De congrescommissie van de VMBZ en NVvK kijkt ernaar uit u te verwelkomen op het voorjaarscongres 2024, dat op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 2024 zal plaatsvinden. In deze editie van het voorjaarscongres wil de congrescommissie jullie allen meenemen in de wereld van ‘de influencers’.

De congrescommissie van de VMBZ en NVvK kijkt ernaar uit u te verwelkomen op het voorjaarscongres 2024, dat op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 2024 zal plaatsvinden. In deze editie van het voorjaarscongres wil de congrescommissie jullie allen meenemen in de wereld van ‘de influencers’.

Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen op het Voorjaarscongres 2022 op zaterdag 14 mei. Deze bijeenkomst vindt plaats in Papendal, Arnhem en staat in het teken van ”‘Technische hoog(s)tandjes’’.

Het congres is bedoeld voor iedereen die breed geïnteresseerd is in de tandheelkunde en met name in de tandheelkundige verzorging van mensen met een beperking, angst, psychische problematiek, medisch gecompromitteerden en kinderen. Tandartsen, mondhygiënisten, mondzorgkundigen, assistenten en alle andere teamleden zijn welkom.

Accreditatie
Accreditatie is toegkend door:

Kwaliteitsregister mondhygiënisten (KRM) met 6 punten
Kwaliteitsregister tandartsen (KRT) met 6 punten

Met vriendelijke groet, namens de besturen van de NVvK & VMBZ,

Wilma Vogels, Voorzitter NVvK
Marjolein van Stiphout, Voorzitter VMBZ

In 1970 stelde de NVvK zich ten doel ‘de wetenschap met betrekking tot de kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten daarvan dienstbaar te maken aan de gezondheid van het kind.’ De VMBZ (voorheen VBTGG) stelde in 1984 het doel ‘het bevorderen en handhaven van een optimale tandheelkundige gezondheid van geestelijke en/of lichamelijk gehandicapten’. Uit bovenstaande valt te concluderen dat de verenigingen deze missies hebben nageleefd.

De gemeenschappelijke voorjaarscongressen zijn hierbij een doeltreffend middel gebleken en zorgen voor kruisbestuiving van kennis onder mondzorgverleners. Het is met groot genoegen dat ik u uitnodig voor het lustrumcongres van zowel de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) als de Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen (VMBZ). Want het is feest! Dat vieren we met alle leden. Naast de wetenschappelijke aspecten zullen de mondzorg, de verenigingen en ons medemenselijke van een andere kant worden bezien. De congrescommissie daagt u uit om met ons tussen de regels door te lezen en wenst u een verrijkend, gezellig en stimulerend congres toe. Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen in de Apenheul.

Karin van Nes, voorzitter congrescommissie.

Het congres is bedoeld voor iedereen die breed geïnteresseerd is in de tandheelkunde en met name in de tandheelkundige verzorging van mensen met een beperking, angst, psychische problematiek, medisch gecompromitteerden en kinderen. Tandartsen, mondhygiënisten, mondzorgkundigen, assistenten en alle andere teamleden zijn welkom.

In 1970 stelde de NVvK zich ten doel ‘de wetenschap met betrekking tot de kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten daarvan dienstbaar te maken aan de gezondheid van het kind.’ De VMBZ (voorheen VBTGG) stelde in 1984 het doel ‘het bevorderen en handhaven van een optimale tandheelkundige gezondheid van geestelijke en/of lichamelijk gehandicapten’. Uit bovenstaande valt te concluderen dat de verenigingen deze missies hebben nageleefd.

De gemeenschappelijke voorjaarscongressen zijn hierbij een doeltreffend middel gebleken en zorgen voor kruisbestuiving van kennis onder mondzorgverleners. Het is met groot genoegen dat ik u uitnodig voor het lustrumcongres van zowel de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) als de Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen (VMBZ). Want het is feest! Dat vieren we met alle leden. Naast de wetenschappelijke aspecten zullen de mondzorg, de verenigingen en ons medemenselijke van een andere kant worden bezien. De congrescommissie daagt u uit om met ons tussen de regels door te lezen en wenst u een verrijkend, gezellig en stimulerend congres toe. Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen in de Apenheul.

Karin van Nes, voorzitter congrescommissie.

Het congres is bedoeld voor iedereen die breed geïnteresseerd is in de tandheelkunde en met name in de tandheelkundige verzorging van mensen met een beperking, angst, psychische problematiek, medisch gecompromitteerden en kinderen. Tandartsen, mondhygiënisten, mondzorgkundigen, assistenten en alle andere teamleden zijn welkom.