Cursus details

Aanbieder NVVK
Datum 01/11/2019
< Terug

Najaarscongres: Pubers!

De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde is vereerd u uit te nodigen voor haar najaarscongres ‘Pubers!’.
Een mondzorgverlener vraagt zich wel eens af hoe hij of zij een puber wél kan bereiken met een belangrijke boodschap. In de tandartspraktijk kan het gedrag van pubers frustreren en goede mondzorg belemmeren. Kenmerkend aan pubers is hun manier van denken en communiceren. Door het ontwikkelingsstadium van hun brein zijn pubers impulsief, maar ook creatief. Ze stellen eerder korte dan lange termijn doelen. Hun gedrag kan onverschillig overkomen, terwijl pubers juist zeer (zelf)bewust zijn. Hun visie en focus liggen niet altijd op een lijn met die van volwassenen,
zoals ouders of mondzorgverleners.

Pubers zijn een kwetsbare groep patiënten. Verdieping in hun biologische, sociale en tandheelkundige ontwikkeling kan u veel handvatten geven om deze doelgroep in uw praktijk enthousiaste mondzorg te verlenen.

Tijdens het congres zal aandacht besteed worden aan de neurologische ontwikkeling en communicatie van pubers. Aan de vatbaarheid voor verslaving, met de (tandheelkundige) gevolgen en de invloed van armoede op (mond)gezondheid. Een specifieke groep zijn de pubers met een stoornis in het autisme spectrum. Hun bijzondere wijze van informatieverwerking en omgangsvormen kunnen een grote invloed hebben op het cariësproces.

Qua tandheelkundige onderwerpen zullen de gebitsslijtage en kaakgewrichtsproblematiek behandeld worden, waarbij zowel de preventie, als de mogelijkheden en moment van ingrijpen uitgelicht worden. Kortom, u zal tijdens het najaarscongres veel handvatten krijgen voor het plezierig behandelen van deze groep patiënten.

Voor informatie en inschrijven, klik hier