[huge_it_slider id='3']

Orthodontie en het parodontium (6 krt)

Inhoud van de cursus:
Tandverplaatsing gaat samen met ombouwprocessen in het parodontium. Voor een gunstige lange termijnprognose is de juiste positie van de gebitselementen in de processus alveolaris belangrijk. Ook na de orthodontische behandeling treedt tandverplaatsing op a.g.v. verdere gelaatsgroei en de daarmee samenhangende veranderingen in tandstand en occlusie. Permanente retentie van frontelementen met vaste draadspalken kan soms samengaan met ongunstige neveneffecten. Parodontale plastische chirurgie kan onder voorwaarden in dergelijke gevallen een uitkomst bieden. In het theoretische deel van de cursus wordt ingegaan op de parodontale effecten van tandverplaatsing tijdens de actieve orthodontische behandeling en tijdens de retentieperiode. Mogelijkheden en indicaties voor parodontale plastische chirurgie worden toegelicht. Het belang van individuele planning van retentieapparatuur in relatie tot de oorspronkelijke orthodontische afwijking wordt benadrukt met de verschillende varianten van vaste en uitneembare retentieapparatuur.

De praktische oefeningen worden uitgevoerd op typodont en op varkenskaken.

Cursusleider: Dr. J.G.J.H. Schols Docenten: Dr. J.G.J.H. Schols en dr. D.A.W. Oortgiesen

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier

 

< Terug