Cursus details

Aanbieder PAOT Nijmegen
Datum 11/12/2020
Punten 7
< Terug

Van het klassieke kunstgebit naar de overkappingsprothese van nu

Indicaties en contra-indicaties voor de verbetering van de levenskwaliteit van de oudere en kwetsbare patiënt.

Inhoud van de cursus:

In deze cursus “van conventionele totale prothese tot de eenvoudige overkappingsprothese” nemen we u via de correct vervaardigde conventionele prothese mee naar de op 2 implantaten verankerde overkappingsprothese. We helpen u bij het maken van een keuze voor welke van deze twee systemen u kunt kiezen. Aan de orde komen zaken als de basis richtlijnen voor de conventionele prothese, indicaties en contra-indicaties voor de implantologie, gebruikte medicatie in relatie met implantologie, hoeveel bot is er eigenlijk nodig voor implantologie en welk verankeringssysteem geniet de voorkeur. Ook wordt er ruim aandacht besteed  aan de tandeloze en kwetsbare oudere patiënt. Een theoretische cursus die u helpt de juiste keuzes te maken met betrekking tot de behandelopties voor de tandeloze patiënt en hoe je die dan vervolgens uitvoert.

Leerdoelen:

  • inzicht verwerven in de medische aspecten van edentate mucosa, de botkwaliteit en kwantiteit van de tandeloze kaak, de rol en het nut van radiologische beeldvorming in de implantaat planning (conventionele en mini-implantaten) en de bijbehorende heelkundige procedures
  • inzicht verwerven in de indicatie, klinische vervaardigingsprocedure en de follow up van de conventionele totale prothese, de 2-implant mandibulaire overkappingsprothese en de overkappingsprothese (bovenkaak/onderkaak) op mini implantaten
  • inzicht verwerven in het begrip “mondgezondheid en kwaliteit van leven” en de bijbehorende screeningsmethodes.

Na het volgen van de cursus bent u instaat om:

  • bij het vervaardigen van de conventionele totale prothese een aantal basis procedure stappen grondig door te voeren
  • de indicatie te stellen voor de eenvoudige overkappings-prothetiek in onder-/bovenkaak, de keuze voor een bepaald retentie systeem te maken en de klinische stappen van de vervaardiging door te voeren
  • de patiënt grondig in te lichten en te begeleiden in de vereiste medische, radiologische en heelkundige procedures met betrekking tot implantaten voor overkappings-prothetiek
  • de patiënt te begeleiden in het post-chirurgische nazorg en het lange termijn opvolg traject
  • een evaluatie te maken van de patiënt tevredenheid.