Gebitsslijtage en tandheelkunde gerelateerde slaapstoornissen

Op ons speciaal verzoek hebben we uw collega Peter Wetselaar bereid gevonden zijn kennis met u te delen op het gebied van diagnostiek van gebitsslijtage en de relatie die gebitsslijtage met de geneeskunde heeft. Bij personen met gebitsslijtage is naast het restaureren van de slijtage of het tot stilstand brengen van dit proces van belang dat we de oorzaken van die aandoening in kaart leren brengen; Peter Wetselaar neemt u tijdens dit Vrijdag Middag College mee in dit thema.

Dit College zal, zoals u van ons gewend bent, door het kleine aantal deelnemers (minimaal 6, maximaal 12) een informeel en interactief karakter hebben.

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier

< Terug