De sinusbodemelevatie (SBE), ook wel de sinuslift, wordt soms gezien als een weinig voorspelbare behandeling. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Docent Roland Wiertz vertelt je over de literatuur op dit gebied. Hij wijst op de aandachtspunten bij de chirurgische procedure. Hierbij leer je welke technieken er zijn om alsnog te kunnen implanteren in een geaugmenteerde sinus. En welke instrumenten je daarvoor gebruikt.

In het theoretische deel besteedt hij o.a. ook aandacht aan de biologische componenten die bepalend zijn voor succes. En wat dat betekent voor de genezingsperiode. Ook de status van autoloog bot komt aan bod. Net zoals een afwijkende anatomie van de sinus met eventuele chirurgische complicaties.

In het praktische deel van deze cursus Sinusbodemelevaties ga je onder begeleiding zelf oefenen op een model.

Dit leer je tijdens de cursus Sinusbodemelevaties (SBE):

Je herkent praktische problemen bij de indicatiestelling en uitvoering van implantologie in de geaugmenteerde sinus. Je bent in staat een sinuslift uit te voeren, waarbij je complicaties signaleert en voorkomt.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Patiëntselectie en planning
 • Behandelopties sinus
 • Complicaties bij augmentaties
 • Keuze augmentatiemateriaal
 • Augmentatietechnieken
 • Casuïstiek

Als de praktijk start met implantologie verandert er veel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra administratieve handelingen, voorraadbeheer en een andere rol van de assistent aan de stoel. Een belangrijk onderdeel tijdens visitaties of screenings is de inrichting van een goed administratief proces en de opbouw van het compleet patiëntendossier.

Docent Pauli Wiggers van Centrum Implantologie en Esthetische Tandheelkunde (CIET) leert je tijdens deze praktische training hoe je dit proces goed inricht. Stap voor stap laat ze zien hoe je het dossier van een patiënt bijhoudt, hoe de aanvraagprocedure naar de verzekeraar verloopt en hoe je de communicatie naar de verwijzers verzorgt. Aanvullend krijg je als deelnemer handige tips, templates en richtlijnen die je direct kan gebruiken in de praktijk.

Dit leer je tijdens de cursus Praktische administratie implantologie:

In een dagdeel leer je welke verplichtingen er zijn rondom de administratie bij implantologie. Je bent daarnaast in staat een goed patiëntendossier op te bouwen en weet hoe je moet communiceren naar verzekeraars en verwijzers.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Administratieve programma’s
 • Aanvraag zorgverzekering
 • Communicatie naar verwijzers
 • Inhoud van het patiëntendossier
 • Voorraadadministratie
 • Maken van een operatieverslag
 • Maken begroting
 • Templates

Bij implantologie bepalen vele factoren de uitkomst van de behandelingen. Tot deze factoren behoren zeker de toegepaste incisie- en hechttechnieken. Kennis over wondgenezing en esthetiek geven je hierbij meer inzicht in jouw rol als chirurg. Daardoor ben je beter in staat goede keuzes te maken en wordt het resultaat voorspelbaar.

Docent Pieter van Elsas laat je zien dat de manier van snijden en hechten bij iedere stap van de behandeling een positieve bijdrage kan leveren aan het gewenste resultaat. Ook de rol van het instrumentarium en de steeds dunnere hechtdraden komen aan bod. Na het theoretische deel in de ochtend is het in de middag tijd voor de praktijk. Dan ga je in jouw eigen tempo oefenen, ervaren en voelen bij het maken van incisies en hechtingen.

Dit leer je tijdens de cursus Incisie- en hechttechnieken bij implantologie:

Per casus kan je een keuze maken voor de meest geschikte hechttechniek voor een optimale en esthetische wondgenezing. Hierbij ben je in staat de gekozen techniek direct toe te passen. Jouw kennis over materialen en instrumentarium komt je nu goed van pas. Wil je je verder ontwikkelen in hechttechnieken? Dit is het moment je aan te melden voor het vervolg op deze basistraining: Soft-tissue management en hechttechnieken: gevorderd die ook wordt gegeven door Pieter van Elsas.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Incisie technieken
 • Wondgenezing principes
 • Soft-tissue interface bij natuurlijke elementen versus implantaten
 • Esthetische afwegingen
 • Hechtmaterialen
 • Instrumenten
 • Hechtingen

Indicatiestelling is van groot belang bij het besluit om een implantologie behandeling wel of niet uit te voeren. Docent Faust de Kleijn van Mondzorg Beuningen laat in deze cursus aan tandartsen en startende implantologen zien welke afwegingen bij de indicatiestelling worden gemaakt. Ook besteedt hij aandacht aan wat hij als implantoloog vaak voorbij ziet komen in de dagelijkse praktijk.

Faust bespreekt het proces vanaf de initiële indicatiestelling, het lezen van een OPT, het afwegen van verschillende mogelijkheden tot aan de beslissing om de behandeling wel of niet (zelf) uit te voeren. Hierbij komen ook verschillende kaakvormen en mogelijke risico’s aan bod. In het praktische deel oefen je met het invullen van de aanvraag naar de verzekeraar en het opstellen van een begroting.

Dit leer je tijdens de cursus Indicatiestelling implantologie:

Je weet waarop je moet letten bij een intake en bent bekend met de afwegingen om wel of niet voor implantologie te kiezen als behandeling. Daarbij kan je een begroting opstellen en een aanvraag voor tandheelkundige implantaten indienen bij de verzekeraar.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Intake gesprek
 • Onderzoek om te komen tot de indicatiestelling
 • Maken en lezen van een OPG/RSP/CT-scan
 • Behandelopties
 • Kaakvormen
 • (Edentate) Onderkaak en bovenkaak
 • Kroon- en brugwerk
 • Casuïstiek
 • Begroting
 • Verzorgen van de aanvraag

Osseoïntegratie, ofwel het proces waarbij het implantaat ingroeit in het bot, is van groot belang bij het bepalen van de succesfactor van een implantologie behandeling. Hoe beter de osseoïntegratie, hoe kleiner de kans op tussengroei van fibromateus weefsel.

Om meer begrip te krijgen over dit principe, richt docent Ronald Wils zich in het eerste deel van deze cursus op de theoretische achtergronden van implantologie. En dan met name in relatie tot de verschillende typen en eigenschappen van bot. Daarna gaat hij verder in op het proces van de osseoïntegratie en op de eigenschappen van het implantaat, die een rol kunnen spelen in dit proces.

Dit leer je tijdens de cursus Osseoïntegratie:

Je weet hoe het proces van osseoïntegratie verloopt. Je herkent verschillende typen bot en weet hoe je de (implantaat)behandeling kunt aanpassen voor een betere osseoïntegratie.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Succesfactoren van implantologie
 • Theorie over osseoïntegratie
 • Botstructuren
 • Contra-indicaties
 • Biologische eigenschappen van bot en botcellen
 • Proces van botgenezing
 • Implantaat oppervlakte behandelingen
 • Casuïstiek

Tandartsen worden tijdens deze tweedaagse cursus door implantoloog Pim Ruijpers rondgeleid op het gebied van dentale implantologie. Maak kennis met de vele facetten van het implanteren om te bepalen of je je hierin verder wilt specialiseren. Naast theoretische achtergronden en toekomstverwachtingen, krijg je uitleg over de praktijk. Welke technieken zijn er? Wat heb je nodig om te starten met implanteren? Maar ook: Wat verandert er in de werkwijze en in de planning? Wat zijn de aanpassingen die nodig zijn voor de tandheelkundige praktijk en welke kosten horen daarbij? Verder is er aandacht voor casuïstiek. Wat is een goede casus om mee te starten? En hoe kom je tot een goed behandelplan voor een edentate patiënt? Tot slot is er tijd voor de praktische vaardigheid. Tijdens oefeningen plaats je je eerste implantaten in een kunstkaak om gevoel te krijgen bij het implanteren.

Deze cursus is een goede voorbereiding op de opleiding Leren Implanteren. Negen modules die door Implant College worden aangeboden in het ‘Pakket Leren Implanteren’. In deze complete opleiding werk je onder begeleiding van een mentor naar jouw eerste implantologische behandeling.

Dit leer je tijdens deze introductie cursus Leren implanteren:

Je bent bekend met de basisprincipes van de dentale implantologie en hebt gevoel bij de vaardigheid. Daarnaast weet je wat er nodig is om te starten met implanteren. Op basis hiervan kan je een gedegen afweging maken of je je verder wilt specialiseren in het vakgebied.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
  • Edentate kaken
  • Historie implantologie
  • Kroon- en brugwerk op implantaten
  • Implantaat eigenschappen
  • Behandelplanning
  • Materiaalkeuze en combinaties
  • Chirurgisch instrumentarium en apparatuur
  • Patiëntselectie
  • OPG/RSP
  • Borenpracticum
  • (Digitale) afdrukname
  • Rolverdeling
  • Chirurgie
  • Nazorg
  • Medicatie

Hoe krijg je een fraai resultaat in de esthetische zone? Dit is een uitdaging voor veel implantologen en implanterende tandartsen. Op alfabetische volgorde vertelt Drs. Pim Ruijpers van Tandartspraktijk de Drietand over de vele aspecten waarmee je te maken krijgt bij het plaatsen van implantaten in deze zone. Een dag vol theorie en casuïstiek. Heb je hiervoor een interessante casus? Dan nodigt Pim je van harte uit om deze door te sturen. Zo stemt hij de inhoud van de cursus nog meer af op jouw wensen.

In deze cursus laten we je zien voor welke uitdagingen je staat en waar de valkuilen liggen. We leggen je daarbij uit welke behandelmethodes er zijn en hoe je zo voorspelbaar mogelijk werkt. Alles met het doel om te komen tot een mooi eindresultaat in de esthetische zone, zowel voor de patiënt als voor jou als behandelaar. De aangeboden oplossingen zijn direct toepasbaar in jouw eigen praktijk.

Dit leer je tijdens de cursus De Esthetische Zone van A tot Z:

Je gaat naar huis met praktisch toepasbare oplossingen voor de plaatsing van implantaten in de esthetische zone. Je hebt een compleet beeld van de aspecten waarmee je rekening moet houden. Op basis hiervan heb je geleerd om keuzes te maken voor de juiste behandeling.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Esthetische afwegingen
 • Instrumenten en materialen
 • Immediate of staged approach
 • Soft tissue grafting
 • Botmaterialen
 • Materiaalkeuze
 • Suprastructuur

Is er te weinig bot om een implantaat goed vast te zetten, dan is het van groot belang om dit botdefect te verhelpen. Dit kan je doen door bot weer op te bouwen. Hiervoor zijn diverse technieken, waaronder geleide botregeneratie (GBR), bottransplantatie en lokale botmanipulatie.

Welke techniek je waar en wanneer gebruikt om de kaakopbouw te realiseren, leer je in deze cursus Botregeneratie en kaakreconstructie. ACTA docent Erik Blom laat zien dat je er met deze technieken weer voor zorgt dat implantaten precies op de juiste plaats in voldoende bot kunnen worden geplaatst.

Na een theoretisch deel over de wetenschappelijke achtergronden, ga je praktisch aan de slag. In het hands-on deel van de cursus oefen je op varkenskaken en demonstreert Erik je live de diverse technieken om bot op te bouwen en zo de kaak te reconstrueren.

Dit leer je tijdens de cursus Botregeneratie en kaakreconstructie:

Na afloop van deze cursus herken je een kaakwaldefect. Je bent bekend met verschillende technieken om het bot of de kaak weer op te bouwen. Daarnaast heb je vaardigheid op dit gebied opgebouwd en kan je de technieken in de praktijk toepassen.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Biologische aspecten van botopbouw
 • Wetenschappelijke achtergronden
 • Keuze voor materialen keuze
 • Technieken botopbouw
 • Botdefecten