Röntgencursus voor tandartsassistenten (3.5 uur BNS)

Leerdoelen:
– na deze cursus hebt u kennis omtrent (1) de eigenschappen en (2) gevaren van straling, (3) de bescherming tegen straling, (4) basale anatomie en röntgenanatomie, (5) het herkennen van fouten in opname en beeldbewerking en (6) het gebruik van de apparatuur

– daarnaast hebt u vaardigheid in het correct plaatsen van de film/sensor en het richten van het röntgentoestel voor het maken van bitewing- en peri-apicale röntgenopnamen (‘solo’s’), inzicht in het correct plaatsen en voorbereiden van de patiënt voor het maken van een panoramische röntgenopname, alsmede het bedienen van de apparatuur

Cursusleider: Dr. W.J.M. v.d. Sanden Docenten: Dr. W.J.M. v.d. Sanden en mw. M. van Aartsen

Voor informatie en inschrijven, klik hier

< Terug