Op 4 november gaan we in op verschillende onderwerpen omtrent slaap en sedatie. Hierbij moet u allereerst denken aan slaap en slaapproblemen bij kinderen. We zullen vernemen wat een normaal slaappatroon van een kind is en wanneer het patroon zo afwijkend is, dat het belangrijk is vervolgstappen te nemen. Daarnaast leren we wat er gebeurt in het brein van een kind als het slaapt en waarom slaap bij een kind zo belangrijk is. Parafuncties en slaapapneu zullen worden belicht alsmede of bij kinderen knarsbitjes toegepast kunnen worden en hoe dit aangepakt kan worden.

Graag nemen we u eveneens mee naar psychische gevolgen van slaaptekort en stress. Wat zijn de fysieke en emotionele effecten van stress? Stress kan ontstaan bij het kind tijdens de tandheelkundige behandeling. Daarnaast kan een mondzorgverlener stress of slaaptekort ervaren. Wat kan een mondzorgverlener in de rol van behandelaar of als werkgever/-nemer doen als er slaaptekort is? Welk effect heeft mindfulness en hypnose op zowel het welzijn als de behandeling? U leert hoe u met suggestief taalgebruik stress tijdens de behandeling kunt voorkomen of reduceren.

Voor sommige kinderen is het zinvol om een tandheelkundige behandeling te ondersteunen met sedatie. Er zijn diverse praktijken die sedatie aanbieden. Op 4 november worden diverse vormen van sedatie met hun voor- en nadelen uiteengezet. Er zijn er lezingen over midazolam, lachgas en diepe sedatie zoals intraveneuze sedatie en algehele anesthesie. De indicatie voor sedatie en de impact op de behandeling worden belicht.

Met deze combinatie van wetenschappelijke- en verdiepingslezingen hopen we dat het wederom een geslaagd congres gaat worden.

De commissie wenst u een plezierig en leerzaam congres toe.

Namens congrescommissie,

Karin van Nes
Cecile Ooms
Mariëtte Schorfhaar
Sofie Schroë

Het VTvO Congres heeft dit jaar als thema ‘Open Blik voor Open Beet’. Binnen dit thema is er gekozen voor zes vrouwelijke sprekers. We starten op zaterdag 19 november met de registratie en ontvangst, waarbij u welkom wordt geheten met een kopje koffie of thee en een heerlijke lekkernij. Vervolgens maken we kennis met de sprekers van de dag; Miranda van den Berkt, Lotte Meereboer, Teresa Cobo, Ayca Scapora en Simone van Dijk.

De dag wordt – zoals u van ons gewend bent – aangekleed met voldoende pauze momenten met heerlijke smakelijke verrassingen, zodat u de mogelijkheid heeft om bij te praten met bekenden en kennis te maken met nieuwe collega’s en de aanwezige sponsoren. Meldt u aan vóór 15 oktober 2022 en profiteer van vroegboek korting!

Gaat u ook naar de OK-dag op vrijdag 18 november? Dan nodigen wij u van harte uit voor een heerlijk diner met aansluitend een gezellige borrel in de Sixx Skybar! Er is de mogelijkheid om te overnachten. Een kamer reserveren dient u zelf te doen en kan via deze link met actiecode AMEVTVO. LET OP: de OK-dag op vrijdag 18 november is alleen voor OK-geregistreerde deelnemers.

We hopen u van harte welkom te heten en kijken uit naar plezierige en leerzame dagen!

Vriendelijke groeten,
Namens het VTvO Bestuur

Peter Lamark
Voorzitter VTvO

Inzet van beeldvorming bij maxillofaciale en dento-alveolaire traumatologie als diagnosticum

Dr. R. (Romke) Rozema en dr. B. (Baucke) van Minnen

In de afgelopen 15 jaar is de beeldvorming in de primaire diagnostiek van patiënten met aangezichtsletsel geleidelijk verder opgeschoven van 2D naar 3D beeldvorming door middel van (Cone Beam-)CT. Dit levert voordelen op met betrekking tot het stellen van de diagnose, zeker als het fracturen betreft van het middengezicht en de bovenste gezichtshelft. Nadelen van het veelvuldig inzetten van de CT-scan als diagnosticum zijn de oplopende kosten en hogere stralingsbelasting ten opzichte van 2D röntgendiagnostiek. Dit heeft er toe geleid dat in de afgelopen jaren de diagnostiek met behulp van CT opnieuw is geëvalueerd. Wanneer is op basis van gedegen lichamelijk onderzoek aanvullende beeldvorming echt nodig? En hoever kan de stralingsdosis worden teruggebracht om met behulp van moderne beeldverwerking en -verbeteringstechnieken alsnog betrouwbare diagnostiek te kunnen verrichten?

 

Inzet van beeldvorming bij maxillofaciale traumatologie ter ondersteuning van behandeling

Dr. L. (Leander) Dubois

Dat 3D beeldvorming steeds meer gezien wordt als gouden standaard als het gaat om diagnose van aangezichtsletsel spreekt voor zich. Zeker bij complexere verbrijzelingsletsels zal 3D beeldvorming ervoor zorgen dat je minder snel voor een verrassing komt te staan. De uitdaging  is om alles uit deze DICOM-data set te halen door de principes van computergestuurde chirurgie toe te passen. Met geavanceerde segmentatie en spiegeltechnieken kan namelijk de pre traumatische anatomie worden gesimuleerd.  Letsels kunnen virtueel worden gereconstrueerd. Door deze planningen te exporteren naar 3D printers is het mogelijk geprinte modellen te vervaardigen die kunnen helpen bij de behandelplanning door hierop osteosyntheseplaten voor te buigen. Nog mooier is om de hele workflow te digitaliseren en zelfs de implantaten patiënt specifiek te vervaardigen. Daarnaast kan de reeds gemaakte 3D planning ook geëxporteerd worden naar de navigatieapparatuur. Deze geeft een dynamische feedback tijdens de operatie en helpt sturing geven aan de reconstructie. Voordat de patiënt uit narcose ontwaakt zal intra-operatieve beeldvorming helpen om het bereikte resultaat te visualiseren. Door de planning hierop te superponeren is direct zichtbaar hoe nauwkeurig de reconstructie is geweest en geeft de mogelijkheid direct iets aan te passen. Zelfs bij complexe reconstructies zijn nauwkeurigheidsmarges onder 1mm mogelijk.

Voor de hoog-complexe primaire maxillofaciale traumatologie helpen bovenstaande principes om tot voorspelbare uitkomsten te komen. Voor de secundaire traumatologie geldt dat de 2e kans de laatste kans zou moeten zijn, waardoor elk stukje wat bijdraagt aan een meer voorspelbare uitkomst meer dan welkom is.

 

Beeldvorming in de Forensische Odontologie

Drs. F. (Frithjof) Kroon

Het komt regelmatig voor dat lijken worden aangetroffen van onbekende personen. Daarbij gaat het om individuele gevallen, maar ook om (massa) rampen waar meerdere slachtoffers vallen te betreuren. Vaak zijn de lichamen ernstig gemutileerd en mede daarom niet meer toonbaar voor nabestaanden. Uit humanitaire overwegingen maar ook vanwege juridische en verzekeringstechnische belangen, zal men zich steeds tot het uiterste inspannen om de identiteit van een overledene te achterhalen. Bij de identificatie speelt het gebit geregeld een belangrijke rol en wordt de forensisch odontoloog ingeschakeld.

Forensische odontologie is het deel van de tandheelkunde dat zich – in het belang van justitie – bezighoudt met de professionele behandeling en onderzoek van tandheelkundig bewijsmateriaal, en met deskundige interpretatie en documentatie van de bevindingen. Identificatie van onbekende stoffelijke overschotten op basis van gebitsgegevens is het belangrijkste werkterrein van de forensische odontologie. Ook bij massarampen, waarbij veel slachtoffers zijn, is gebleken dat identificatie aan de hand van het gebit zeer goed toepasbaar is.

In deze presentatie staat de gebitsidentificatie centraal. Een en ander wordt toegelicht door middel van casuïstiek van individuele gevallen. Daarbij zal worden geïllustreerd dat röntgenopnamen belangrijk zijn. Ze kunnen het verschil maken en vaak doorslaggevend zijn.

De forensisch odontoloog maakt ook deel uit van het Landelijk Team Forensische Opsporing (voorheen het Rampen Identificatie Team) en wordt dus ook ingezet bij rampen, zoals na de vuurwerkramp in Enschede, de tsunami in Thailand en de MH17. Aan de hand van de inzet in Thailand na de tsunami wordt uiteengezet hoe het er in de praktijk aan toegaat.

Gooiland – Hilversum
Vorig jaar bestond de NVvP 85 jaar! Wij gaan dit op een grootse manier vieren, waarbij internationale en nationale vermaarde sprekers het verleden, heden en de toekomst van de parodontologie en implantologie toelichten. Natuurlijk ontbreekt een feestelijk accent tijdens dit jubileumcongres niet! Kom daarom ons jubileum meevieren op een congres dat z’n weerga niet kent.

Sprekers van topniveau
Tijdens het tweedaagse congresprogramma schitteren Nederlandse coryfeeën in de parodontologie samen met diverse grootheden uit het buitenland op het podium. Alle deelnemers kunnen lezingen bijwonen over de geschiedenis van de NVvP (prof. dr. U. van der Velden en dr. J.A.H. Tromp), de relatie tussen orale microbiome en de gastheer (prof. dr. E. Zaura), autotransplantatie (dr. D.S. Barendrecht) en peri-implantitis (dr. A-M. Roos-Jansåker). Prof. dr. M. Sanz en prof. dr. N.P. Lang discussiëren over de toekomst van de parodontologie en implantologie. Extra bijzonder: Prof. dr. Niklaus Lang zal zijn grandioze presentatiecarrière op ons lustrumcongres afsluiten, een kans om niet te missen.
In de parallelsessies belichten prof. dr. L. Trombelli, dr. A. Guerrero, dr. T. Hanser en dr. W. Laureys de nieuwste technieken van botregeneratie, esthetische prothetiek en cryopreservatie. Verder bespreken dr. W.J. Teeuw, drs. F. San Giorgi en prof. dr. G.A. van der Weijden over hun ervaringen inzake het gebruik van de nieuwe Parodontale Richtlijn en Classificatie (met name de röntgendiagnostiek). Dr. M.F. Timmerman en dr. S. Gomes bediscussiëren welke paropatiënt profijt heeft van paro-chirurgie en voor wie de nazorgfase geschikt is. Dr. G-H.E. Tjakkes vertelt over risico’s van verschillende bio-types van de gingiva. De sessie wordt afgesloten met de grote Paro Quiz door prof. dr. D.E. Slot. Tijdens de speciale interactieve videosessie delen drs. M.G. Vroom, drs. G.N.Th. de Quincey en dr. N.V. Lioubavina-Hack hun ervaringen en expertise over socketregeneratie en verschillende typen van muco-gingivale chirurgie.

Kortom: voor ieder wat wils, van leren naar doen. ‘If you can dream it, you can do it!’

Druk op de dansvloer!
Tijdens het feest op vrijdagavond staan meerdere artiesten en een DJ garant voor een spectaculair muziekprogramma. Alle congresdeelnemers zijn voor dit unieke feest uitgenodigd. Mis deze kans niet!
Wij hopen van harte om de 85ste verjaardag van de NVvP samen met u tijdens dit bijzondere lustrumcongres en feest te vieren.

Natasha Lioubavina-Hack,
congrescoördinator NVvP

 

Gooiland – Hilversum
Vorig jaar bestond de NVvP 85 jaar! Wij gaan dit op een grootse manier vieren, waarbij internationale en nationale vermaarde sprekers het verleden, heden en de toekomst van de parodontologie en implantologie toelichten. Natuurlijk ontbreekt een feestelijk accent tijdens dit jubileumcongres niet! Kom daarom ons jubileum meevieren op een congres dat z’n weerga niet kent.

Sprekers van topniveau
Tijdens het tweedaagse congresprogramma schitteren Nederlandse coryfeeën in de parodontologie samen met diverse grootheden uit het buitenland op het podium. Alle deelnemers kunnen lezingen bijwonen over de geschiedenis van de NVvP (prof. dr. U. van der Velden en dr. J.A.H. Tromp), de relatie tussen orale microbiome en de gastheer (prof. dr. E. Zaura), autotransplantatie (dr. D.S. Barendrecht) en peri-implantitis (dr. A-M. Roos-Jansåker). Prof. dr. M. Sanz en prof. dr. N.P. Lang discussiëren over de toekomst van de parodontologie en implantologie. Extra bijzonder: Prof. dr. Niklaus Lang zal zijn grandioze presentatiecarrière op ons lustrumcongres afsluiten, een kans om niet te missen.
In de parallelsessies belichten prof. dr. L. Trombelli, dr. A. Guerrero, dr. T. Hanser en dr. W. Laureys de nieuwste technieken van botregeneratie, esthetische prothetiek en cryopreservatie. Verder bespreken dr. W.J. Teeuw, drs. F. San Giorgi en prof. dr. G.A. van der Weijden over hun ervaringen inzake het gebruik van de nieuwe Parodontale Richtlijn en Classificatie (met name de röntgendiagnostiek). Dr. M.F. Timmerman en dr. S. Gomes bediscussiëren welke paropatiënt profijt heeft van paro-chirurgie en voor wie de nazorgfase geschikt is. Dr. G-H.E. Tjakkes vertelt over risico’s van verschillende bio-types van de gingiva. De sessie wordt afgesloten met de grote Paro Quiz door prof. dr. D.E. Slot. Tijdens de speciale interactieve videosessie delen drs. M.G. Vroom, drs. G.N.Th. de Quincey en dr. N.V. Lioubavina-Hack hun ervaringen en expertise over socketregeneratie en verschillende typen van muco-gingivale chirurgie.

Kortom: voor ieder wat wils, van leren naar doen. ‘If you can dream it, you can do it!’

Druk op de dansvloer!
Tijdens het feest op vrijdagavond staan meerdere artiesten en een DJ garant voor een spectaculair muziekprogramma. Alle congresdeelnemers zijn voor dit unieke feest uitgenodigd. Mis deze kans niet!
Wij hopen van harte om de 85ste verjaardag van de NVvP samen met u tijdens dit bijzondere lustrumcongres en feest te vieren.

Natasha Lioubavina-Hack,
congrescoördinator NVvP

Snel aan de slag met deze praktische cursus mondfotografie. Foto’s zijn vaak het visitekaartje van een praktijk of behandelaar bij presentaties, visitaties en op websites. Daarnaast maken steeds meer tandheelkundige praktijken gebruik van lichtfotografie om uitleg te geven aan de patiënt. En ook tijdens intercollegiaal overleg of bij communicatie met een tandtechnische laboratorium worden foto’s gebruikt.

Deze praktische cursus mondfotografie helpt je bij het maken van gestandaardiseerde foto’s van hoge kwaliteit. Docent Daan van Oort leert je in één dag hoe je een camera instelt en hanteert. En hij geeft je advies op maat over apparatuur en materialen. De hele dag maak je foto’s en leer je waar je op moeten letten. Sluit aan en verbaas jezelf over de mogelijkheden van jouw camera. Heb je nog geen camera? Geen probleem. Test tijdens de cursus verschillende modellen.

Dit leer je tijdens de cursus mondfotografie:

Aan het einde van de dag ben je in staat om de camera in te stellen en gestandaardiseerde portret- en mondfoto’s te maken. Daarbij maak je kennis met verschillende hulpmiddelen voor mondfotografie.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Camera instellingen
 • Hulpmiddelen voor mondfotografie
 • Gestandaardiseerd fotograferen
 • Materiaalkeuze
 • Camera selectie
 • Intra-orale en exta-orale fotografie

Samenwerking tussen de implantoloog en de assistent(e) is van groot belang bij het chirurgische deel van een implantologie operatie. En vanzelfsprekend ook bij de voorbereiding en de nazorg. Docent Monique Baudoin neemt je in het eerste deel van deze hands-on training voor de assistent mee in de theorie, zodat je ziet wat een behandelplan voor implantologie inhoudt en wat jouw rol is bij deze behandeling.

In de middag pas je de theorie direct toe in een OK. In dit praktische deel word je één-op-één begeleid, waardoor je aan het einde van de dag helemaal klaar bent om te assisteren bij de eerstvolgende implantologie behandeling.

Dit leer je tijdens de cursus Assisteren bij implanteren:

Aan het einde van de dag weet je hoe je een patiënt voor, tijdens en na het plaatsen van implantaten moet begeleiden. Ook ben je in staat een operatiekamer voor te bereiden voor implantologie. Tot slot ben je bekend met de richtlijnen voor steriel werken en met de reiniging en sterilisatie van het instrumentarium.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Inleiding implantologie
 • Behandelplanning
 • Voorbereiding OK
 • Instrumenten en apparaten
 • Principes van steriel werken
 • Desinfectie en sterilisatie
 • Pre-operatieve en postoperatieve zorg