•  Inleiding pragmatische aanpak binnen de Tandheelkunde – Drs. Paul de Kok (moderator)
  • Succes-bepalende factoren in de restauratieve tandheelkunde – prof. dr. Marco Cune
  • Levensduurverlengende restauraties; impossible dentistry? – dr. Niek Opdam
  • De rol van occlusie en articulatie: dogma of feit? – dr. James Huddleston Slater jr.
  • Pragmatische aanpak van patiënten met gebitsslijtage – dr. Bas Loomans
  • Praktische adviezen en de grenzen van indirecte restauratieve procedures – dr. Carline van den Breemer
  • Caries profunda: ad fundum of anders? – prof. dr. Marie-Charlotte Huysmans
  • Restauratie van endodontisch behandelde elementen: de endo-kroon – Maurits de Kuiper
  • Peri-implantitis: realiteit of fake news? – prof. dr. Hugo de Bruyn

Programma

Inleiding: Pragmatische aanpak binnen de tandheelkunde Drs. Paul de Kok (moderator)

Succes-bepalende factoren in de restauratieve tandheelkunde Prof. dr. Marco Cune 

Levensduurverlengende restauraties; impossible dentistry? Dr. Niek Opdam 

De rol van occlusie en articulatie: dogma of feit? Dr. James Huddleston Slater jr. 

Hoe om te gaan met diepe carieuze laesies Prof. dr. Marie-Charlotte Huysmans

Praktische adviezen en de grenzen van directe restauratieve procedures Dr. Bas Loomans

Praktische adviezen en de grenzen van indirecte restauratieve procedures Dr. Carline van den Breemer

Restauratie van endodontisch behandelde elementen: de endo-kroon Maurits de Kuijper MSc

Peri-implantitis: realiteit of fake news? Prof. dr. Hugo de Bruyn

Discussie en afsluiting

Voor informatie en inschrijven, klik hier