Cursus details

Aanbieder NVTS
Datum 02/04/2020
< Terug

Het Slaapteam

Met veel genoegen mag ik u welkom heten op het 12de congres van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde! Er is een gevarieerd programma samengesteld, met als centraal thema: Het Slaapteam van verschillende kanten belicht.

Op donderdag 2 april 2020 zal de pre-conference course plaatsvinden, waarbij we in detail de bijwerkingen en complicaties van het mandibulair repositie apparaat zullen bespreken. Aan het einde is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over enkele casus met bijwerkingen of complicaties, ingebracht door onze eigen leden. Wij willen u uitnodigen om eigen casuïstiek in te dienen, die wij dan gezamenlijk kunnen analyseren. Voor het indienen kunt U een berichtje sturen naar, klik hier 

Op vrijdag 3 april 2020 zal het Slaapteam vanuit de verschillende kanten worden gepresenteerd. Op veel plaatsen in Nederland, wordt deze problematiek door verschillende disciplines beoordeeld en behandeld. Een huisarts, longarts, KNO-arts, neuroloog, somnoloog, psycholoog, patiënt en cabaretier zullen hun kijk op dit werkveld bieden, met daarbij de nieuwste inzichten op hun eigen gebied.

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier