Cursus details

Aanbieder NVOI
Datum 17/11/2022
< Terug

Implantologie De Lachlijn

Omschrijving
De NVOI organiseert voor leden en niet-leden een geheel nieuwe cursus: ‘De Lachlijn’. Bij deze gelegenheid wordt u volledig bijgepraat over de huidige inzichten betreffende het implanteren in de esthetische zone. Voor het behalen van een maximaal esthetisch resultaat zullen twee experts in het veld geflankeerd door twee prominente tandtechnici hun recept tot in de finesses met u delen.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor tandartsen, implantologen, tandtechnici en een ieder met interesse voor esthetiek.

Docenten
Jappe Buijs presenteert samen met Marat Awdaljan de PET-techniek, waarbij een bewust in de alveole achtergelaten wortelfragment de sleutel is voor een stabiel en esthetisch zeer fraai eindresultaat.
Tristan Staas en Michiel Wouters laten zien op welke wijze bij een beschadigde of zelfs afwezige buccale botlamel nog steeds succesvol een hoogwaardig esthetisch resultaat wordt verkregen. Lachexpert Maarten Vos zal u tot slot op onvergetelijke wijze leren hoe u de natuurlijke lachlijn van uw patiënt optimaal in beeld krijgt.

Twee top-teams, twee verschillende approaches. Maar welke heeft de voorkeur? Kom ook op 17 november en oordeel zelf!

Cursusdatum en locatie
Op donderdag 17 november 2022 zal deze cursus, van 10.00 tot 16.30 uur, plaatsvinden in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar.