Cursus details

Aanbieder PAOT Nijmegen
Datum 03/07/2020
< Terug

Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau) (4 krt)

Inhoud van de cursus: 

Deze cursus is bedoeld voor tandartsen die al bekend zijn met de achtergronden en toepassing van röntgenstraling, maar nog niet in bezit zijn van het “stralingsdiploma”. Door deze voorkennis is het mogelijk de cursus in sterk verkorte vorm te geven. Dit vereist wel een behoorlijke hoeveelheid zelfstudie voorafgaand aan de cursus, met name op het gebied van de basisprincipes van röntgenstraling en de nationale regelgeving. 

Deze cursus en het afsluitende examen is door de overheid (ANVS) wettelijk erkend en omvat de kerncompetenties voor toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) in de tandheelkunde. 

Tijdens de cursusdag zal de nadruk liggen op de volgende onderwerpen:
·         Relatie tussen toestelintelling, beeldkwaliteit en dosis
·         Stralingsrisico’s in de tandartspraktijk
·         Rollen in de stralingsbescherming: tandarts, ondernemer, toezichthouder en deskundige

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
·         Stralingsbescherming op adequate wijze toe te passen in de eigen praktijk.

·         Te voldoen aan de wettelijke eisen voor toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde op basisniveau.

Zelfstudie:
Het is van belang om voorafgaand aan de cursus het zelfstudiemateriaal grondig te bestuderen en een entreetoets te maken. Tijdens de cursusdag zelf is er geen studietijd meer.

Toetsing:
De cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend examen.

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier