Cursus details

Aanbieder PAOT Nijmegen
Datum 13/11/2020
< Terug

Voorkomen is beter dan genezen; Nazorg implantologie door de preventieassistente?

Inhoud van de cursus:

Door een toename van implantologische behandelingen in de laatste jaren ontstaat er een steeds groter wordende groep patiënten waarbij implantaten zijn geplaatst. Van oudsher waren dit de edentate patiënten maar nu zijn dit ook steeds meer de partieel dentate patiënten. Als gevolg hiervan bestaat er een behoefte aan specifieke kennis van de peri-implantaire weefsels, de preventie van met name peri-implantaire ontstekingen en de nazorg.

Deze cursus is opgezet om het preventieteam in de algemene praktijk de benodigde kennis en vaardigheden aan te leren om deze nazorg op zich te kunnen nemen. Vragen als “mag ik pockets meten rondom implantaten”, “hoe reinig ik het implantaat oppervlak”, “wat voor instructies kan ik geven” etc. zullen beantwoord worden.

Leerdoelen:

  • de cursist heeft kennis van de anatomie van het parodontium en de peri-implantaire weefsels
  • de cursist heeft inzicht in de osseointegratie van implantaten
  • de cursist heeft kennis van de peri-implantaire aandoeningen
  • de cursist heeft kennis van de therapeutische mogelijkheden en behandelstrategieën van peri-implantaire aandoeningen
  • de cursist kan met handinstrumentarium en ultrasone apparatuur een nazorgbehandeling op fantoom uitvoeren

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:

  • zelfstandig een nazorgbehandeling bij een patiënt met implantaten uit te voeren.