Paropreventieassistent (module III)

Paropreventieassistent (module III) Preventieassistent met aantekening initiële therapie DPSI categorie B.

Het doel van deze cursus is preventieassistenten met kwalificatie ‘begeleiding in de nazorg’ (module II) te scholen in de uitvoering van initiële therapie bij parodontitis patiënten met pockets t/m 5 mm (DPSI categorie B).

Certificaat:
Na het met goed gevolg afleggen van de theoretische en klinische eindtoets verkrijgt de cursist het certificaat “Preventieassistent met aantekening initiële therapie categorie DPSI B (module III)”.

Cursusleider: Drs. O.J. de Zoete Docenten: Drs. O.J. de Zoete, tandarts en mw. M.T. Seuntjens, mondhygiënist

Voor informatie en inschrijven, klik hier

< Terug