Sjoerd Smeekens bespreekt in deze Resto Indirect workshop van het Root to Crown programma of digitaal vervaardigde restauraties beter zijn dan analoog en gaat verder in op het duurzaam vervaardigen van de indirecte restauratie. Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat endodontisch behandelde elementen met indirecte restauraties een langere levensduur hebben dan met directe restauraties. Is dit met de huidige, klinische ervaring en inzichten daadwerkelijk het geval? Welke indirecte restauraties hebben dan de voorkeur voor een duurzame restauratie? En welke preparatietechnieken en -materialen zijn daarvoor nodig? Hoe speelt het occlusieconcept hier een rol in? Tot slot, wordt ook besproken met welke nazorg de restauratie de hoogste overlevingskans heeft.

Voor alle informatie over deze workshop en andere thema’s binnen het Root to Crown programma, klik hier 

Sjoerd Smeekens laat in de Resto Direct workshops van het Root to Crown programma zien hoe u een duurzame coronale afsluiting van een endodontisch behandeld element bereikt, hoe u het element het beste kunt voorbereiden op de daaropvolgende restauratie en hoe u directe Klasse II en frontrestauraties het beste uitvoert. Hierbij worden verschillende aspecten belicht aan de hand van interessante klinische casussen en praktijkgerichte hands-on oefeningen. Onder andere preparatievormen, optimale adhesieve verbindingen en het bereiken van de juiste occlusale en approximale vormgeving komen aan bod. In deze workshop ligt de focus op de restauratie in het front.

Voor alle informatie over deze workshop en andere thema’s binnen het Root to Crown programma, klik hier 

Sjoerd Smeekens laat in de Resto Direct workshops van het Root to Crown programma zien hoe u een duurzame coronale afsluiting van een endodontisch behandeld element bereikt, hoe u het element het beste kunt voorbereiden op de daaropvolgende restauratie en hoe u directe Klasse II en frontrestauraties het beste uitvoert. Hierbij worden verschillende aspecten belicht aan de hand van interessante klinische casussen en praktijkgerichte hands-on oefeningen. Onder andere preparatievormen, optimale adhesieve verbindingen en het bereiken van de juiste occlusale en approximale vormgeving komen aan bod. In deze workshop ligt de focus op de restauratie in de zijdelingse delen.

Voor alle informatie over deze workshop en andere thema’s binnen het Root to Crown programma, klik hier