Cursus details

Aanbieder NVVP
Datum 16/03/2024
< Terug

Voorjaarscongres: Het Bernini & Rembrandt Mysterie: Italiaanse & Hollandse Meesters.

Het Bernini & Rembrandt Mysterie: Italiaanse & Hollandse Meesters.
Bij elke complexe parodontale en esthetische behandeling streeft u naar een zo veel mogelijk voorspelbaar behandelresultaat. Maar soms kunnen onverwachte mysteriën zich aandienen. Hoe pakt u gingivale recessie aan, zwarte driehoeken tussen de kronen of erosieve non-carieuze laesies? Welke problemen kunnen alleen met parobehandeling en chirurgie worden opgelost en wanneer is de hulp van prothetiek vereist?

Tijdens het NVvP Voorjaarscongres 2024 zetten drie Italiaanse en drie Nederlandse meesters in de parodontologie en implantologie enkele veelvoorkomende enigma’s in hun vakgebied op een rij. En laten zij, aan de hand van evidence based theorie en heldere casuïstiek, zien hoe zij ieder op inspirerende wijze diverse ‘nightmare’ scenario’s ontrafelen.

Kom op 16 maart 2024 naar Gooiland, Hilversum en ontdek de geheimen achter het Bernini en Rembrandt Mysterie!