Cursus details

Aanbieder PAOT Nijmegen
Datum 06/11/2020
Punten 12
< Terug

Composiet in het front: Italiaanse school of functionele esthetiek?

Inhoud van de cursus:

Restaureren met composiet heeft de laatste decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt wat betreft het minutieus anatomisch herstellen van elementen qua vorm en kleur. Deze zogenaamde ‘Italiaanse school’ kan echter in de dagelijkse tandartspraktijk in Nederland niet altijd effectief en kostendekkend worden toegepast. Als alternatief kan het dan zinvoller zijn om gebruik te maken van functionele esthetiek. Bij deze cursus worden aspecten van de huidige esthetische tandheelkunde aan de orde gesteld die relevant zijn om tot een fraaie, functionele en esthetische restauratie te komen.

Tijdens deze 2-daagse cursus werkt u op fantoomelementen die bijna niet van echt te onderscheiden zijn. Gedurende de ochtend zal theoretisch onderwijs worden gegeven, waarbij het geleerde gedurende het middagprogramma in de praktijk kan worden gebracht. De cursist bepaalt (ten dele) zelf welk type restauratie wordt geoefend en welke techniek zal worden toegepast. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Theorie:

 • materialen in de adhesieve tandheelkunde: adhesiefsystemen, composietmaterialen, matrijssystemen, modelleerinstrumenten en andere hulpmiddelen
 • diagnostiek en indicatiestelling: ‘smile design’, de rol van een ‘mock-up’, ‘informed  consent’ en behandelplanning
 • vorm, kleur en kleuropbouw
 • casuïstiek: o.a. composietveneers, uitbouwen elementen, tandstandveranderingen, correcties na parodontale en orthodontische behandelingen, de directe composietetsbrug en de rol van bleken

Praktijk:

 • vervaardiging van een fraaie hoekopbouw/directe composiet veneerrestauratie: werken met een mal of ‘uit de hand’?
 • behandeling van elementen met een aanwezige verkleuring
 • het uitbouwen van elementen (waaronder: kegeltanden, sluiten diastemen)

Eindproduct:
Tijdens de oefeningen op fantoom heeft u de gelegenheid om een bovenfront naar eigen wens en wijze te behandelen met behulp van een zelf te kiezen composietmateriaal en behandeltechniek.

Leerdoelen:

 • de cursist is in staat om een adequaat behandelplan op te stellen naar aanleiding van een esthetische hulpvraag
 • de cursist wordt bewust gemaakt van de invloed van kleur en vorm op het esthetisch resultaat
 • de cursist krijgt informatie omtrent de mogelijke directe behandeltechnieken in het front
 • daarnaast heeft de cursist de gelegenheid om met verschillende soorten materialen en directe behandeltechnieken te werken waardoor het mogelijk wordt de eigen voorkeur te bepalen

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
Esthetisch fraaie (polychromatische) directe composiet (veneer)restauraties in het front te vervaardigen met diverse directe behandeltechnieken.