënesessie” met feiten en fabels over verschillende mondhygiëne producten, waarna Isabelle Laleman u een aantal “ochtendsnacks” voorschotelt (probiotica versus antibiotica). Vervolgens scherpt Bruno Loos uw geest met een “braintraining sessie”, waarin hij graag met u op zoek gaat naar het antwoord op de vraag hoe wij het succes van parodontale therapie kunnen berekenen op individueel en maatschappelijk niveau.

De lunch kan dankzij Melle Vroom en Lodewijk Gründemann een interactief karakter krijgen. Wilt u kennis maken met ‘Dental Coach’, meldt u zich dan snel aan voor deze learning lunch, want het aantal plekken is beperkt.

Tijdens de daaropvolgende  “spannende puzzelsessie” belicht Mauro Merli, de complexe multi-disciplinaire rehabiliatie (prothetiek, orthodontie en implantologie) van paro-patiënten van stadium III en IV. “

Na de theepauze volgt een maincourse”.  Liesbeth van Rossum legt uit waarom obesitas een risico vormt voor veel systemische ziekten en waarom de behandeling van overgewicht erg complex is. Genetische, psychologische, hormonale factoren en het gebruik van bepaalde medicijnen strijden samen tegen positieve effecten van beweging en dieet Tenslotte volgt een ‘grote schoonmaak’ onder aanvoering van Markus Schlee: wat behelst een optimale reiniging van implantaatoppervlakken tijdens de behandeling van peri-implantitis? Is re-osseointegratie mogelijk?

En dan is het hoog tijd voor een sluitingsapéritief…

Na één dag heeft u alle Daily Rules weer helder in beeld!

Dr. Natasha Lioubavina-Hack,

Het parodontium en de mondholte staan niet op zichzelf. Zij zijn nauw verbonden met kaak- en neusholtes, speekselklieren, bot- en aangezichtstructuren. In hoeverre betrekt u deze aandachtsgebieden bij uw diagnostiek en behandeling? Als tandheelkundige professionals dient u verder te kijken dan het gebit en parodontium. Maar doet u dat ook? En zo ja: hoe handelt u verder indien nodig?


Programma:

Diagnostiek en behandeling van verstopte speekselklieren

– Erik van der Meij

Rondom de bovenmolaar: anatomie en pathologie van de kaakholte in relatie tot tandheelkundig (be)handelen

– Robert van Es

Tanden in de schouder zetten

– Ronald Wessel & Wieger Heijenk

Wat is dat nou op de röntgenfoto?

– Jan de Visscher

Uitreiking NVvP/Oral-B onderzoeks- en preventieprijs & NVvP Under-graduate en Post-graduate Award

Beauty by design

– Jani van Loghem


Welkom bij Paro All Around. Omdat u breder kijkt dan gebit en parodontium!

Dr. Natasha Lioubavina-Hack, congrescoördinator bestuur NVvP