De oudste opleiding tandheelkunde in Nederland bestaat dit jaar 75 jaar. Vanuit Groningen wordt vanaf 1947 volop bijgedragen aan de ontwikkeling van de mondzorg. Niet alleen door het opleiden van een substantieel deel van het Nederlandse tandartsenbestand, maar ook door een leidende rol in een groot aantal klinische vakgebieden en een gedegen nascholingsprogramma.

We zijn trots op onze opleiding en onze alumni. Op wat we hebben bereikt, op wat we zijn en op wat we de komende jaren nog zullen gaan ontwikkelen. Daarom gaan we deze verjaardag groots vieren. Een paar jaar geleden hebben we een heel geslaagd congres gehad in de Euroborg. We gaan verder met hetzelfde concept: een breed opgezet congres met veel sprekers en een feestavond op hoog niveau.

Implantologie De Hoofdzaak is een 2-daagse masterclass voor de ervaren implantoloog, waarin de stap wordt gemaakt naar een zeer uitgebreide hands-on training op menselijke hoofden (human cadaver heads). Als vervolg op de cursus Het Fundament, waarin chirurgische technieken worden geoefend op varkenskaken, heeft de NSOI deze masterclass ontwikkeld.
Voldoende bot op de goede positie is een belangrijke voorwaarde voor het voorspelbaar plaatsen van implantaten. Dit uitgangspunt biedt niet alleen optimale kansen voor een goede prognose van de implantaten zelf maar ook voor de esthetiek en functie van de prothetische constructie.

Tijdens de practica zullen twee deelnemers samen op één cadaver de volgende behandelingen uitvoeren: het oogsten van intra-oraal bot en het aanbrengen ervan op een deficiënte plek, de sinusbodemelevatieprocedure, de combinatieoefening extraheren, direct implanteren en opvullen van de alveole met bot en/of botsubstituten. Veel aandacht zal daarnaast worden besteed aan soft-tissue chirurgie, guided bone regeneration en hechttechnieken.

Dit is de meest realistische benadering om uw kennis over en het uitvoeren van deze ingrepen te vergroten en een voorwaarde voor veilige chirurgie bij uw patiënten.

Om deze cursus mogelijk te maken is de NSOI een samenwerking aangegaan met de afdeling Anatomie en de Evenementorganisatie van het UMC Groningen. Implantologie De Hoofdzaak wordt bovendien georganiseerd in samenwerking met DentMed Materials en Zimmer Biomet.

Docenten
Uw docenten voor deze masterclass zijn Dr. Rutger Batenburg, Ronnie Goené, Prof. dr. Henny Meijer en Prof. dr. Gerry Raghoebar. Alle leden binnen dit team hebben een universitaire aanstelling en hebben hun sporen binnen de implantologie en het post-academisch onderwijs inmiddels ruimschoots verdiend.