Cursus details

Aanbieder NWVT
Datum 27/01/2021
< Terug

Wortelcariës bij kwetsbare ouderen Klinische praktijkrichtlijn (KIMO 2019)

NWVT KIMO richtlijncursus
Woensdag 27 januari 2021, 19.30 – 21.00 uur, Livestream

Sprekers:
– Dr. Claar van der Maarel-Wierink, tandarts-geriatrie
– Dr. Guus van Strijp, tandarts preventieve tandheelkunde en cariologie

Samenvatting
In deze cursus wordt de in december 2019 verschenen klinische praktijkrichtlijn ‘Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen’ toegelicht. Zowel de theoretische onderbouwing als de klinische toepassing van deze richtlijn komen aan bod. Door verbeterde preventieve maatregelen behouden steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd (een deel van) hun gebitselementen. Echter, enerzijds doordat de tandwortels blootliggen, anderzijds doordat op die leeftijd ook comorbiditeiten en polyfarmacie ontstaan, komt wortelcariës bij (kwetsbare) ouderen steeds vaker voor. Een vroege signalering is van belang om initiële wortellaesies op te sporen. Door op de hoogte te zijn van de risicofactoren kan in combinatie met een juiste inschatting van de laesie(in)activiteit een preventief behandelplan worden opgesteld. Tevens geeft de klinische praktijkrichtlijn handvatten om wel of niet tot restauratie over te gaan. Over het algemeen is het advies restauratieve behandeling zo lang mogelijk uit te stellen.

Leerdoelen
Na deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de (aanbevelingen van de) Klinische praktijkrichtlijn‘Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen’.
  • kent u de etiologie, pathogenese en epidemiologie van wortelcariës;
  • hebt u kennis gemaakt met detectie en diagnostiek van wortelcariës;
  • kent u de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van wortelcariës;
  • bent u bekend met cariëspreventieve middelen ter voorkoming of behandeling van wortelcariës;