Cursus details

Aanbieder NWVT
Datum 18/11/2020
< Terug

KIMO richtlijncursus – Tandheelkundige ingrepen bij antistolling

Livestream 19.30 – 21.00 uur

 

De Klinische praktijkrichtlijn KIMO: “Bloedige ingrepen in de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken.”

Bespreking van de richtlijn en casuïstiek

Sprekers:

Dr. Robert van Es, MKA-chirurg
Dr. Marcel van de Ree, internist-vasculair geneeskundige

Steeds vaker worden tandartsen geconfronteerd met medisch gecompromitteerde patiënten. Enerzijds omdat de populatie ouderen met multi-morbiditeit toeneemt, anderzijds omdat steeds meer ouderen hun eigen dentitie behouden. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland gebruiken enige vorm van antistolling ter preventie en/of behandeling van een trombotische aandoening. Elke tandarts heeft patiënten die antitrombotica gebruiken. Na extractie rapporteert 1/3e van patiënten zonder antitrombotica al een nabloeding, waarvan  bijna 2% ernstig. Daarom is kennis over deze nieuwe KIMO richtlijn onontbeerlijk.