Algemeen

In maart 2007 zijn we met deze ‘slijtage cursus’ begonnen. Gezien het succes van de cursus en enthousiasme van de cursisten organiseren we deze cursus tweemaal per jaar.  De cursus bestrijkt in totaal twaalf dagdelen waarvan vijf College dagen (afwisselend ochtenden en middagen) en twee volledige Practicum dagen (in totaal 33 uur cursus).

Excessief verlies van tandmateriaal lijkt in onze westerse wereld de tandheelkundige volksziekte nummer één te zijn geworden, de patiëntengroep met dit probleem wordt steeds groter en is voor de algemeen practicus lastig te behandelen omdat de behandelingen vaak complex lijken en erg tijdrovend zijn. In deze cursus leert u door goede diagnostiek de complexiteit van de behandeling te overzien en te relativeren. Tevens is de step by step benadering die u leert van de docenten voor velen een eye-opener.

Het is de bedoeling dat u een patiënt uit uw eigen praktijk selecteert en deze tijdens de Practicum dagen behandelt. Patiënten met ernstige TMD zijn niet geschikt voor deze cursus.

Inhoud van de cursus

De inhoud van de Colleges bestaat uit voordrachten die gegeven worden over oorzaken en gevolgen  van (soms excessief) verlies van tandmateriaal in allerlei gradaties, hoe daar mee om te gaan en te behandelen.  In de cursus speelt occlusie en articulatie en de Centrale Relatie (praktische training) een dominante rol. Verder behelst de cursus het maken van een Face-bow registratie (klinische demonstratie en hands-on training), gemutileerde dentities, occlusieconcepten en handelt verder over casuïstiek (specifiek slijtage) en de prothetisch – restauratieve diagnostiek daarvan.

Occlusie en articulatie

Vanzelfsprekend hoort occlusie en articulatie ook in deze cursus thuis. De tweede College dag is hier voor ingericht. De docenten zullen uitgebreid ingaan op dit thema en behandelen ‘alles wat u weten wilt’ en omliggende gebieden. Bijvoorbeeld inzicht ontwikkelen in verticale dimensie, envelope of speech & function, het deprogrammeren, etc.

Het praktische deel van de cursus

Het praktische deel van de cursus (met veel praktische info, tips en trics)  bestaat uit de gecoachte behandeling van de slijtage patiënt die de cursist zelf heeft ingebracht. De restauraties voor deze behandelingen worden, casus afhankelijk, met behulp van direct composiet gemaakt, met indirect Estenia hybride composiet van Kuraray (of een combinatie van die twee materialen/werkwijzen) en of met CADCAM vervaardigde partiële restauraties van Enamic van Vita – hybride keramiek. Een mengvorm van beschreven materialen en technieken is ook mogelijk.

Het wordt met iedere cursist besproken welke technieken of combinatie van technieken voor specifiek haar/zijn casus het best geschikt zijn. Er wordt in de cursus voor enkele casus ook gebruik gemaakt van Trios digitale mondscanners en de daarbij horende digitale plannings- en CAD/CAM vervaardigings- technieken.

Dit congres vraagt aandacht voor de mondzorg voor mensen die niet zelf in staat zijn dagelijks hun mond goed te verzorgen en/of die niet zelfstandig naar een tandarts of een mondhygiëniste kunnen gaan. Het congres is bedoeld voor alle personen die betrokken zijn bij de mondzorg van kwetsbare groepen in de samenleving. Na afloop van alle workshops en lezingen van onder andere sprekers als prof. dr. Erik Scherder en prof. dr. Egija Zaura hebt u uw kennis over de mondzorg flink bijgespijkerd.

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor alle personen die betrokken zijn bij de mondzorg voor kwetsbare groepen in de samenleving. Hierbij valt te denken aan managers en bestuurders van woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties, maar ook aan zorgverleners als verzorgenden, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, tandartsen, mondhygiënisten, preventie-assistenten en tandprothetici.

Voor meer informatie en inschrijven, klik hier

Algemeen

In maart 2007 zijn we met deze ‘slijtage cursus’ begonnen. Gezien het succes van de cursus en enthousiasme van de cursisten organiseren we deze cursus ieder jaar twee maal. De cursus ontwikkelt elk jaar weer opnieuw, wordt daardoor steeds professioneler en blijft zo de nummer 1 op dit vakgebied. De cursus bestrijkt in totaal 13 dagdelen waarvan 5 College dagen (wisselend ochtend/middag/avonden) en 2 volledige Practicum dagen (in totaal 43 uur cursus).

Excessief verlies van tandmateriaal lijkt in onze westerse wereld de tandheelkundige volksziekte nummer één te zijn geworden, de patiëntengroep met dit probleem wordt steeds groter en is voor de algemeen practicus lastig te behandelen omdat de behandelingen vaak complex lijken en tevens erg tijdrovend zijn. In deze cursus leert u door goede diagnostiek de complexiteit van de behandeling te overzien en te relativeren. Tevens is de duidelijke step by step benadering die u leert van de docenten voor velen een eye opener.

Het is de bedoeling dat u een patiënt uit uw eigen praktijk selecteert en deze tijdens de Practicum dagen van cursus behandelt, gedurende de College dagen is deze patiënt uw rode draad en tijdens de Practicum dagen natuurlijk ook. Patiënten met ernstige TMD zijn niet geschikt voor deze cursus.

Inhoud van de cursus

De inhoud van de Colleges bestaat uit voordrachten die gegeven worden over oorzaken en gevolg  van (soms excessief) verlies van tandmateriaal in allerlei gradaties, hoe daar mee om te gaan en te behandelen.  In de cursus speelt occlusie en articulatie en de Centrale Relatie (praktische training) een dominante rol. Verder behelst de cursus het maken van een Face-bow registratie (klinische demonstratie en hands-on training), gemutileerde dentities, occlusieconcepten en handelt verder over casuïstiek (specifiek slijtage) en de prothetisch – restauratieve diagnostiek daarvan.

Occlusie en articulatie

Vanzelfsprekend hoort occlusie en articulatie ook in deze cursus thuis. De tweede College dag is hier voor ingericht. De docenten zullen uitgebreid ingaan op dit thema en behandelen ‘alles wat u weten wilt’ en omliggende gebieden. Bijvoorbeeld inzicht ontwikkelen in verticale dimensie, envelope of speech & function, het deprogrammeren, etc.

Het praktische deel van de cursus

Het praktische deel van de cursus (met veel praktische info, tips en trics)  bestaat uit de gecoachte behandeling van de slijtage patiënt die de cursist zelf heeft ingebracht. De restauraties voor deze behandelingen worden, casus afhankelijk, met behulp van direct composiet gemaakt, met indirect Estenia hybride composiet van Kuraray (of een combinatie van die twee materialen/werkwijzen) en of met CADCAM vervaardigde partiële restauraties van Enamic van Vita – hybride keramiek. Een mengvorm van beschreven materialen en technieken is ook mogelijk.

Het wordt met iedere cursist besproken welke technieken of combinatie van technieken voor specifiek haar/zijn casus het best geschikt zijn. Er wordt in de cursus voor enkele casus ook gebruik gemaakt van Trios digitale mondscanners en de daarbij horende digitale plannings- en CADCAM vervaardigings- technieken.

Docenten

Nittert Postema

Gastdocenten zijn Peter Wetselaar,  Martijn Moolenaar , Sjoerd Smeekens  en Marie-Claire Bossaer

Verder nog: Peter Schouten (chemicus bij Kuraray) en Tom Behaeghel (tandtechnicus bij VITA) ondersteund door de uitvoerende tandtechnici van Goedegebuure Tandtechniek.

 

(Deze cursus is inmiddels volgeboekt – inschrijven op wachtlijst mogelijk)

Inhoud van de cursus:
Bij de diagnose van gebitsslijtage is het van  belang om niet alleen naar de gebitselementen te kijken maar ook het speeksel te diagnosticeren. Speekselonderzoek als onderdeel van de diagnostiek van gebitsslijtage is een onmisbare schakel bij de totale diagnostiek van gebitsslijtage en zal het inzicht in de etilogische factoren kunnen versterken. Daarnaast is de informatie onmisbaar bij een aanvraag indien er sprake is van Bijzondere Tandheelkunde.

Leerdoelen:
In dit compacte College krijgt u inzicht in het belang van speeksel voor een optimale mondgezondheid. Ook leert u hoe u zelf, in uw eigen praktijk, een speekselonderzoek bij uw patiënten kunt uitvoeren. U oefent praktisch hoe speeksel opgevangen moet worden en hoe de resultaten geïnterpreteerd moeten worden.

Doelgroep: Tandartsen algemeen practici

Docent: Dr. Casper Bots

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier

Inhoud van de cursus:

De zogenaamde tandheelkundige slaapstoornissen (slaap gerelateerde orofaciale pijn, mondbevochtigingsstoornissen, gastroesophageale reflux ziekte (GERD), obstructieve slaapapneu (OSAS) en slaapbruxisme) zijn alle aandoeningen die vaak voorkomen. Tevens zijn er sterke aanwijzingen dat gebitsslijtage steeds vaker wordt waargenomen. Aangezien gebitsslijtage een irreversibel proces is, dat gedurende decennia plaats kan vinden, is het tijdig diagnosticeren van groot belang. Gebitsslijtage is een multifactoriële aandoening, de subvormen zijn mechanische slijtage (zowel extrinsiek als intrinsiek) en chemisch (zowel extrinsiek als intrinsiek). Het lijkt dat slijtage door een zuur voedingspatroon een belangrijke bijdrage aan het slijtageproces levert. Desalniettemin is het van groot belang om alle etiologische factoren in kaart te brengen. Tijdens deze presentatie zal worden doorgenomen welke kennis er is omtrent de associaties tussen gebitsslijtage en de diverse tandheelkundige slaapstoornissen. Ook de associaties tussen de diverse tandheelkundige slaapstoornissen onderling komen aan bod. Door deze kennis kan het diagnostisch proces wellicht worden verbeterd en daarmee de zorg aan patiënten.

Docent:

Dr. Peter Wetselaar studeerde in 1986 als tandarts af aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien is hij werkzaam in een algemene praktijk (nu ook Verwijspraktijk) in Heemstede. Van 2004 tot 2007 volgde hij de postinitiële opleiding Orale Kinesiologie aan ACTA. Sinds 2011 is hij Chef de clinique van de stafkliniek Orale Kinesiologie van ACTA en sinds 2014 is hij mede opleider van de postinitiële opleiding Orale Kinesiologie. Hij is erkend als tandarts-gnatholoog (NVGPT), restauratief-tandarts (NVVRT) en als tandarts-slaapgeneeskundige (NVTS). In 2016 verdedigde hij zijn proefschrift: The Tooth Wear Evaluation System, development and applications.

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier

Inhoud van de cursus

Meningen en klinische ervaringen verschillen over deze restauratieve voorziening maar voor de duurzame adhesief brug zijn er zeer zeker goede indicaties te vinden die ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Deze voorziening werd 80-er en begin 90-er jaren uitgevoerd in metaal gecombineerd met opgebakken porselein, vanaf midden 90er jaren werd deze voorziening ook wel in Aluminiumoxyde keramiek en of in Lithiumdissilicaat gemaakt en sinds de millenniumwisseling wordt met behulp van vezelversterking en composiet gewerkt. Handgemaakte producten dus.

Daar is nu door de introductie van CADCAM technieken en door verruiming van mogelijkheden in adhesieve technieken de adhesief brug gefreesd uit zirconium bij gekomen die alleen in de esthetische zone opgebakken wordt.

De adhesiefbrug is en blijft een prachtige minimaal invasieve restauratie om in de esthetische zone een diasteem op te vullen. Mits je je als tandarts en als tandtechnicus maar aan de regels houdt en begrijpt waar je mee bezig bent. Dat geldt voor de diagnostiek, het design van de brug en de manier waarop je de brug adhesief bevestigt. Ook voor de toepassing van deze voorziening geldt: ‘je gaat het pas zien als je het door hebt’.

 

Docenten:

We hebben twee experts op dit gebied uitgenodigd, dr. Peter Latzke en dr. Cees Kreulen, beiden docent aan de Radboud universiteit in Nijmegen, om dit College voor een kleine groep tandartsen te geven.

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier


Inhoud van de cursus

Deze cursus leert u over de prognose van een endodontisch behandeld element en wat de prognose van de restauratie zal zijn. Ook zult u op de hoogte worden gebracht van de evidence rondom endokronen, de contra-indicaties en zullen er klinische tips en tricks worden gedeeld. Tijdens het tweede deel van het college zult u zelf aan de slag gaan om een endokroon te vervaardigen van Estenia composiet.

De cursus kent een gedeelte hands-on, maar uiteraard zal ook uitgebreid worden ingegaan op tandtechnische aspecten en materialen achter deze restauratieve voorziening.

Er valt deze cursus ruim voldoende te bespreken en informatie te delen. Trefwoorden: behoud/extractie/cariësrisico/probleemkiezen/ouder wordende patiënt met eigen dentitie / parodontale randvoorwaarden / furcatie / prognose endo / parafunctie minimaal invasief / einde restauratieve cyclus / valse ferrule / endo zonderstift / adhesiefwerken cofferdam / teflontape / UPTcode / glaskeramiek / immediate dentin sealing / hybride keramiek / interne of externe ferrule / kroonverlenging / inside the box / laterale krachten / occlusie / articulatie / diagnose / butt margin / vlakke knobbelhellingen / tijdelijke voorziening.

 

Docent

Dr. Maurits de Kuijper

Inhoud van de cursus

Deze cursus leert u hoe u een goed passende, splint vervaardigt. Een splint die in één keer past en aangenaam draagt. Sterker nog, u krijgt na afloop van de cursus uw eigen splint toegestuurd, zodat u zelf kunt ervaren hoe een goede splint “voelt”. De cursus kent een groot deel hands-on, maar uiteraard zal ook uitgebreid worden ingegaan op de “evidence” achter splinttherapie.

Op deze dag speelt occlusie, articulatie en (het vastleggen van) Centrale Relatie een dominante rol. U leert alles wat u zou moeten weten over occlusie en articulatie en de rol van het dagelijks functioneren van het gebit. In het hands-on gedeelte krijgt u praktische training gericht op het deprogrammeren van de kauwmusculatuur en het vastleggen van de Centrale Relatie.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus heeft de cursist inzicht en vaardigheid ontwikkeld om op een voorspelbare en verantwoorde wijze een splint voor een patiënt te kunnen vervaardigen.

Doelgroep
Tandartsen algemeen practici

Voor de cursusdag neemt de cursist mee
Een set recente gebitsmodellen van u zelf, vervaardigd in stone gips

Cursusniveau
Geschikt voor elke algemeen practicus die dagelijks patiënten behandelt.

Docent
Dr. James J.R. Huddleston Slater

Deze cursus leert u hoe u een goed passende, splint vervaardigt. Een splint die in één keer past en aangenaam draagt. Sterker nog, u krijgt na afloop van de cursus uw eigen splint toegestuurd, zodat u zelf kunt ervaren hoe een goede splint “voelt”. De cursus kent een groot deel hands-on, maar uiteraard zal ook uitgebreid worden ingegaan op de “evidence” achter splinttherapie.

Leerdoelen: Na afloop van de cursus heeft de cursist inzicht en vaardigheid ontwikkeld om op een voorspelbare en verantwoorde wijze een splint voor een patiënt te kunnen vervaardigen.

Doelgroep: Tandartsen algemeen practici

Aantal deelnemers: Minimaal 4, maximaal 8

Docent: Dr. James J.R. Huddleston Slater

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier