De eerste 1000 dagen van een kind, van preconceptie tot 2 jaar, zijn cruciaal voor de ontwikkeling, gezondheid en welzijn gedurende het hele leven van het kind. De ouders zijn hierbij bepalend voor het leggen van deze goede basis voor de toekomstige ontwikkeling van hun kind. De tandarts is daarbij essentieel in het begeleiden van de ouders in het uitvoeren van gezonde mondgewoontes.

Tijdens dit najaarscongres gaan we in op verschillende onderwerpen die in deze 1000 dagen een grote rol spelen. We gaan kennis maken met de ‘Gezonde Generatie’, een initiatief dat ouders begeleidt om hun kinderen veilig en gezond te laten opgroeien. Daarnaast zullen we vernemen hoe een gezonde hechting tussen de ouders en het kind ontstaat, en wat de risicofactoren zijn voor het ontstaan van een hechtingsstoornis. Ook zal belicht worden welke therapievormen hiervoor bestaan, zoals bijvoorbeeld speltherapie.

We zullen ook meegenomen worden in de wereld van de klinische genetica. Het ontstaan van syndromen en cranio-faciale afwijkingen zoals schisis wordt uiteengezet. Daarnaast worden de symptomen die tandartsen vanaf jonge leeftijd kunnen waarnemen belicht.

Voeding speelt in de eerste periode van het leven een cruciale rol voor de groei van het kind. We zullen kennis maken met het onderzoek ‘Food4smiles’, dat zich toegespitst heeft op het effect van voeding tijdens deze eerste 1000 dagen. Ook de gesteldheid van de moeder tijdens de zwangerschap spelen een rol in de algemene en mond-gezondheid. Wat zijn de risico-indicatoren voor een gezonde start? Leefstijl factoren en adviezen rondom het gebruik van vitamine D zullen hierbij aan bod komen. Tot slot komen we meer te weten over het ontstaan en de ontwikkeling van het oraal microbioom.

Met deze combinatie van wetenschappelijke- en verdiepingslezingen hopen we dat het wederom een geslaagd congres gaat worden.

De commissie wenst u een plezierig en leerzaam congres toe.

Namens congrescommissie,

Sofie Schroë
Karin van Nes
Cecile Ooms
Daniela Hesse

Op 4 november gaan we in op verschillende onderwerpen omtrent slaap en sedatie. Hierbij moet u allereerst denken aan slaap en slaapproblemen bij kinderen. We zullen vernemen wat een normaal slaappatroon van een kind is en wanneer het patroon zo afwijkend is, dat het belangrijk is vervolgstappen te nemen. Daarnaast leren we wat er gebeurt in het brein van een kind als het slaapt en waarom slaap bij een kind zo belangrijk is. Parafuncties en slaapapneu zullen worden belicht alsmede of bij kinderen knarsbitjes toegepast kunnen worden en hoe dit aangepakt kan worden.

Graag nemen we u eveneens mee naar psychische gevolgen van slaaptekort en stress. Wat zijn de fysieke en emotionele effecten van stress? Stress kan ontstaan bij het kind tijdens de tandheelkundige behandeling. Daarnaast kan een mondzorgverlener stress of slaaptekort ervaren. Wat kan een mondzorgverlener in de rol van behandelaar of als werkgever/-nemer doen als er slaaptekort is? Welk effect heeft mindfulness en hypnose op zowel het welzijn als de behandeling? U leert hoe u met suggestief taalgebruik stress tijdens de behandeling kunt voorkomen of reduceren.

Voor sommige kinderen is het zinvol om een tandheelkundige behandeling te ondersteunen met sedatie. Er zijn diverse praktijken die sedatie aanbieden. Op 4 november worden diverse vormen van sedatie met hun voor- en nadelen uiteengezet. Er zijn er lezingen over midazolam, lachgas en diepe sedatie zoals intraveneuze sedatie en algehele anesthesie. De indicatie voor sedatie en de impact op de behandeling worden belicht.

Met deze combinatie van wetenschappelijke- en verdiepingslezingen hopen we dat het wederom een geslaagd congres gaat worden.

De commissie wenst u een plezierig en leerzaam congres toe.

Namens congrescommissie,

Karin van Nes
Cecile Ooms
Mariëtte Schorfhaar
Sofie Schroë

Online ALV 14.00-15.00 uur

 

Moderator: Dr. Karin J.M. van Gent-de Jong

 

Programma en sprekers:

15.00-15.30  – “Update kinderen en Covid-19” door Dr. Pieter Fraaij, kinderarts, infectioloog, immunoloog

Pieter Fraaij is a Paediatric Infectious Disease and Immunology (PID&I) consultant and head of the sub-department of Pediatric Infectious Diseases, Immunology and Rheumatology at the Erasmus MC- Sophia / Erasmus University Rotterdam in the Netherlands. In addition, he is employed as a clinical scientist at the department of Viroscience at the same institute. His current research focuses on the impact of emerging and reemerging viruses on children and pathogenesis and treatment of viral infections in the very young and immunocompromised.

15.55-16.25  – “Cariës voorkomen via beeldbellen, preventieve mondzorg voor kinderen in coronatijd” door Mw. Marit Verschuuren-Kuijer, mondhygiënist

Afgelopen maart werden wij getroffen door de Corona pandemie, Nederland ging in intelligente lockdown. Veel praktijken waren genoodzaakt om te deuren te sluiten voor reguliere zorg. Ook de preventieve behandelingen bij kinderen werden afgezegd, het motiveren en begeleiden van ouders verviel. Door gebrek aan structuur en routine werden kindermonden minder vaak en minder goed gepoetst. Daarnaast werden er makkelijker tripjes naar de voorraadkast gemaakt, kinderen werden vaker letterlijk zoet gehouden.
De reguliere preventie consulten bestaan voor een groot gedeelte uit het coachen en motiveren van de ouders en hun kinderen, daarvoor is het niet nodig om iemand in je behandelstoel te hebben. Daarom werden de consulten gehandhaafd via beeldbellen. Tijdens het webinar gaat Marit verder in op de aanpak van preventieve mondzorg voor kinderen middels beeldbellen.

16.30-17.00  – “Een open apex…” door Mw. drs. Machteld Siers, tandarts-endodontoloog

Een dentaal trauma op jonge leeftijd kan resulteren in een avitaal element. Het directe gevolg hiervan is een onafgevormde apex. We bespreken hoe, in het controletraject na het trauma, vastgesteld kan worden of het werkelijk om een vitaal element gaat en we bespreken de keuzes die er zijn als het gaat om de behandeling van een open apex met een parodontitis apicalis. Ook de prognose van een vitaal element met een open apex komt aan bod. Zijn we in staat deze prognose te verbeteren met bijvoorbeeld het inzetten op apexgenese, of moeten we in ons behandelplan altijd rekening houden met een kwetsbaar element?

 

De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde is vereerd u uit te nodigen voor haar najaarscongres ‘Pubers!’.
Een mondzorgverlener vraagt zich wel eens af hoe hij of zij een puber wél kan bereiken met een belangrijke boodschap. In de tandartspraktijk kan het gedrag van pubers frustreren en goede mondzorg belemmeren. Kenmerkend aan pubers is hun manier van denken en communiceren. Door het ontwikkelingsstadium van hun brein zijn pubers impulsief, maar ook creatief. Ze stellen eerder korte dan lange termijn doelen. Hun gedrag kan onverschillig overkomen, terwijl pubers juist zeer (zelf)bewust zijn. Hun visie en focus liggen niet altijd op een lijn met die van volwassenen,
zoals ouders of mondzorgverleners.

Pubers zijn een kwetsbare groep patiënten. Verdieping in hun biologische, sociale en tandheelkundige ontwikkeling kan u veel handvatten geven om deze doelgroep in uw praktijk enthousiaste mondzorg te verlenen.

Tijdens het congres zal aandacht besteed worden aan de neurologische ontwikkeling en communicatie van pubers. Aan de vatbaarheid voor verslaving, met de (tandheelkundige) gevolgen en de invloed van armoede op (mond)gezondheid. Een specifieke groep zijn de pubers met een stoornis in het autisme spectrum. Hun bijzondere wijze van informatieverwerking en omgangsvormen kunnen een grote invloed hebben op het cariësproces.

Qua tandheelkundige onderwerpen zullen de gebitsslijtage en kaakgewrichtsproblematiek behandeld worden, waarbij zowel de preventie, als de mogelijkheden en moment van ingrijpen uitgelicht worden. Kortom, u zal tijdens het najaarscongres veel handvatten krijgen voor het plezierig behandelen van deze groep patiënten.

Voor informatie en inschrijven, klik hier