Cursus details

Aanbieder NVTS
Datum 02/10/2020
Punten 5
< Terug

12e NVTS Congres: Het Slaapteam

Geachte collega en belangstellende,

Met veel genoegen mag ik u welkom heten op het 12e congres van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde! Net als vorig jaar georganiseerd in De Tinfabriek te Naarden. Er is een gevarieerd programma samengesteld, met als centraal thema: Het Slaapteam van verschillende kanten belicht.

Op donderdag 1 oktober 2020 zal de pre-conference course plaatsvinden, waarbij we in detail de bijwerkingen en complicaties van het mandibulair repositie apparaat zullen bespreken. Aan het einde is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over enkele casus met bijwerkingen of complicaties, ingebracht door onze eigen leden. Wij willen u uitnodigen om eigen casuïstiek in te dienen, die wij dan gezamenlijk kunnen analyseren. Voor het indienen kunt U een berichtje sturen naar:     http://NVTS.nl/contact/

Op vrijdag 2 oktober 2020 zal het Slaapteam vanuit de verschillende kanten worden gepresenteerd. Op veel plaatsen in Nederland, wordt deze problematiek door verschillende disciplines beoordeeld en behandeld. Een huisarts, longarts, KNO-arts, neurloog, somnoloog, psycholoog, patiënt en cabaratier zullen hun kijk op dit werkveld bieden, met daarbij de nieuwste inzichten op hun eigen gebied.

Het congres vindt plaats in De Tinfabriek te Naarden, welke tot halverwege 2017 nog volop in bedrijf is geweest. Sinds 1956 werden er tin en andere metalen gesmolten en geperst. De productie is inmiddels verhuisd, maar gebleven zijn de kenmerkende industriële elementen en de allure van toen. De missie is het verduurzamen van de bebouwde omgeving in Nederland door de transitie naar een circulaire economie en het bevorderen van innovatieve oplossingen. Inmiddels is het gebouw een Rijksmonument en wordt het BREEAM-gecertificeerd, net als het Rijksmuseum, dat als eerste in Nederland dit keurmerk ontving.

Wij kijken er naar uit om u op 1 en 2 oktober op deze unieke locatie te mogen ontvangen.

Met hartelijke groet,

 

Maurits de Ruiter

Voorzitter NVTS