Cursus details

Aanbieder Integrated Dentistry
Datum 05/12/2019
< Terug

Basis Seminar 1: Hoe start ik met ortho?

Cursus data: 5, 6 en 7 december

Het eerste seminar is er op gericht de tandarts te oriënteren in het vakgebied van de orthodontie. Hij/zij zal er zich van bewust worden dat de moderne orthodontie veel meer inhoudt dan louter het recht zetten van tanden en kiezen. Wat is het evidence based behandeldoel, is de belangrijkste vraag die beantwoord zal worden. Om een betere tandarts te worden is het wezenlijk kennis te hebben over de faciale harmonie van gezichten, lachlijnen, cosmetiek, en functie. Zoals de evidence based guideline omschrijft moet tijdens de gebits- en gelaatsontwikkeling gestreefd worden naar een occlusie, die esthetisch voldoet voor de patiënt en waarmee goed kan worden gefunctioneerd. De centrale rol van de orthodontie binnen het dagelijks functioneren van juist de algemeen practicus zal worden benadrukt waarbij geïntegreerd toepassen van de verschillende onderdelen van de tandheelkunde essentieel is. Deze integratie maakt het mogelijk juist complexe casussen te behandelen (paro-implantaat casus, TMD casus en pre prothetische set-ups).

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier