Cursus details

Aanbieder PAOT Nijmegen
Datum 05/06/2020
< Terug

Stralingshygiëne voor gebruik van CBCT , voor tandartsen,orthodontisten en kaakchirurgen (13 krt)

Inhoud van de cursus:

De cursus voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen, zoals geformuleerd in de Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen. Tijdens deze cursus wordt door middel van presentaties en oefeningen duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de traditionele 2D en de huidige 3D röntgenopnamen. Aangezien de aanvrager en de beoordelaar van een CBCT wettelijk verplicht is de gehele CBCT te beoordelen, wordt geoefend in een systematische beoordeling van de foto’s. Voor de beoordeling is een goede kennis van de anatomie van het hoofd noodzakelijk. In de cursus wordt een samenvatting gegeven van relevante wet- en regelgeving rond het werken met CBCT en hoe dit in de praktijk kan worden geïmplementeerd. Omdat de patiëntdosis bij CBCT meestal hoger is dan bij intraorale opnamen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rechtvaardiging van de opnamen en de stralingsveiligheid van patiënt, behandelaar en omgeving.

 

Leerdoelen:
– voldoen aan de wettelijke eisen rondom het werken met CBCT

– het kunnen beoordelen van CBCT opnames op een systematische manier

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
– een goede CBCT-opname voor een specifieke indicatie te kunnen maken

– een CBCT te beheren en een melding of vergunningsaanvraag hiervoor te doen
– te selecteren of het maken van een CBCT opname geïndiceerd is
– te selecteren welke CBCT opname gekozen kan worden
– een gemaakte opname op een systematische manier te bekijken met behulp van een software programma.

Zelfstudie:
Om aan de cursus en het examen deel te kunnen nemen moet vooraf de kennis van Stralingshygiëne niveau 5A/M zijn bestudeerd en moet u in het bezit zijn van het certificaat Stralingshygiëne niveau 5A/M . U wordt verzocht om na inschrijving een kopie van dit certificaat te mailen naar het PAOT bureau.

 

Toetsing:
 De cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend examen.

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier