Het belang van slaap voor een goede gezondheid en de effecten van OSA op verschillende processen van het lichaam worden steeds duidelijker. Op het 16e NVTS Jaarcongres, dat op 5 april 2024 zal plaatsvinden op Landgoed de Horst, zal deze thematiek uitgebreid aan bod komen.

Als eerste spreker zal dr. R.M. Rijsman, neuroloog van het MC Haaglanden, ons leren over wat gezonde slaap inhoudt tijdens de levensloop. Daarna zal prof. dr. J. Verbraecken van het UZA ons bijpraten over OSA in relatie tot hormonen en stofwisselingsziekten. Hierbij zal hij dieper ingaan op de metabole gevolgen die worden geassocieerd met OSA, zoals een verhoogde insulineresistentie en gestoorde glucosetolerantie.

Na de lunch zal dr. M.A.J. van Looij, KNO-arts, spreken over pediatrisch OSA. Wat is het verschil met een volwassen patiënt, welke diagnostische mogelijkheden zijn er en wat zijn de chirurgische en niet-chirurgische therapeutische opties.
Hierna is de beurt aan dr. H.C.J.P. Janssen, longarts-somnoloog bij Kempenhaege, met aandacht voor COMISA, wat staat voor comorbide insomnie en slaapapneu.

Hierna zullen we een kleine uitstap maken naar de ‘maxillomandibulair advancement’ waarbij J.P.T.F. Ho, MKA-chirurg ons zal meenemen in de overwegingen voor de keuze voor MMA, de procedure zelf, de resultaten en recente innovaties.
Als afsluiting zal dr. M. van de Laar, psycholoog en slaapwetenschapper inzoomen op de cognitief gedragstherapeutische behandeling van slapeloosheid en haar effectiviteit in verschillende groepen.

Tijdens de pauzes en de afsluitende borrel zal er voldoende gelegenheid zijn om bij te praten met collega’s en sponsors/leveranciers.

Het congres wordt gehouden op landgoed De Horst in Driebergen. De locatie is centraal in Nederland gelegen en goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Landgoed de Horst.

Voor het congres zijn de volgende punten aangevraagd: KRT (4.5 punten)/WACO (5.5 punten)/NVMKA (5 punten)/KRM (4.5 punten) Er zijn tevens punten aangevraagd bij de NVALT, NVKNO en NVN.

We kijken er naar uit u op 5 april 2024 in Driebergen te verwelkomen. Schrijft u zich vandaag nog in!

We are proud to invite you for the 3rd NVTS lustrum congress on Friday the 31ste of March and Saturday 1st of April 2023 with the titel “the OSA experience”.

Location: Grand Hotel Huis ter Duin & Breakers Beach House. Register now and follow our news and LinkedIn page for updates. It is possible to book a room at the venue, click here.

Programma

 • Maurits de Ruiter – Opening 2de dag NVTS Lustrum Congres
 • John Remmers – Mandibular Protruding Oral Appliances for Obstructive Sleep Apnea: neural and anatomical factors influence dose and efficacy
 • Sara Redaelli – Voorzitter EADSM
 • Alexander van Daele – Psychiatrist – Verstoorde slaap en psychiatrie
 • Stanley Liu – Treating Obstructive Sleep Apnea – An Interdisciplinary Approach
 • Gert-Jan Lammers – De AHI aan de kaak gesteld?
 • Pien Bosschieter – Ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van obstructieve slaapapneu
 • Dominik A. Ettlin
 • Maurits de Ruiter – Afsluiting

 

We are proud to invite you for the 3rd NVTS lustrum congress on Friday the 31ste of March and Saturday 1st of April 2023 with the titel “the OSA experience”.

Location: Grand Hotel Huis ter Duin & Breakers Beach House. Register now and follow our news and LinkedIn page for updates. It is possible to book a room at the venue, click here.

Programma

 • NVTS Algemene Ledenvergadering
 • Maurits de Ruiter – Opening NVTS Lustrum Congres
 • Stanley Liu – Treating Obstructive Sleep Apnea – An Interdisciplinary Approach
 • Ghizlane Aarab – Slaapzorg(en) in de tandartspraktijk
 • Jean Louis Pepin – Mandibular movements for sleep apnea diagnosis
 • Marijke Dieltjens – Comparison of clinical effectiveness and patients’ preference for two non-invasive treatment options for patients diagnosed with moderate to severe obstructive sleep apnea
 • Peter Wetselaar – Research grant Pitches
 • Jack Plooij – Nummer 1 word je niet alleen!!

Diner en feest – Breakers Beach House

Op 15 oktober 2022 biedt de NVTS weer de mogelijkheid om examen te doen, als onderdeel van de accreditatie als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS. Het examen is met ingang van 2022 vernieuwd: de leerstof is geactualiseerd, het examen wordt digitaal afgenomen en de examenvragen zijn voor een belangrijk deel vernieuwd.

Het examen zal plaatsvinden op zaterdag 15 oktober om 10.00 uur in het Diakonessenhuis te Zeist. Aanmelden kan tot en met vrijdag 30 september.

Van u wordt verwacht de volgende leerstof te beheersen:

 • Leerboek Slaap en Slaapstoornissen |  J. Verbraecken et al. Hoofdstuk: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11.1, 11.5, 11.6, 11.7, 11.9, 11.11, 13, 15 t/m 15.2.4., 17, 19, 21 (m.u.v. 21.4 en 21.5), 24.1
 • Het boekje ‘Slaapapneu’ van uitgeverij AccreDidact
 • Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea: mandibular advancement device therapy | Marie Marklund, Johan Verbraecken, Winfried Randerath
 • Update on oral appliance therapy | Marie Marklund, Marc J.A. Braem, Johan Verbraecken
 • Dental and skeletal long-term side effects of mandibular advancement devices in obstructive sleep apnea patients: a systematic review with meta-regression analysis | Maria Lavinia Bartolucci, Francesco Bortolotti, Stefano Martina, Giulia Corazza, Ambra Michelotti, Giulio Alessandri-Bonetti
 • De ‘Richtlijn OSAS bij kinderen,’ | Remmelink 2014, NTVT
 • Het tandheelkundig jaar 2018, hoofdstuk 6
 • Richtlijn OSA algemeen, 2017
 • Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie | Stegenga, Spijkervet, Huddelston Slater, hoofdstuk 8.

De kosten voor het examen bedragen 450 euro, inclusief accreditatie (mits u aan alle voorwaarden voldoet), inclusief het genoemde deel van de leerstof en inclusief één extra examenkans (indien nodig).

Na aanmelding ontvangt u naast de factuur tevens een bevestiging, het examenreglement en een routebeschrijving.

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een slaap-gerelateerde ademhalingsstoornis niet alleen een vergroot gevaar voor de eigen gezondheid kunnen vormen, maar ook voor de medemens. Welke bijdrage kunt u als mondzorgverlener leveren om deze gevaren te verkleinen? Velen van u hebben gehoord van het Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Dat het een therapeutisch apparaat is dat wordt ingezet bij slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen is waarschijnlijk ook wel bekend.

Tijdens deze cursus willen wij u op de hoogte brengen van de problematiek, symptomatologie en epidemiologie van de slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. Kunt u een patiënt met Obstructief Slaap Apneu (OSA) herkennen? Ook zullen de diagnostiek en de diverse behandelmogelijkheden worden besproken. Voor u als mondzorgverlener is vooral de MRA interessant. Wat doet het en doet het dat ook goed? En hoe zit het met de neveneffecten en therapietrouw? Op welke wijze kan ik daarmee in de algemene (of ook gespecialiseerde/gedifferentieerde) praktijk geconfronteerd worden? En hoe kan ik mijn patiënt helpen?

Tijdens de hands-on workshop zullen de docenten u leren hoe u een consult met betrekking tot slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen kunt vormgeven. Vervolgens krijgt u handreikingen hoe u een MRA kunt ‘aanmeten’ en laten vervaardigen in een tandtechnisch laboratorium.

Met trots presenteert de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) haar 14e congres op vrijdag 8 april 2022 in de Tinfabriek te Naarden. Het belooft een mooi congres te worden dat de focus heeft op ‘Slaap’.

Keynote speaker is Els van der Helm (bekend van de Max Masterclass over Slaap). Zij zal ons meenemen in de wondere wereld van de slaap. Daarnaast zullen onder meer Olivier Vanderveken en Sandra Houtepen een voordracht houden.

Nu de meeste coronamaatregelen zijn vervallen, hoopt het bestuur van de NVTS weer zoveel mogelijk mensen ‘live’ te verwelkomen!

Dit jaar zal er geen preconference course georganiseerd worden op de donderdag.

 


 

Programma:

Prof. Dr. Olivier Vanderveken, kno-arts

Pathofysiologische Endotypering voor de prospectieve predictie van behandeluitkomst met MRA en tongzenuwstimulatie

Drs. Ward. P. J.  Jansen, cardioloog

Slaapapneu en atriumfibrilleren

Dr. Els van der Helm, neurowetenschapper

The Power Of Sleep

Drs. Sandra Houtepen, gezondheidswetenschapper

De lichamelijke, psychische en sociale gevolgen van slaapapneu. De (vaak) onbegrepen restschade en hormonaal disfunctioneren.

Drs. Julia Uniken Venema, tandarts

Wij doen ons best om slaapapneu te behandelen, echter heeft deze behandeling ook invloed op de cardiovasculaire risico’s?

Drs. Bibi Becking, tandarts

Validatie-onderzoek van de Nederlandse Pediatric Sleep Questionnaire (P.S.Q.)

Drs. Jan Willem Hylkema, tandarts & Evert van Tongeren, tandtechnicus

15 jaar MRA – Wat zijn we tegen gekomen?

Dr. Shouresh Charkhandeh, DDS, BMedSc

The Impact of Precision Mandibular Repositioning Devices on Clinical Care and Treatment Efficacy

Utilizing AI Guided Design and Robotic Manufacturing.

De NVTS ACADEMY organiseert op 26 oktober de eerste NVTS webinar.

Start: 20:00 uur
Spreker: Dr. Peter Wetselaar
Moderatoren: Dr. Aarnoud Hoekema en Drs. Maurits de Ruiter
Kosten: Gratis

Dr. P. Wetselaar is tandarts-gnatholoog, tandarts-slaapgeneeskundige, Opleidingsdirecteur Oral Health Sciences en Profieldirecteur Orofaciale Pijn en Disfunctie ACTA.

Na deze voordracht weet u:
1. Hoe ga ik om om te gaan met bruxisten die graag een MRA willen?
2. Wat doe ik met een regelmatig kapot gebeten MRA?
3. Wat doe ik met CMD-problematiek vanwege bruxisme en de wens voor een MRA?

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een slaap-gerelateerde ademhalingsstoornis niet alleen een vergroot gevaar voor de eigen gezondheid kunnen vormen, maar ook voor de medemens. Welke bijdrage kunt u als mondzorgverlener leveren om deze gevaren te verkleinen? Velen van u hebben gehoord van het Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Dat het een therapeutisch apparaat is dat wordt ingezet bij slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen is waarschijnlijk ook wel bekend.

En wat weet u verder …..

Tijdens deze cursus willen wij u op de hoogte brengen van de problematiek, symptomatologie en epidemiologie van de slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. Kunt u een patiënt met een Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSA) herkennen? Ook zullen de diagnostiek en de diverse behandelmogelijkheden worden besproken. Voor u als mondzorgverlener is vooral de MRA interessant. Wat doet het en doet het dat ook goed? En hoe zit het met de neveneffecten en therapietrouw? Op welke wijze kan ik daarmee in de algemene (of ook gespecialiseerde/gedifferentieerde) praktijk geconfronteerd worden? En hoe kan ik mijn patiënt helpen?

Tijdens de hands-on workshop zullen de docenten u leren hoe u een consult met betrekking tot slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen kunt vormgeven. Vervolgens krijgt u handreikingen hoe u een MRA kunt ‘aanmeten’ en laten vervaardigen in een tandtechnisch laboratorium.

Kortom een cursus waarbij u niet in slaap zult vallen en waarna u in staat zult zijn bovenstaande vragen en meer te beantwoorden. De cursus zal bovendien als goede basis
dienen voor de accreditatie als ‘Erkend Tandheelkundig Slaapgeneeskundige ‘NVTS’.

Docenten
Aarnoud Hoekema, MKA-chirurg
Michiel Doff, MKA-chirurg

Zodra er meer informatie beschikbaar is zal deze worden gedeeld via onze digitale kanalen. Congrescommissie Jan Willem Hylkema, Miranda Wetselaar-Glas en Mirjam Hegge. Congresorganisatie Marinka Hylkema (congres@nvts.nl).

Geachte collega en belangstellende,

Met veel genoegen mag ik u welkom heten op het 12e congres van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde! Net als vorig jaar georganiseerd in De Tinfabriek te Naarden. Er is een gevarieerd programma samengesteld, met als centraal thema: Het Slaapteam van verschillende kanten belicht.

Op donderdag 1 oktober 2020 zal de pre-conference course plaatsvinden, waarbij we in detail de bijwerkingen en complicaties van het mandibulair repositie apparaat zullen bespreken. Aan het einde is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over enkele casus met bijwerkingen of complicaties, ingebracht door onze eigen leden. Wij willen u uitnodigen om eigen casuïstiek in te dienen, die wij dan gezamenlijk kunnen analyseren. Voor het indienen kunt U een berichtje sturen naar:     http://NVTS.nl/contact/

Op vrijdag 2 oktober 2020 zal het Slaapteam vanuit de verschillende kanten worden gepresenteerd. Op veel plaatsen in Nederland, wordt deze problematiek door verschillende disciplines beoordeeld en behandeld. Een huisarts, longarts, KNO-arts, neurloog, somnoloog, psycholoog, patiënt en cabaratier zullen hun kijk op dit werkveld bieden, met daarbij de nieuwste inzichten op hun eigen gebied.

Het congres vindt plaats in De Tinfabriek te Naarden, welke tot halverwege 2017 nog volop in bedrijf is geweest. Sinds 1956 werden er tin en andere metalen gesmolten en geperst. De productie is inmiddels verhuisd, maar gebleven zijn de kenmerkende industriële elementen en de allure van toen. De missie is het verduurzamen van de bebouwde omgeving in Nederland door de transitie naar een circulaire economie en het bevorderen van innovatieve oplossingen. Inmiddels is het gebouw een Rijksmonument en wordt het BREEAM-gecertificeerd, net als het Rijksmuseum, dat als eerste in Nederland dit keurmerk ontving.

Wij kijken er naar uit om u op 1 en 2 oktober op deze unieke locatie te mogen ontvangen.

Met hartelijke groet,

 

Maurits de Ruiter

Voorzitter NVTS