Cursus details

Aanbieder PAOT Nijmegen
Datum 08/05/2020
< Terug

Tandheelkundige Preventieassistent Module II, Begeleiding in de nazorg

Het doel van deze cursus is preventieassistenten op te leiden voor de begeleiding en behandeling van parodontitis patiënten (DPSI categorie B) in de nazorgfase.

Inhoud van de cursus:

In de cursus worden oorzaken van parodontitis en de principes van de parodontale behandeling besproken. In theorie en praktijk wordt intensief ingegaan op de bijzonderheden van behandeling, motivatie en begeleiding van parodontitis patiënten in de nazorgfase. De cursist leert preklinisch en klinisch zowel met handinstrumenten als ook met (ultra-)sone apparatuur supragingivale plaque- en tandsteen en subgingivale plaque te verwijderen.

Voor de patiëntenbehandeling dient de cursist zelf te zorgen voor beschikbaarheid van totaal vier patiënten (DPSI categorie B).

Na het met goed gevolg afleggen van cursus, theoretische en klinische eindtoets verkrijgt de cursist het certificaat voor Preventieassistent met aantekening Parodontale Nazorg module II.

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
– bij parodontitis patiënten (DPSI categorie B) nazorgbehandeling zevendaagse gen  (supragingivale gebitsreiniging en subgingivale plaqueverwijdering) uit te voeren.

Voorwaarden voor deelname:
Registratie in het Register Preventieassistent

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier