Update röntgencursus voor tandartsen / orthodontisten (2 krt – 2 uur BNS)

Leerdoelen:
– na deze cursus hebt u kennis opgefrist omtrent  alle relevante aspecten  m.b.t  het gebruik van röntgenstraling, in ht bijzonder de rechtvaardiging, ALARA en ALADA principes, en dosislimieten.  

Na het volgen van de cursus bent u in staat:
– gemotiveerd gebruik te maken van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnostiek 
– te voldoen  aan 2 klokuren van de in de richtlijn tandheelkundige radiologie genoemde eis dat regelmatige passende bij-en nascholing noodzakelijk is.

Cursusleider: Dr. W.J.M. v.d. Sanden

Voor informatie en inschrijven, klik hier

< Terug