Presentatie:

De medisch gecompromitteerde patiënt.

Veel voorkomende medische aandoeningen en de consequenties voor uw tandheelkundig (be)handelen.

“Dilemmas in Dentistry” 

Onze levensverwachting neemt jaarlijks toe. Maar onze laatste levensjaren zijn toenemend gevuld met chronische ziekten, die vooral ambulant worden behandeld. Van alle 65-plussers in Nederland heeft 75% minimaal 1 chronische aandoening en 40% (1,2 miljoen mensen) gebruikt dagelijks 5 of meer medicijnen.

Daarnaast stijgt het aantal dentate ouderen – en daarmee het aantal chronisch zieken in uw patiëntenbestand. Herkenning van en omgaan met patiënten en hun chronische ziekten tijdens uw tandheelkundige behandeling wordt een dagelijks aandachtspunt. Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over en leert u omgaan met veel voorkomende Systeem Ziekten (van o.a. hart- en vaatstelsel, nier en long alsmede suikerziekte) en de consequenties voor u als tandarts.

Leerdoelen, na afloop van deze cursus:

 • Welke zijn veel voorkomende chronische (systeem) ziekten, relevant voor mondheelkundig handelen?
 • Welke consequenties hebben systeemziekten?
 • Welke maatregelen zijn zinvol bij welke aandoening?
 • Adrenaline in de carpule locale anesthesie afwegen?
 • Indicatiestelling voor antibiotische profylaxe?

Spreker: Dr. Robert van Es – MKA chirurg

19.30 – 21.00 uur: Op cursuslocatie Hotel Breukelen én Livestream

Ca 21.15 – 22.00 uur: alléén bij cursuslocatie: de presentatie wordt gevolgd door discussietafels

Sprekers: Prof.dr. Floris Bikker en Dr. Casper Bots

50% van de 50-jarigen gebruikt medicatie en dit loopt op tot 80% van de 80-jarigen. Kortom, een zeer groot deel van de patiëntenpopulatie gebruikt medicatie. De hoeveelheid speeksel in de mond neemt af, wanneer er meer dan vier verschillende soorten medicatie worden gebruikt. Daarnaast is er specifieke medicatie die een direct sterk remmend effect heeft, met alle gevolgen van dien.

In het begin lijkt de impact van het speekseltekort op de mondgezondheid mogelijk nog wel mee te vallen. En relatief eenvoudig op te lossen met een slokje water. Maar wanneer het aantal verschillende medicijnen die gebruikt worden omhooggaat (polyfarmacie), neemt de kans op bijwerkingen in de mond toe. De meest in het oog springende bijwerking van medicatie is monddroogte. Maar naast dit groot ongemak nemen we als mondzorgverlener de gevolgen in de mond waar.

Zoals een plotseling toename van (wortel)caries, gebitslijtage, mondschimmel en orale ontstekingen.

In deze NWVT cursus over de KIMO richtlijn leer je alles over:

 • Medicatiegebruik en de gevolgen daarvan op de speekselsecretie;
 • De gevolgen van de droge mond voor de mondgezondheid;
 • Hoe je problemen in de mond vroegtijdig kunt signaleren;
 • Welke maatregelen je moet nemen bij monddroogte;
 • Hoe je effectief kunt communiceren over medicatiegebruik en monddroogte met zowel de patiënt, apotheker en andere zorgverleners in het veld.

Na aanmelding ontvangt u voor aanvang van de presentatie de link voor de livestream.

Voor deze avondcursus is het aantal deelnemers in de zaal beperkt. Een en ander is afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen. Daarnaast is deze cursus via een livestream te volgen. U ontvangt voor aanvang van de presentatie de link voor de livestream.

Lichen planus is de meest voorkomende witte afwijking van het mondslijmvlies. Toch wordt de tandarts-algemeen practicus met deze slijmvliesafwijking maar af en toe geconfronteerd. De diagnostiek van lichen planus is voor de tandarts-algemeen practicus dan ook niet altijd even eenvoudig.

 • Hoe herkent u lichen planus in de mond?
 • Kent u andere uitingen van lichen planus en vraagt u de patiënt daar ook naar?
 • Wanneer is het verstandig de patiënt te verwijzen? Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?
 • Moeten patiënten met lichen planus gecontroleerd worden, en door wie?
 • Kan lichen planus van het mondslijmvlies maligne ontaarden en hoe gaat u om met vragen van patiënten hieromtrent?

Tijdens een tweetal voordrachten zullen aan de hand van casuïstiek, gebaseerd op de meest recente inzichten zoals beschreven in de gereviseerde ‘richtlijn lichen planus 2021’ voornoemde aspecten worden behandeld.

Sprekers:

Dr. Erik H. van der Meij

Drs. Colette L.M. van Hees

Voor informatie, klik op link.

Informatie volgt.

Livestream 19.30 – 21.00 uur

 

De Klinische praktijkrichtlijn KIMO: “Bloedige ingrepen in de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken.”

Bespreking van de richtlijn en casuïstiek

Sprekers:

Dr. Robert van Es, MKA-chirurg
Dr. Marcel van de Ree, internist-vasculair geneeskundige

Steeds vaker worden tandartsen geconfronteerd met medisch gecompromitteerde patiënten. Enerzijds omdat de populatie ouderen met multi-morbiditeit toeneemt, anderzijds omdat steeds meer ouderen hun eigen dentitie behouden. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland gebruiken enige vorm van antistolling ter preventie en/of behandeling van een trombotische aandoening. Elke tandarts heeft patiënten die antitrombotica gebruiken. Na extractie rapporteert 1/3e van patiënten zonder antitrombotica al een nabloeding, waarvan  bijna 2% ernstig. Daarom is kennis over deze nieuwe KIMO richtlijn onontbeerlijk.

NWVT KIMO richtlijncursus

Wekelijks wordt u geconfronteerd met de vraag of het wel nodig is om de klachtenvrije derde molaar te (laten) verwijderen. Tot voor kort waren evidence based richtlijnen niet voorhanden. In deze voordracht krijgt u aan de hand van de nieuwe KIMO richtlijn derde molaar (2020) een volledige update hoe u de patiënten met derde molaren optimaal kunt (laten) behandelen.  De indicatiestelling, diagnostiek, chirurgische procedure en tips om complicaties te voorkomen zullen de revue passeren.

Leerdoelen

 • wat de indicaties zijn voor het verwijderen van klachtenvrije derde molaren
 • wat de indicaties zijn voor het laten zitten van klachtenvrije derde molaren
 • wat de waarde is van aanvullend (röntgen)onderzoek en wanneer u dit dient toe te passen
 • welke (voorzorgs)maatregelen u dient te nemen om complicaties te voorkomen

Sprekers:

Dr. Hossein Ghaeminia, MKA-chirurg

Dr. Erwin Berkhout, tandarts orale radiologie

 

NWVT KIMO richtlijncursus
Woensdag 27 januari 2021, 19.30 – 21.00 uur, Livestream

Sprekers:
– Dr. Claar van der Maarel-Wierink, tandarts-geriatrie
– Dr. Guus van Strijp, tandarts preventieve tandheelkunde en cariologie

Samenvatting
In deze cursus wordt de in december 2019 verschenen klinische praktijkrichtlijn ‘Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen’ toegelicht. Zowel de theoretische onderbouwing als de klinische toepassing van deze richtlijn komen aan bod. Door verbeterde preventieve maatregelen behouden steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd (een deel van) hun gebitselementen. Echter, enerzijds doordat de tandwortels blootliggen, anderzijds doordat op die leeftijd ook comorbiditeiten en polyfarmacie ontstaan, komt wortelcariës bij (kwetsbare) ouderen steeds vaker voor. Een vroege signalering is van belang om initiële wortellaesies op te sporen. Door op de hoogte te zijn van de risicofactoren kan in combinatie met een juiste inschatting van de laesie(in)activiteit een preventief behandelplan worden opgesteld. Tevens geeft de klinische praktijkrichtlijn handvatten om wel of niet tot restauratie over te gaan. Over het algemeen is het advies restauratieve behandeling zo lang mogelijk uit te stellen.

Leerdoelen
Na deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de (aanbevelingen van de) Klinische praktijkrichtlijn‘Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen’.
 • kent u de etiologie, pathogenese en epidemiologie van wortelcariës;
 • hebt u kennis gemaakt met detectie en diagnostiek van wortelcariës;
 • kent u de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van wortelcariës;
 • bent u bekend met cariëspreventieve middelen ter voorkoming of behandeling van wortelcariës;

Hoe ga ik als tandarts met antitrombotica om?

NWVT KIMO richtlijncursus
Woensdag 15 april 2020, 19.30 – 21.45 uur, Van der Valk Hotel, Breukelen

Sprekers:
 – Dr. Robert van Es, MKA-chirurg
 – Dr. Marcel van de Ree, internist-vasculair geneeskundige

 

Inschrijving gesloten
Het maximum aantal deelnemers – volgens RIVM-richtlijnen – voor deze cursus is bereikt.
De inschrijving is daarom gesloten.

Heeft u interesse om deze avond bij te wonen? Dan kunnen wij u op een wachtlijst plaatsen. Dit is ook handig wanneer de RIVM-richtlijnen te zijner tijd wellicht worden aangepast waardoor weer meer deelnemers mogelijk zijn.

Stuur hiervoor een email naar info@nwvt.nu

Op deze NWVT cursusavond zult u op deze en andere vragen direct bruikbare antwoorden krijgen.
Leerdoelen:
1. Inzage in de toenemende problemen van polyfarmacie in NL
2. Een advies hoe te communiceren met de apotheker(s) in uw omgeving
3. Herkennen welke medicijnen consequenties hebben voor uw tandheelkundig handelen
4. Weten welke medicijnen relevant zijn als u een bloedige ingreep wilt uitvoeren

Sprekers: Dr. Robert van Es (MKA chirurg) en Emilie Gieling (ziekenhuis-apotheker)

Voor informatie en inschrijven, klik hier