Cursus details

Aanbieder NVvE
Datum 01/12/2020
Punten 2
< Terug

Webinar: HELP! Ik zie zwarte vlekken

Een radiolucentie, wat is wijsheid?

Bij endodontisch behandelde gebitselementen bestaat de kans op persisterende periapicale radiolucenties. Vaak is de radiolucentie het enige symptoom van postoperatieve pathologie. Hoe gaan we hiermee om? Wanneer spreek je van een litteken en wanneer is er sprake van parodontitis apicalis? Welke nadelen zijn verbonden aan het accepteren van deze radiolucentie, en is het gerechtvaardigd om een niet-symptomatische radiolucentie te ‘behandelen‘ wanneer de patiënt geen klachten heeft?

In dit webinar maken Aukje Bouwman en Machteld Siers u ‘live’ vanuit de studio in Amersfoort deelgenoot van de overwegingen die met de patiënt besproken dienen te worden en die uiteindelijk leiden tot het gezamenlijk nemen van een besluit. Eventuele vragen kunnen via de chatfunctie worden gesteld en zullen door ondergetekende worden voorgelegd aan de sprekers.

Na dit webinar:

  • heeft u kennis van de prevalentie van post-operatieve periapicale radiolucenties en de incidentie van daarmee gepaard gaande risico’s;
  • kunt u een zorgvuldige afweging maken tussen behandelen en accepteren van een post-operatieve periapicale radiolucentie;
  • kunt u de patiënt informeren over de situatie en de daarmee gepaard gaande risico’s en de gemaakte keuze van de patiënt vastleggen in het dossier.

Graag tot ziens op dinsdag 1 december!

Mereille Buma
Voorzitter NVvE