Op donderdagavond 30 mei organiseert de NVvP in samenwerking met Straumann een Masterclass verzorgt door niemand minder dan dr. Sascha Jovanovic.

Dr. Sascha Jovanovic is a well-known figure in the field of dentistry, particularly in the realm of implant dentistry and periodontics. He is recognized internationally for his expertise, contributions to research, and innovative techniques in implantology and periodontology. Dr. Jovanovic has authored numerous scientific publications and textbooks and is sought after as a speaker at dental conferences worldwide. His work has had a significant impact on the field, and he is considered a leading authority in dental implant surgery and periodontal therapy.
His dental education included a University of Amsterdam dental degree, a Loma Linda University Implant Dentistry Certificate, a University of Aachen Prosthodontics Fellowship and an UCLA Periodontics Certificate and Master of Science Degree.

Programma:

18.00 – 19.00 uur: Ontvangst met een lichte maaltijd

19.00 – 20.15 uur: Essenties van voorspelbaar GBR en bindweefselchirurgie in esthetische en non-esthetische zone

20.15 – 20.45 uur: Pauze

20.45 – 21.30 uur: Van wetenschap naar de kliniek: protocollen van succesvolle behandeling van peri-implantitis

21.30 uur:  Afsluiting met aansluitend een borrel

Locatie:

Van der Valk Hotel Breukelen
Stationsweg 91
3621 LK Breukelen

Registratiekosten:

Leden € 135,00
Niet leden € 165,00

Het Bernini & Rembrandt Mysterie: Italiaanse & Hollandse Meesters.
Bij elke complexe parodontale en esthetische behandeling streeft u naar een zo veel mogelijk voorspelbaar behandelresultaat. Maar soms kunnen onverwachte mysteriën zich aandienen. Hoe pakt u gingivale recessie aan, zwarte driehoeken tussen de kronen of erosieve non-carieuze laesies? Welke problemen kunnen alleen met parobehandeling en chirurgie worden opgelost en wanneer is de hulp van prothetiek vereist?

Tijdens het NVvP Voorjaarscongres 2024 zetten drie Italiaanse en drie Nederlandse meesters in de parodontologie en implantologie enkele veelvoorkomende enigma’s in hun vakgebied op een rij. En laten zij, aan de hand van evidence based theorie en heldere casuïstiek, zien hoe zij ieder op inspirerende wijze diverse ‘nightmare’ scenario’s ontrafelen.

Kom op 16 maart 2024 naar Gooiland, Hilversum en ontdek de geheimen achter het Bernini en Rembrandt Mysterie!

Tussen alle mooie nieuwe ontwikkelingen in het vak zouden we bijna de essentie van parodontologie uit het oog verliezen. Hoog tijd dus om tijdens het NVvP Najaarscongres 2023 terug te keren naar onze roots, waarbij de kern, de visie en de ontwikkeling van de parodontologie door de jaren heen systematisch worden toegelicht. En wie kunnen dat beter doen dan de oude en nieuwe ereleden van de NVvP, aangevoerd door de coryfeeën in de parodontologie professor dr. Ubele van der Velden en professor dr. Klaus Lang?

‘The very essence of classical periodontology’, zo opent Klaus Lang ‘the Walk of Fame’ van deze dag. Het lijken makkelijke vragen, maar weet u wanneer en waarom sommige oorspronkelijke, klassieke dogma’s van de parodontologie zijn aangepast dan wel helemaal verdwenen? Dankzij welke ontwikkelingen vormt de parobehandeling de basis van de complexe tandheelkundige therapie?

Prof. dr. Bruno Loos, dé specialist inzake de relatie tussen de multifactoriële aandoening parodontitis en de algehele gezondheid, vertelt welke nieuwe risicofactoren er op meerdere niveaus zijn toegevoegd aan het klassieke ‘spinnenweb’ van risicoanalyse. Wat kunnen wij met deze kennis betekenen voor de algehele gezondheid van de patiënt?

Over de oorsprong, het doel en de veranderingen van niet-chirurgische parotherapie kan niemand beter vertellen dan prof. dr. Fridus van der Weijden. Voor een boeiende lezing over de ontwikkelingen binnen de parodontale chirurgie betreedt vervolgens de absolute topper op dit gebied het NVvP-podium: professor Sandro Cortellini. Samen met zijn zoon Simone neemt hij u mee in de nieuwste wetenschappelijke inzichten omtrent het pad van resectieve naar regeneratieve én minimaal invasieve chirurgie.

Het wetenschappelijke programma wordt afgesloten met een aantrekkelijke discussie onder leiding van een bijzonder trio: prof. dr. Frank Abbas, prof. dr. Edwin Winkel en prof. dr. Arie-Jan van Winkelhoff. De antiseptische- en antimicrobiële therapie bij initiële, chirurgische therapie vormde jarenlang routine in de parodontologie. Kent u het concept achter the ‘Dutch approach’ met de ‘van Winkelhoff cocktail’? Hoe is deze therapie in de loop der jaren aangepast? En is er, gezien de nieuwe richtlijnen, nog ruimte voor deze behandeling van parodontitis en halitose in de moderne praktijk?

Kortom: het draait deze dag over de essentie van de parodontologie: van de oorsprong, langs de ontwikkelingen door de jaren heen en met een stevige blik op de toekomst. Belicht langs een Walk of Fame, gepresenteerd door toppers die hun Oscars meer dan verdiend hebben. Natuurlijk sluiten we zo’n bijzondere dag af met een borrel plus DJ. Een dag om niet te missen.

Op donderdagavond 1 juni a.s. organiseert de NVvP een masterclass met als titel ‘Biology of rock solid implantation’ die gegeven wordt door niemand minder dan Prof. dr. Mauricío Araúja uit Brazilië.

Programma:

18.00 – 19.00 uur Registratie – ontvangst met een walking diner

19.00 – 20.00 uur Successful ridge preservation for immediate and late implant placement

The management of the ridge alterations that take place following tooth extraction is of great interest for Implant Dentistry. The current presentation will describe a series of studies regarding the various ways to approach the post-extraction  bone diminution. It will be demonstrated that several anatomic features of the alveolar process influence the amount of post-extraction bone loss. The benefit of a minimally invasive tooth extraction for the socket healing will also be discussed. The use of ridge preservation, a clinical procedure that aims at preserving the ridge volume within the envelope existing at the time of extraction for immediate or late implant placement will be described. Clinical cases that illustrate the surgical technique and outcome of ridge preservation and implant placement will be discussed.

20.00 – 20.30 uur Pauze

20.30 – 21.30 uur Peri-implant tissues and the prevention of biological complications

The most common biological complications in Implant Dentistry are inflammatory lesions of the surrounding peri-implant tissues: peri-implant mucositis and peri-implantitis. Mucositis is described as an inflammatory reaction of the soft tissues surrounding an implant, while peri-implantitis is characterized by inflammatory response associated with progressive loss of supporting bone around the implant in function. The diagnosis, prevention and treatment of these conditions are a significant challenge for current implant dentistry. Thus, the aim of this presentation will be to discuss (i) the difficult for the diagnosis of peri-implant disease, (ii) the extension, prevalence and severity of the peri-implant diseases and (iii) the influence of keratinized mucosa and plaque control accessibility for the prevention and treatment of peri-implant diseases.

21.30 uur Afsluiting en een borrel

Prof.dr. Mauricío Araújo is a Periodontist working both in private practice Rio de Janeiro and at The State University of Maringa, Parana, Brazil. He completed his PhD at The University of Gothenburg, Sweden in 1998. He is the Chairman of the Perio/Implant Research Unit, State University of Maringá. He has together with his co-workers published groundbreaking research in the fields of ridge alterations following tooth extraction, ridge preservation, bone formation in extraction sockets and immediate implant placement. He is an ITI Fellow, the former ITI Chairman in Brazil and an Osteology Foundation Board member. He is editorial board member of several journals.


Locatie ‘De Heeren van Montfoort’ te Montfoort, Hoogstraat 41, 3417 HB Montfoort

Registratiekosten
Leden € 135,00
Niet-leden € 155,00

Diepe parodontale laesies, aanzienlijk botverlies en hypermobiliteit van de elementen: parodontitis stadium IV brengt een diversiteit aan problemen met zich mee. Dat vergt een specifieke én multidisciplinaire aanpak, waarbij behandelaars uiterst zorgvuldig dienen te navigeren.

Om de diverse aanvliegroutes bij deze veeleisende problematiek te bespreken, organiseert de NVvP op zaterdag 15 april 2023 het voorjaarscon-gres ‘Top Gun: parodontitis stadium IV’. Voor het programma is een aantal zeer ervaren ‘piloten’ uitgenodigd. Centraal hierbij staat de vraag: welk vluchtplan stippelen we uit om elementen met ernstige botafbraak te behouden?

Richtlijn & gedragsverandering
Allereerst belicht dr. Monique Danser de belangrijke aspecten van de richtlijn ‘Parodontitis stage IV’, die recent door EFP aangenomen is. Hierin staat de unieke rol centraal van tandartsen, mondhygienisten en parodontologen in de medische/psychische begeleiding van ernstige paropatiënten met extra aandacht voor een gezonde leefstijl.

Chirurgie 
Prof. Giuliano Rasperini bespreekt welke regeneratieve chirurgieën toegepast kunnen worden om de prognose van elementen met ernstig botverlies te verbeteren. Hierbij komt de combinatie van regeneratieve chirurgie met mucogingivale chirurgie in de esthetische zone nadrukkelijk aan bod.

Hypermobiliteit
Aanzienlijk botverlies kan leiden tot hypermobiliteit van elementen en als zodanig de behandeling compromitteren. Kunnen wij ernstige mobiliteit bij elementen – ‘secondair occlusietrauma’ – alleen met reinigen verbeteren? Welke elementen betreft dit en wanneer is stabilisatie via spalken raadzaam? De Italiaanse ‘top pilot’ dr. Rodolfo Gianserra licht dit uitgebreid toe. Daarbij is zeker: de mondhygiënist is onmisbaar bij het ontdekken van signalen van het secondaireocclusietrauma.

Driften en dan?
De bijzondere aspecten van orthodontie bij elementen die, als gevolg van parodontitis stadium IV, gaan verschuiven of verloren dreigen te gaan, worden door de Italiaanse orthodontist Daniela Garbo toegelicht. Welke aanpak is geïndiceerd bij elementen met forse botafbraak? Hoe cruciaal is de nazorg bij ortho-/paropatiënten om de ortho-dontie veilig te kunnen uitvoeren?

Prothetiek bij gebitsslijtage
De prothetische aspecten bij bruxisme en gebitsslijtage bij patiënten met vergevorderde parodontitis zijn het onderwerp van de voordracht van dr. Peter Wetselaar. Hij geeft aan hoe deze multifactoriële condities gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden om verder verlies van gebitselementen te voorkomen of verminderen.

Nazorg op maat
Hoe u vervolgens de nazorg zorgvuldig afstemt op de paropatiënt met stadium IV, vertelt de Zwitserse piloot-parodontoloog Christoph Ramseier. Hij legt onder andere uit hoe regelmatig meten van de pocketdiepte ingezet kan worden in een mathe-matisch algoritme. In combinatie met de risicofactorenanalyse kan zo’n algoritme helpen om voor de nazorg optimale tijdintervallen te berekenen. Zulke gepersonaliseerde zorg is zeer efficiënt en winstgevend voor patiënten én praktijk.

Join the crew!
De veelzijdigheid van sprekers en onderwerpen maakt dit congres interessant voor topteam van tandarts, mondhygiënist, orthodontist én paro-dontoloog. Na het bijwonen van dit congres bent u in één dag ‘airborne’ om de patiënt met verge-vorderde parodontitis in uw praktijk adequaat te kunnen behandelen dan wel te verwijzen.
Ready to lift off? Join te crew!

Gooiland – Hilversum
Vorig jaar bestond de NVvP 85 jaar! Wij gaan dit op een grootse manier vieren, waarbij internationale en nationale vermaarde sprekers het verleden, heden en de toekomst van de parodontologie en implantologie toelichten. Natuurlijk ontbreekt een feestelijk accent tijdens dit jubileumcongres niet! Kom daarom ons jubileum meevieren op een congres dat z’n weerga niet kent.

Sprekers van topniveau
Tijdens het tweedaagse congresprogramma schitteren Nederlandse coryfeeën in de parodontologie samen met diverse grootheden uit het buitenland op het podium. Alle deelnemers kunnen lezingen bijwonen over de geschiedenis van de NVvP (prof. dr. U. van der Velden en dr. J.A.H. Tromp), de relatie tussen orale microbiome en de gastheer (prof. dr. E. Zaura), autotransplantatie (dr. D.S. Barendrecht) en peri-implantitis (dr. A-M. Roos-Jansåker). Prof. dr. M. Sanz en prof. dr. N.P. Lang discussiëren over de toekomst van de parodontologie en implantologie. Extra bijzonder: Prof. dr. Niklaus Lang zal zijn grandioze presentatiecarrière op ons lustrumcongres afsluiten, een kans om niet te missen.
In de parallelsessies belichten prof. dr. L. Trombelli, dr. A. Guerrero, dr. T. Hanser en dr. W. Laureys de nieuwste technieken van botregeneratie, esthetische prothetiek en cryopreservatie. Verder bespreken dr. W.J. Teeuw, drs. F. San Giorgi en prof. dr. G.A. van der Weijden over hun ervaringen inzake het gebruik van de nieuwe Parodontale Richtlijn en Classificatie (met name de röntgendiagnostiek). Dr. M.F. Timmerman en dr. S. Gomes bediscussiëren welke paropatiënt profijt heeft van paro-chirurgie en voor wie de nazorgfase geschikt is. Dr. G-H.E. Tjakkes vertelt over risico’s van verschillende bio-types van de gingiva. De sessie wordt afgesloten met de grote Paro Quiz door prof. dr. D.E. Slot. Tijdens de speciale interactieve videosessie delen drs. M.G. Vroom, drs. G.N.Th. de Quincey en dr. N.V. Lioubavina-Hack hun ervaringen en expertise over socketregeneratie en verschillende typen van muco-gingivale chirurgie.

Kortom: voor ieder wat wils, van leren naar doen. ‘If you can dream it, you can do it!’

Druk op de dansvloer!
Tijdens het feest op vrijdagavond staan meerdere artiesten en een DJ garant voor een spectaculair muziekprogramma. Alle congresdeelnemers zijn voor dit unieke feest uitgenodigd. Mis deze kans niet!
Wij hopen van harte om de 85ste verjaardag van de NVvP samen met u tijdens dit bijzondere lustrumcongres en feest te vieren.

Natasha Lioubavina-Hack,
congrescoördinator NVvP

 

Gooiland – Hilversum
Vorig jaar bestond de NVvP 85 jaar! Wij gaan dit op een grootse manier vieren, waarbij internationale en nationale vermaarde sprekers het verleden, heden en de toekomst van de parodontologie en implantologie toelichten. Natuurlijk ontbreekt een feestelijk accent tijdens dit jubileumcongres niet! Kom daarom ons jubileum meevieren op een congres dat z’n weerga niet kent.

Sprekers van topniveau
Tijdens het tweedaagse congresprogramma schitteren Nederlandse coryfeeën in de parodontologie samen met diverse grootheden uit het buitenland op het podium. Alle deelnemers kunnen lezingen bijwonen over de geschiedenis van de NVvP (prof. dr. U. van der Velden en dr. J.A.H. Tromp), de relatie tussen orale microbiome en de gastheer (prof. dr. E. Zaura), autotransplantatie (dr. D.S. Barendrecht) en peri-implantitis (dr. A-M. Roos-Jansåker). Prof. dr. M. Sanz en prof. dr. N.P. Lang discussiëren over de toekomst van de parodontologie en implantologie. Extra bijzonder: Prof. dr. Niklaus Lang zal zijn grandioze presentatiecarrière op ons lustrumcongres afsluiten, een kans om niet te missen.
In de parallelsessies belichten prof. dr. L. Trombelli, dr. A. Guerrero, dr. T. Hanser en dr. W. Laureys de nieuwste technieken van botregeneratie, esthetische prothetiek en cryopreservatie. Verder bespreken dr. W.J. Teeuw, drs. F. San Giorgi en prof. dr. G.A. van der Weijden over hun ervaringen inzake het gebruik van de nieuwe Parodontale Richtlijn en Classificatie (met name de röntgendiagnostiek). Dr. M.F. Timmerman en dr. S. Gomes bediscussiëren welke paropatiënt profijt heeft van paro-chirurgie en voor wie de nazorgfase geschikt is. Dr. G-H.E. Tjakkes vertelt over risico’s van verschillende bio-types van de gingiva. De sessie wordt afgesloten met de grote Paro Quiz door prof. dr. D.E. Slot. Tijdens de speciale interactieve videosessie delen drs. M.G. Vroom, drs. G.N.Th. de Quincey en dr. N.V. Lioubavina-Hack hun ervaringen en expertise over socketregeneratie en verschillende typen van muco-gingivale chirurgie.

Kortom: voor ieder wat wils, van leren naar doen. ‘If you can dream it, you can do it!’

Druk op de dansvloer!
Tijdens het feest op vrijdagavond staan meerdere artiesten en een DJ garant voor een spectaculair muziekprogramma. Alle congresdeelnemers zijn voor dit unieke feest uitgenodigd. Mis deze kans niet!
Wij hopen van harte om de 85ste verjaardag van de NVvP samen met u tijdens dit bijzondere lustrumcongres en feest te vieren.

Natasha Lioubavina-Hack,
congrescoördinator NVvP

Op 1 april bent u natuurlijk op uw hoede voor onverwachte grappen. En hoewel wij bij de NVvP een goede ‘prank’ zeker kunnen waarderen, bent u dit jaar bij ons op 1 april van harte welkom voor een serieuzere invulling van die dag. Onder de noemer ‘April Fools’ Daily Rules’ organiseren wij dan namelijk het NVvP voorjaarscongres 2022. Een daily routine staat centraal, mét een interactieve sessie als extra bonus.

Na de wake-up call van de voorzitter Ilara Zerbo verzorgen Fridus van der Weijden en Dagmar Else Slot een “ochtendhygiënesessie” met feiten en fabels over verschillende mondhygiëne producten, waarna Isabelle Laleman u een aantal “ochtendsnacks” voorschotelt (probiotica versus antibiotica). Vervolgens scherpt Bruno Loos uw geest met een “braintraining sessie”, waarin hij graag met u op zoek gaat naar het antwoord op de vraag hoe wij het succes van parodontale therapie kunnen berekenen op individueel en maatschappelijk niveau.

De lunch kan dankzij Melle Vroom en Lodewijk Gründemann een interactief karakter krijgen. Wilt u kennis maken met ‘Dental Coach’, meldt u zich dan snel aan voor deze learning lunch, want het aantal plekken is beperkt.

Tijdens de daaropvolgende  “spannende puzzelsessie” belicht Mauro Merli, de complexe multi-disciplinaire rehabiliatie (prothetiek, orthodontie en implantologie) van paro-patiënten van stadium III en IV. “

Na de theepauze volgt een maincourse”.  Liesbeth van Rossum legt uit waarom obesitas een risico vormt voor veel systemische ziekten en waarom de behandeling van overgewicht erg complex is. Genetische, psychologische, hormonale factoren en het gebruik van bepaalde medicijnen strijden samen tegen positieve effecten van beweging en dieet Tenslotte volgt een ‘grote schoonmaak’ onder aanvoering van Markus Schlee: wat behelst een optimale reiniging van implantaatoppervlakken tijdens de behandeling van peri-implantitis? Is re-osseointegratie mogelijk?

En dan is het hoog tijd voor een sluitingsapéritief…

Na één dag heeft u alle Daily Rules weer helder in beeld!

Dr. Natasha Lioubavina-Hack,

De NVvP organiseert op woensdag 12 mei 2021 om 20.00 uur een webinar, waarbij Dr. Egon Euwe, (parodontoloog-implantoloog – Milaan) Dr. Natasha Lioubavina-Hack (parodontoloog NVvP – implantoloog NVOI – De Meern) en Drs. Hans Kelderman (orthodontist – Bilthoven) zullen ingaan op de recessieproblematiek van gebitselementen en implantaten en hoe deze kunnen voorkomen.

Gingivale recessies zien wij niet alleen bij paro-patiënten, maar steeds meer bij jongeren, vaak na orthodontie. Voor de tandartsen en mondhygiënisten is het een belangrijke taak om de juiste diagnose van gingivale recessies te stellen.
Dit vraagt om een bredere diagnostiek en een multidisciplinaire aanpak van het probleem. Wat zijn de mogelijke oorzaken? Gaat het hierbij alleen om verlies van ginigva of ook van dentine en/of glazuur? Wat is de positie van het element in de kaak? Welke recessies zijn stabiel en welke moeten behandeld worden om de prognose en/of esthetiek te verbeteren?
De aangepaste classificatie van gingivale recessies komt hier goed van pas.

 

Kunt u op 12 mei niet, het webinar is tot 1 juni te bekijken.

De NVvP organiseert een webinar, waarbij Prof.dr. M-C. Huysmans en Dr. R.Z. Thomas (parodontoloog NVvP – Arnhem, Groningen) de discussie voeren over het ontstaan van wortelcariës.

Een effectieve parodontale behandeling biedt ons de kans om zo veel mogelijk gebitselementen van de patiënt te behouden. De patiënt is blij en wij zijn trots! En toch verliezen patiënten daarna soms elementen. “Waarom gaat het mis als ik zo goed poets?”, vraagt de patiënt zich af. Het antwoord is dat het gereduceerde parodontium, gezond of niet, een nieuw risico vormt voor het gebit, namelijk het ontstaan van wortelcariës. Hoe vaak komt het voor? Wat zijn de oorzaken, risico’s, de meest voorkomende lokaties en wat zijn mogelijkheden voor therapie? Helpt het boren of vergroot het juist de schade? Welke producten zijn voor de preventie en welke voor de curatieve behandeling van dit lastige probleem? Antwoorden worden in deze webinar door de twee experts uitgebreid toegelicht.