Diepe parodontale laesies, aanzienlijk botverlies en hypermobiliteit van de elementen: parodontitis stadium IV brengt een diversiteit aan problemen met zich mee. Dat vergt een specifieke én multidisciplinaire aanpak, waarbij behandelaars uiterst zorgvuldig dienen te navigeren.

Om de diverse aanvliegroutes bij deze veeleisende problematiek te bespreken, organiseert de NVvP op zaterdag 15 april 2023 het voorjaarscon-gres ‘Top Gun: parodontitis stadium IV’. Voor het programma is een aantal zeer ervaren ‘piloten’ uitgenodigd. Centraal hierbij staat de vraag: welk vluchtplan stippelen we uit om elementen met ernstige botafbraak te behouden?

Richtlijn & gedragsverandering
Allereerst belicht dr. Monique Danser de belangrijke aspecten van de richtlijn ‘Parodontitis stage IV’, die recent door EFP aangenomen is. Hierin staat de unieke rol centraal van tandartsen, mondhygienisten en parodontologen in de medische/psychische begeleiding van ernstige paropatiënten met extra aandacht voor een gezonde leefstijl.

Chirurgie 
Prof. Giuliano Rasperini bespreekt welke regeneratieve chirurgieën toegepast kunnen worden om de prognose van elementen met ernstig botverlies te verbeteren. Hierbij komt de combinatie van regeneratieve chirurgie met mucogingivale chirurgie in de esthetische zone nadrukkelijk aan bod.

Hypermobiliteit
Aanzienlijk botverlies kan leiden tot hypermobiliteit van elementen en als zodanig de behandeling compromitteren. Kunnen wij ernstige mobiliteit bij elementen – ‘secondair occlusietrauma’ – alleen met reinigen verbeteren? Welke elementen betreft dit en wanneer is stabilisatie via spalken raadzaam? De Italiaanse ‘top pilot’ dr. Rodolfo Gianserra licht dit uitgebreid toe. Daarbij is zeker: de mondhygiënist is onmisbaar bij het ontdekken van signalen van het secondaireocclusietrauma.

Driften en dan?
De bijzondere aspecten van orthodontie bij elementen die, als gevolg van parodontitis stadium IV, gaan verschuiven of verloren dreigen te gaan, worden door de Italiaanse orthodontist Daniela Garbo toegelicht. Welke aanpak is geïndiceerd bij elementen met forse botafbraak? Hoe cruciaal is de nazorg bij ortho-/paropatiënten om de ortho-dontie veilig te kunnen uitvoeren?

Prothetiek bij gebitsslijtage
De prothetische aspecten bij bruxisme en gebitsslijtage bij patiënten met vergevorderde parodontitis zijn het onderwerp van de voordracht van dr. Peter Wetselaar. Hij geeft aan hoe deze multifactoriële condities gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden om verder verlies van gebitselementen te voorkomen of verminderen.

Nazorg op maat
Hoe u vervolgens de nazorg zorgvuldig afstemt op de paropatiënt met stadium IV, vertelt de Zwitserse piloot-parodontoloog Christoph Ramseier. Hij legt onder andere uit hoe regelmatig meten van de pocketdiepte ingezet kan worden in een mathe-matisch algoritme. In combinatie met de risicofactorenanalyse kan zo’n algoritme helpen om voor de nazorg optimale tijdintervallen te berekenen. Zulke gepersonaliseerde zorg is zeer efficiënt en winstgevend voor patiënten én praktijk.

Join the crew!
De veelzijdigheid van sprekers en onderwerpen maakt dit congres interessant voor topteam van tandarts, mondhygiënist, orthodontist én paro-dontoloog. Na het bijwonen van dit congres bent u in één dag ‘airborne’ om de patiënt met verge-vorderde parodontitis in uw praktijk adequaat te kunnen behandelen dan wel te verwijzen.
Ready to lift off? Join te crew!

The best of Dr. Clarissa Bonifácio and Prof. Dr. David Manton in one day’

Het event gaat in het Nederlands en het Engels door, afhankelijk welke spreker aan het woord is.

Het meest recente onderzoek van het Zorginstituut laat zien dat nog altijd een kwart van alle Nederlandse kinderen onder de vijf jaar en bijna de helft van de kinderen tussen de zes en twaalf jaar, ondanks preventieve inspanningen, gebitselementen hebben die aangedaan zijn door cariës.

Omdat veel kinderen het bezoek aan de tandarts spannend vinden, kan het behandelen van cariës bij hen een uitdaging zijn. Weten hoe u effectief ingrijpt in het cariësproces bij kinderen met minimaal invasieve methoden, is dan van grote toegevoegde waarde.

Maar wat betekent ‘minimaal invasief’ in de praktijk en welke behandelmethoden horen daarbij?

Tijdens ‘Childhood Dentistry in practice’ dat GC samen met Dental Industry organiseert, gaan we uitgebreid in op het beantwoorden van die vraag. Zowel de etiologie van cariës bij kinderen wordt besproken, als de behandelmethoden sealing, zilverdiaminefluoride (SDF) en roestvrijstalen kronen met de Hall techniek; alles volgens de nieuwe KIMO-richtlijn.

Dit event gaat meermaals door op verschillende locaties. De bekende sprekers Dr. Clarissa Bonifácio en Prof. Dr. David Manton gaan tijdens verschillende hands-on workshops met de mondzorg professionals aan de slag. U gaat de behandelingen zelf uitvoeren en oefent met diverse technieken. Aan het einde van de dag gaat u naar huis met zowel theoretische als praktische kennis over hoe u vroegtijdig, op een kindvriendelijke manier kunt ingrijpen in het cariësproces bij kinderen zonder door te hoeven verwijzen.

The best of Dr. Clarissa Bonifácio and Prof. Dr. David Manton in one day’

Het event gaat in het Nederlands en het Engels door, afhankelijk welke spreker aan het woord is.

Het meest recente onderzoek van het Zorginstituut laat zien dat nog altijd een kwart van alle Nederlandse kinderen onder de vijf jaar en bijna de helft van de kinderen tussen de zes en twaalf jaar, ondanks preventieve inspanningen, gebitselementen hebben die aangedaan zijn door cariës.

Omdat veel kinderen het bezoek aan de tandarts spannend vinden, kan het behandelen van cariës bij hen een uitdaging zijn. Weten hoe u effectief ingrijpt in het cariësproces bij kinderen met minimaal invasieve methoden, is dan van grote toegevoegde waarde.

Maar wat betekent ‘minimaal invasief’ in de praktijk en welke behandelmethoden horen daarbij?

Tijdens ‘Childhood Dentistry in practice’ dat GC samen met Dental Industry organiseert, gaan we uitgebreid in op het beantwoorden van die vraag. Zowel de etiologie van cariës bij kinderen wordt besproken, als de behandelmethoden sealing, zilverdiaminefluoride (SDF) en roestvrijstalen kronen met de Hall techniek; alles volgens de nieuwe KIMO-richtlijn.

Dit event gaat meermaals door op verschillende locaties. De bekende sprekers Dr. Clarissa Bonifácio en Prof. Dr. David Manton gaan tijdens verschillende hands-on workshops met de mondzorg professionals aan de slag. U gaat de behandelingen zelf uitvoeren en oefent met diverse technieken. Aan het einde van de dag gaat u naar huis met zowel theoretische als praktische kennis over hoe u vroegtijdig, op een kindvriendelijke manier kunt ingrijpen in het cariësproces bij kinderen zonder door te hoeven verwijzen.

The best of Dr. Clarissa Bonifácio and Prof. Dr. David Manton in one day’

Het event gaat in het Nederlands en het Engels door, afhankelijk welke spreker aan het woord is.

Het meest recente onderzoek van het Zorginstituut laat zien dat nog altijd een kwart van alle Nederlandse kinderen onder de vijf jaar en bijna de helft van de kinderen tussen de zes en twaalf jaar, ondanks preventieve inspanningen, gebitselementen hebben die aangedaan zijn door cariës.

Omdat veel kinderen het bezoek aan de tandarts spannend vinden, kan het behandelen van cariës bij hen een uitdaging zijn. Weten hoe u effectief ingrijpt in het cariësproces bij kinderen met minimaal invasieve methoden, is dan van grote toegevoegde waarde.

Maar wat betekent ‘minimaal invasief’ in de praktijk en welke behandelmethoden horen daarbij?

Tijdens ‘Childhood Dentistry in practice’ dat GC samen met Dental Industry organiseert, gaan we uitgebreid in op het beantwoorden van die vraag. Zowel de etiologie van cariës bij kinderen wordt besproken, als de behandelmethoden sealing, zilverdiaminefluoride (SDF) en roestvrijstalen kronen met de Hall techniek; alles volgens de nieuwe KIMO-richtlijn.

Dit event gaat meermaals door op verschillende locaties. De bekende sprekers Dr. Clarissa Bonifácio en Prof. Dr. David Manton gaan tijdens verschillende hands-on workshops met de mondzorg professionals aan de slag. U gaat de behandelingen zelf uitvoeren en oefent met diverse technieken. Aan het einde van de dag gaat u naar huis met zowel theoretische als praktische kennis over hoe u vroegtijdig, op een kindvriendelijke manier kunt ingrijpen in het cariësproces bij kinderen zonder door te hoeven verwijzen.

De VLHT organiseert regelmatig cursusavonden voor leden en belangstellenden. Deze avond bestaat uit een aantal lezingen over de behandeling van gebitsslijtage, een symbiose van digitaal en analoog, waarbij de samenwerking tussen tandarts en tandtechnicus centraal staat. Moderator van deze avond is Hans van Pelt.

Programma

19.00-19.30 uur: Romy de la Motte – Herstel van lokale slijtage met toepassing van slijtvaste ‘flowables’ en mallen

19.30-20.00 uur: Marlous Cardinaal – Deprogrammeren voordat je gaat registreren

20.15 -21.00 uur: Montyn Stoffels – Van registeren en analyseren tot een behandelplan

21.00-21.45 uur: Phillip van Rijn – Postcanien met gefreesde HC Blocks

21.45 uur: Discussie – Onder leiding van Hans van Pelt

Bij Goedegebuure tandtechniek verzorgen we heel enthousiast al jaren nascholing voor tandartsen. De kenmerken zijn: betrokken, kleinschalig, informeel, top georganiseerd, persoonlijke aandacht, leuke mensen en goeie catering. College door Collega’s is ontstaan vanuit de gedachte dat het plezier geeft om mét elkaar en ván elkaar te leren. Het liefst in een kleine groep.

Uitgaand van die gedachte hebben we net als bij het congres in mei 2022 opnieuw een kleinschalig nascholingscongres opgezet. Het congres beslaat 4 dagdelen en wordt gehouden op een prachtige locatie; Chocolate Nation, midden in het centrum van Antwerpen en gelegen tegenover het altijd prachtige Centraal station.

Programma vrijdag 31 maart 2023

09.00 – 10.30 Sofie Velghe – slijtage en aligners

11.00 – 12.00 Naomi Doelen – Just breathe … –

12.00 – 12.30 Jan van Hooff – intermezzo

13.30 – 14.30 James Huddleston – Occlusie, blijf bij je leest –

14.30 – 15.00 Naomi Doelen – Envelope of Function: – de verbinding van boven en onder

15.30 – 16.15 Naomi Doelen & James Huddleston Slater – en nu behandelen!

16.15 – 16.45  Jan van Hooff – intermezzo

16.45 – 17.00 afronding Iris Sparreboom

Doelgroep

Tandartsen algemeen practici én gedifferentieerde tandartsen in opleiding

Cursusniveau

Tandarts algemeen practicus

Tijdig inschrijven betekent ten eerste een garantie op deelname, ten tweede een cadeau voor fijnproevers ter waarde van €50 uit de Chocolate Nation shop. Personen die vóór 29 januari 2023 in geschreven hebben, kunnen rekenen op deze twee voordelen.

 

Bekijk hier het programma van donderdag 30 maart

Bij Goedegebuure tandtechniek verzorgen we heel enthousiast al jaren nascholing voor tandartsen. De kenmerken zijn: betrokken, kleinschalig, informeel, top georganiseerd, persoonlijke aandacht, leuke mensen en goeie catering. College door Collega’s is ontstaan vanuit de gedachte dat het plezier geeft om mét elkaar en ván elkaar te leren. Het liefst in een kleine groep.

Uitgaand van die gedachte hebben we net als bij het congres in mei 2022 opnieuw een kleinschalig nascholingscongres opgezet. Het congres beslaat 4 dagdelen en wordt gehouden op een prachtige locatie; Chocolate Nation, midden in het centrum van Antwerpen en gelegen tegenover het altijd prachtige Centraal station.

Programma donderdag 30 maart 2023

13.00 – 13.30 ontvangst en registratie

13.30 – 14.00 welkom en voorstellen door moderator Iris Sparreboom

14.00 – 14.45 Eric Meisberger – Endo light

14.45 – 15.30 James Huddleston Slater – Ai! Waar komt die pijn vandaan?

16.00 – 17.30 Maurits de Kuijper – de Endo kroon

17.50 – 18.30 Jan van Hooff – intermezzo

18.30 – 19.15 Carline van den Breemer – IDS/Deep Margin Elevation

19.15 – 21.00 justeatdrink&socialise

 

Doelgroep

Tandartsen algemeen practici én gedifferentieerde tandartsen in opleiding

Cursusniveau

Tandarts algemeen practicus

Tijdig inschrijven betekent ten eerste een garantie op deelname, ten tweede een cadeau voor fijnproevers ter waarde van €50 uit de Chocolate Nation shop. Personen die vóór 29 januari 2023 in geschreven hebben, kunnen rekenen op deze twee voordelen.

 

Bekijk hier het programma van vrijdag 31 maart

Tandheelkundige Preventieassistente vervolgmodule, tiendaagse theoretische en praktische cursus.

De organisatie van theoretische lessen en practica is analoog aan deze bij de basismodule. Het is een combinatie van afstandsonderwijs, responsiecolleges en practica.

Leerdoelen:

Het doel van deze cursus is preventie assistentes die de basisopleiding hebben gevolgd bij te scholen en hun kennis verder uit te diepen. Hierdoor kunnen ze ingeschakeld worden bij patiënten die een meer uitgebreide parodontale behandeling nodig hebben. Ze kunnen hierdoor parodontaal belaste patiënten beter begeleiden en kunnen eveneens ingezet worden in het nazorgtraject bij patiënten met orale implantaten.

Docenten: dr. Jan D’haese + drs. Kubra Yag + stafleden team paro.

Toelatingseisen: Registratie in het Register Preventieassistent.

Elfdaagse theoretische en praktische cursus tot preventieassistent.

Theoretische inhoud van de cursus:

 • Kennis van de anatomie van het gebit en het parodontium
 • Etiologie en pathogenese van cariës en gingivitis
 • Rol van de biofilm
 • Risicofactoren en risicopatiënten
 • Pocketmeting, pocketstatus en DPSI
 • Kennis van hand- en mechanisch instrumentarium
 • Het paroprotocol en het nazorgtraject

 

Praktische inhoud van de cursus:

 • Instructies mondhygiëne en voedingsadvies
 • Infectiepreventie en handhygiëne
 • Ergonomie
 • Plaquekleuring, polijsten en fluorapplicatie
 • Pocketmeting en parostatus
 • Slijpen van handinstrumenten
 • Scaling met handinstrumenten en ultrasoon op fantoom en op patiënt

Leerdoelen:

Op het eind van de cursus zijnde deelnemers in staat om preventieve behandelingen uit te voeren en parodontaal afbehandelde patiënten te begeleiden in het nazorg traject. Dit bestaat uit het geven van mondhygiëne instructies, verlenen van voedingsadvies en het supra-gingivale reiniging van het gebit (inclusief mechanisch verwijderen van tandsteen).

De cursus bestaat uit een theoretisch pakket wat de cursist via afstandsonderwijs kan volgen aan de hand van hoorcolleges die ter beschikking worden gesteld op een online platform. Deze hoorcolleges worden aangevuld met responsiecolleges waarbij cursist in real live vragen kan stellen aan de docent over problemen in verband met de cursus.

Docenten: dr. Jan D’haese + drs. Kubra Yag + stafleden team paro

Tandheelkundige Preventieassistente vervolgmodule, tiendaagse theoretische en praktische cursus.

De organisatie van theoretische lessen en practica is analoog aan deze bij de basismodule. Het is een combinatie van afstandsonderwijs, responsiecolleges en practica.

Leerdoelen:

Het doel van deze cursus is preventie assistentes die de basisopleiding hebben gevolgd bij te scholen en hun kennis verder uit te diepen. Hierdoor kunnen ze ingeschakeld worden bij patiënten die een meer uitgebreide parodontale behandeling nodig hebben. Ze kunnen hierdoor parodontaal belaste patiënten beter begeleiden en kunnen eveneens ingezet worden in het nazorgtraject bij patiënten met orale implantaten.

Docenten: dr. Jan D’haese + drs. Kubra Yag + stafleden team paro.

Toelatingseisen: Registratie in het Register Preventieassistent.