Update röntgencursus voor tandartsassistenten (2 uur BNS)

Leerdoelen: 
– na deze cursus hebt u uw kennis opgefrist omtrent (1) de eigenschappen en (2) gevaren van straling, (3) de bescherming tegen straling, (4) basale anatomie en röntgenanatomie, (5) het herkennen van fouten in opname en beeldbewerking en (6) het gebruik van de apparatuur.  

Na het volgen van de cursus bent u in staat: 
– in opdracht van een tandarts zelfstandig goede röntgenopnamen te vervaardigen 
– te voldoen aan de richtlijn tandheelkundige radiologie genoemde eis dat (aan straling blootgestelde) tandartsassistenten, na het volgen van een basiscursus, regelmatige passende bij-en nascholing volgen in de tandheelkundige radiologie.

Docent: Dr. W.J.M. v.d. Sanden

Voor informatie en inschrijven, klik hier  

< Terug