Cursus details

Aanbieder PAOT Nijmegen
Datum 24/10/2023
Prijs € 225
< Terug

Röntgencursus voor tandartsassistenten – update

Toepassing van straling ten behoeve van röntgendiagnostiek is een aan artsen en tandartsen voor­behouden handeling. Er wordt steeds meer gewerkt volgens het teamconcept, waarin naast tandartsen ook andere zorgverleners in opdracht risicovolle handelingen verrichten. Röntgendiagnostiek bestaat uit (minstens) drie onderdelen: de indicatiestelling (tijdens klinisch onderzoek); het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname; het interpreteren van het resultaat van de röntgenopnamen. Het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname kan in opdracht van de tandarts door anderen worden uitgevoerd. In de Richtlijn Radiologie wordt beschreven dat een assistent onder meer aan regelmatige bij- en nascholing moet hebben deelgenomen, om dit daadwerkelijk te mogen blijven uitvoeren. In deze cursus komen alle relevante onderwerpen aan bod.

Leerdoelen:

Na het volgen van deze scholing heeft u kennis omtrent:

  • eigenschappen van straling
  • gevaren van straling
  • bescherming tegen straling
  • basale anatomie en röntgenanatomie
  • herkennen van fouten in opname en (film)verwerking
  • gebruik apparatuur
  • actuele wet- en regelgeving en richtlijnen

Na het volgen van deze scholing bent u vaardig in:

  • plaatsen van film of sensor m.b.v. instelapparatuur en richten van het röntgentoestel voor bitewing- en solo-röntgenfoto’s
  • plaatsen en voorbereiden van de patiënt voor een panoramische opname
  • het bedienen van de apparatuur