Cursus details

Aanbieder PAOT Nijmegen
Datum 20/03/2020
< Terug

Bij- en nascholing cursus CBCT voor tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten (3 KRT )

Inhoud van de cursus:

Indien u 5 jaar of langer geleden met succes uw diploma Stralingshygiëne  voor gebruik van CBCT, voorheen stralingshygiëne 4 A/M CBCT, heeft gehaald dan wordt het tijd voor een interessante en verplichte update. Wij bieden u in een middagsessie een overzicht van alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot CBCT. 

Zo zijn er veranderingen in wet- en regelgeving, die zowel voor toezichthouders als opdrachtgevers belangrijk zijn. Door toepassing van steeds kleinere field of views kan de dosis substantieel worden gereduceerd waardoor het toepassingsgebied en de indicaties van CBCT-scans in dagelijkse tandheelkunde is uitgebreid. De kleine field of views maken het mogelijk binnen het voor de tandarts ‘vertrouwde’ werkveld te blijven. Heden ten dage zien we daardoor toepassingen in elk subgebied van de tandheelkunde, de ontwikkelingen hierin gaan door nieuwe software razendsnel. Deze update geeft u een hernieuwde kijk op de inspirerende toepassingen en een verdere bewustwording van een veilige en verantwoorde omgang met straling.

U ontvangt een certificaat. Na afloop van deze cursus voldoet u aan de eisen m.b.t. nascholing.

Leerdoelen:
– voldoen aan de wettelijke update eisen rondom het werken met CBCT

– op de hoogte zijn van alle hedendaagse indicaties en toepassingen van CBCT

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
– een goede CBCT-opname voor een specifieke indicatie te kunnen maken

– een CBCT te beheren en een melding of vergunningsaanvraag hiervoor te doen
– te selecteren of het maken van een CBCT-opname geïndiceerd is
– te selecteren welke CBCT-opname gekozen kan worden

Zelfstudie:
Om aan de cursus deel te kunnen nemen moet vooraf de kennis van Stralingshygiëne  voor gebruik van CBCT, voorheen stralingshygiëne 4 A/M CBCT zijn bestudeerd en moet u in het bezit zijn van het certificaat Stralingshygiëne  voor gebruik van CBCT, voorheen stralingshygiëne 4 A/M CBCT. U wordt verzocht om na inschrijving een kopie van dit certificaat te mailen naar het PAOT bureau. 

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier