Implantologie Het Vervolg: voorkomen en behandelen van complicaties

De themacursus Implantologie Het Vervolg is ontwikkeld voor tandartsen en kaakchirurgen die in de praktijk te maken hebben met, al dan niet door henzelf geplaatste implantaten en/of suprastructuren. Centraal binnen de cursus staat met name de zorg voor de patiënt in het vervolgtraject.

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier

< Terug