Cursus details

Aanbieder PAOT Nijmegen
Datum 09/10/2020
Punten 6
< Terug

Met directe etsbruggen kun je alle kanten uit

Inhoud van de cursus:

De etsbrug kan een fraaie oplossing zijn om tandboogonderbrekingen in het front te sluiten. In deze cursus wordt ingegaan op diverse behandelopties zoals de autologe etsbrug en de directe composiet-etsbrug. U krijgt inzicht in de te volgen procedures om een directe etsbrug te vervaardigen. Er wordt ingegaan op de verschillende vormen van wapening, hoe deze wapening in de constructie moet worden aangebracht, de keuze voor het aantal pijlerelementen en de vormgeving van de pontic. De toepassingsgebieden zullen aan de hand van casuïstiek worden geïllustreerd. Verder wordt ingegaan op de composietkeuze en waar deze materialen in de brug kunnen worden toegepast. Het fantoomdeel van de cursus richt zich op het oefenen van de verschillende directe technieken. Er kan worden gewerkt met verschillende soorten wapeningen (glasvezels of polyethyleenvezels) en wordt aandacht besteed aan de vormgeving van de pontic. Gezien de aard én complexiteit van de werkzaamheden is het zeer zinvol om uw assistente tegen een geringe vergoeding te laten deelnemen.

De cursus wordt afgesloten met een interactieve nabespreking. Tevens heeft u dan de gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen. U wordt verzocht om –indien u hier gebruik van wilt maken- uiterlijk op 7 oktober 2020 – via mail een casus uit de praktijk aan te leveren. Uiteraard kunt u op de cursusdag zelf ook een USB-stick met lichtfoto’s en eventuele gebitsmodellen meenemen.

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
– beslissingen te nemen waardoor het succes van het sluiten van een tandboogonderbreking in het front wordt vergroot;

– het toepassingsgebied van composietbruggen te herkennen;
– een directe etsbrug te vervaardigen.