Cursus details

Aanbieder NVTS
Datum 05/04/2024
< Terug

Voorjaarscongres

Het belang van slaap voor een goede gezondheid en de effecten van OSA op verschillende processen van het lichaam worden steeds duidelijker. Op het 16e NVTS Jaarcongres, dat op 5 april 2024 zal plaatsvinden op Landgoed de Horst, zal deze thematiek uitgebreid aan bod komen.

Als eerste spreker zal dr. R.M. Rijsman, neuroloog van het MC Haaglanden, ons leren over wat gezonde slaap inhoudt tijdens de levensloop. Daarna zal prof. dr. J. Verbraecken van het UZA ons bijpraten over OSA in relatie tot hormonen en stofwisselingsziekten. Hierbij zal hij dieper ingaan op de metabole gevolgen die worden geassocieerd met OSA, zoals een verhoogde insulineresistentie en gestoorde glucosetolerantie.

Na de lunch zal dr. M.A.J. van Looij, KNO-arts, spreken over pediatrisch OSA. Wat is het verschil met een volwassen patiënt, welke diagnostische mogelijkheden zijn er en wat zijn de chirurgische en niet-chirurgische therapeutische opties.
Hierna is de beurt aan dr. H.C.J.P. Janssen, longarts-somnoloog bij Kempenhaege, met aandacht voor COMISA, wat staat voor comorbide insomnie en slaapapneu.

Hierna zullen we een kleine uitstap maken naar de ‘maxillomandibulair advancement’ waarbij J.P.T.F. Ho, MKA-chirurg ons zal meenemen in de overwegingen voor de keuze voor MMA, de procedure zelf, de resultaten en recente innovaties.
Als afsluiting zal dr. M. van de Laar, psycholoog en slaapwetenschapper inzoomen op de cognitief gedragstherapeutische behandeling van slapeloosheid en haar effectiviteit in verschillende groepen.

Tijdens de pauzes en de afsluitende borrel zal er voldoende gelegenheid zijn om bij te praten met collega’s en sponsors/leveranciers.

Het congres wordt gehouden op landgoed De Horst in Driebergen. De locatie is centraal in Nederland gelegen en goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Landgoed de Horst.

Voor het congres zijn de volgende punten aangevraagd: KRT (4.5 punten)/WACO (5.5 punten)/NVMKA (5 punten)/KRM (4.5 punten) Er zijn tevens punten aangevraagd bij de NVALT, NVKNO en NVN.

We kijken er naar uit u op 5 april 2024 in Driebergen te verwelkomen. Schrijft u zich vandaag nog in!