Cursus details

Aanbieder PAOT/UMCG
Datum 11/06/2021
< Terug

Congres ‘Hedendaags restaureren in de tandartspraktijk’

 

  •  Inleiding pragmatische aanpak binnen de Tandheelkunde – Drs. Paul de Kok (moderator)
  • Succes-bepalende factoren in de restauratieve tandheelkunde – prof. dr. Marco Cune
  • Levensduurverlengende restauraties; impossible dentistry? – dr. Niek Opdam
  • De rol van occlusie en articulatie: dogma of feit? – dr. James Huddleston Slater jr.
  • Pragmatische aanpak van patiënten met gebitsslijtage – dr. Bas Loomans
  • Praktische adviezen en de grenzen van indirecte restauratieve procedures – dr. Carline van den Breemer
  • Caries profunda: ad fundum of anders? – prof. dr. Marie-Charlotte Huysmans
  • Restauratie van endodontisch behandelde elementen: de endo-kroon – Maurits de Kuiper
  • Peri-implantitis: realiteit of fake news? – prof. dr. Hugo de Bruyn