Cursus details

Aanbieder NVDMFR
Datum 04/04/2024
< Terug

Voorjaarssymposium Röntgen & Roots

De NVDMFR nodigt u van harte uit voor het Voorjaarssymposium in het van der Valk hotel Almere met als thema beeldvorming in de endodontologie. De inloop is van 16.00 uur tot 16.30 uur.

Lezingen

De mogelijkheden en beperkingen van CBCT en andere beeldvormingstechnieken in endodontologie
Dr. Hagay Shemesh

Al decennialang weten wij dat een CBCT-scan veel informatie kan verschaffen vóór, tijdens en na de wortelkanaalbehandeling. Tegelijkertijd blijkt dat de resultaten van de behandeling vaak niet afhankelijk zijn van de aanwezigheid van een CBCT-scan. In deze lezing gaan wij kritisch kijken naar de indicaties van CBCT in de endodontologie en het gevaar van “overtreatment”. Tevens worden problemen zoals artefacten en de correlatie met histologie gepresenteerd, en worden mogelijke oplossingen besproken, zoals verbeterde scans, kunstmatige intelligentie en alternatieve beeldvormingstechnieken. 

 Dentoalveolaire chirurgie in het kader van de endodontologie, wat is wijsheid; herendo, apicale chirurgie of extractie?
Prof. Dr. Eelco Bergsma   

Aan de hand van de richtlijn apicale chirurgie zal de indicatie voor het uitvoeren van een apexresectie worden besproken. Daarnaast zullen factoren als indicatie, variabelen zoals type vulmateriaal en vergroting en de behandeluitkomsten worden geanalyseerd. Ook de overweging van een her-endodontische behandeling of juist extractie zal worden bediscussieerd.  

Wortelresorpties en tandheelkundige radiologie
Andreas Braun 

In de Endodontologie zijn wij zeer afhankelijk van röntgenologische gegevens die we kunnen verzamelen om gebitselementen goed te kunnen bestuderen. Hierbij is ‘het binnenste’ van de tand/kies belangrijk in combinatie met de omringende weefsels, om een beslissing te kunnen nemen hoe dan verder.  Resorpties vormen hierbij een bijzondere uitdaging. Wat zijn de mogelijkheden die ons in de praktijk geboden worden om dit specifieke probleem aan te pakken.