We naderen het einde van ons lustrumjaar, waarbij we o.a. kunnen terugkijken op een fantastische ‘Ikaros Games’ in Athene. Maar we sluiten dit jaar ook in stijl af. Door het lustrumcongres in het voorjaar, zijn we met onze iCademy verschoven naar het najaar. Vrijdag 1 december a.s. is het weer zover: een topspreker die het podium krijgt om een heuse masterclass te geven met betrekking tot zijn expertise. En het is geen onbekende, zowel niet voor de NVOI, waar hij in het najaar van 2017 één van de sprekers was op ons najaarscongres, maar zeker ook niet binnen de implantologie-wereld. Er is mogelijk geen spreker die de laatste jaren zoveel te horen was tijdens internationale congressen en symposia. Daarnaast heeft hij een eigen cursuscentrum en terugkerend symposium in Boedapest, en publiceerde hij, naast talloze artikelen, inmiddels twee boeken over horizontale en verticale botaugmentatie. Istvan Urban zal ons, op zijn kenmerkende bevlogen en inspirerende
manier, meenemen in zijn wijze van werken. Net als in 2022 gaan we voor deze masterclass naar het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam voor een middag- & avondprogramma. En na de primeur vorig jaar, zal de iCademy wederom voor al onze leden toegankelijk zijn. Alhoewel de inhoud natuurlijk op een hoog expertise-niveau ligt, zijn we van mening dat als een dusdanige spreker in Nederland te horen is, deze ook voor al onze leden bereikbaar moet zijn. Dus graag verwelkomen we u in grote getalen op 1 december in Amsterdam, tot dan!

Namens het NVOI bestuur,
Pim Ruijpers,
vice-voorzitter NVOI

De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie organiseert op vrijdag 15 september het symposium HEADING FOR THE FUTURE ter ere en nagedachtenis van Ronnie Goené, het in 2022 overleden erelid van de NVOI. De organisatie heeft tal van gerenommeerde sprekers bereid gevonden invulling te geven aan de dag; sprekers die gemeen hebben dat ze met Ronnie op het podium hebben gestaan tijdens een NVOI-cursus. Natuurlijk zal de dag een korte terugblik geven op alles wat Ronnie voor de vereniging heeft gedaan, van penningmeester tot voorzitter, van organisator van de najaarscongressen, iCademy’s en de beroemde buitenlandse lustrumcongressen tot docent bij verschillende NVOI-cursussen. Maar vooral zal het symposium in het teken staan van wat de huidige state-of-art is van de hedendaagse implantologie en nog meer waar we naar toe gaan met de implantologie.

De NVOI nodigt een ieder uit om dit unieke symposium bij te wonen en te ervaren wat de toekomst ons brengt.
Dit symposium is geschikt voor tandartsen, implantologen, mondhygiënisten en assistenten en is op basis van WO werk- en denkniveau.

Docenten
De sprekers voor deze uitgebreide en fantastische dag zijn:

Rutger Batenburg
Eelco Bergsma
Chris ten Bruggenkate
Marco Cune
Alwin van Daelen
Gert Meijer
Bert Schulten
Patricia Sweet
Sandy van Teeseling
Fridus van der Weijden
Daniel Wismeijer

Afgelopen jaar heeft de cursus De Startende Implantoloog zijn intrede gedaan in het onderwijsland van de NVOI. En met succes! Op zaterdag 1 april 2023 zal deze cursus derhalve wederom plaatsvinden in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar.
De Startende Implantoloog, is gericht op het verkrijgen van essentiële basiskennis op het gebied van de implantologie. Wat komt er bij kijken om implantoloog te worden? Wat voor onderwijs is er beschikbaar, welke opleidingen kan ik volgen? De cursus omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte met diverse hands-on onderdelen. Op onze website vindt u meer informatie over deze cursus, de docenten en kunt u zich direct inschrijven.

 

Docenten
Jobine te Poel,

Linde van Groningen,

Wouter Kalk,

Erik Baas.

Omschrijving
De NVOI organiseert voor leden en niet-leden een geheel nieuwe cursus: ‘De Lachlijn’. Bij deze gelegenheid wordt u volledig bijgepraat over de huidige inzichten betreffende het implanteren in de esthetische zone. Voor het behalen van een maximaal esthetisch resultaat zullen twee experts in het veld geflankeerd door twee prominente tandtechnici hun recept tot in de finesses met u delen.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor tandartsen, implantologen, tandtechnici en een ieder met interesse voor esthetiek.

Docenten
Jappe Buijs presenteert samen met Marat Awdaljan de PET-techniek, waarbij een bewust in de alveole achtergelaten wortelfragment de sleutel is voor een stabiel en esthetisch zeer fraai eindresultaat.
Tristan Staas en Michiel Wouters laten zien op welke wijze bij een beschadigde of zelfs afwezige buccale botlamel nog steeds succesvol een hoogwaardig esthetisch resultaat wordt verkregen. Lachexpert Maarten Vos zal u tot slot op onvergetelijke wijze leren hoe u de natuurlijke lachlijn van uw patiënt optimaal in beeld krijgt.

Twee top-teams, twee verschillende approaches. Maar welke heeft de voorkeur? Kom ook op 17 november en oordeel zelf!

Cursusdatum en locatie
Op donderdag 17 november 2022 zal deze cursus, van 10.00 tot 16.30 uur, plaatsvinden in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar.

De titel klinkt wellicht onheilspellend, maar dat zal ons najaarscongres dit jaar niet worden. Wel zullen we voordrachten gepresenteerd krijgen die aandacht geven aan de valkuilen en uitdagingen waar we mee te maken krijgen binnen de implantologie. Denk aan peri-implantitis, maar ook aan materiaalkeuzes of implanteren bij jong-volwassenen. Genoeg om uw zinnen te prikkelen en een mooie congresdag voor te schotelen.
Na de Italiaanse invulling afgelopen jaar, hebben we nu ‘the Nordic combination’ met sprekers uit Zweden, Denemarken en IJsland.
We hopen u graag weer in grote getale te begroeten in het Spant te Bussum op vrijdag 2 december a.s.
Vorig jaar hebben we nog een hybride oplossing kunnen aanbieden om zowel live als per live-stream het congres bij te wonen.
We gaan er uiteraard niet van uit, maar mocht het dit najaar toch weer anders lopen, dan laat ons dat niet weerhouden om u een mooie dag voor te schotelen.

Collegiale groet, namens het bestuur van de NVOI
Pim Ruijpers, vice-voorzitter

Wegens overweldigende belangstelling organiseren we opnieuw deze NVOI Roadshows met thematische kennis in compacte vorm, maar nu als webinar. Deze avondwebinar rond de implantaatgedragen kroon biedt een actuele blik op de materie en een praktische houvast om tot een esthetisch, voorspelbaar en duurzaam resultaat te komen!
‘Gaarne vervaardiging kroon op implantaat’. Tandtechnici zien dit vaak als enige aangeleverde informatie op de techniekbon staan. Er zijn echter zeer veel mogelijkheden en vraagstukken waar over nagedacht zal moeten worden door de tandarts (-implantoloog) én tandtechnicus.

Dient er voor een standaard abutment te worden gekozen, voor een ti-base of is een CAD/CAM abutment verstandiger? Wat is het meest ideale materiaal per indicatie voor het te gebruiken abutment en hoe zit het met de kroon? Kies je voor een verschroefde of gecementeerde kroon? En hoe zit het met de garantie?

Omdat degene die de kroon plaatst hier ook de eindverantwoordelijke voor is, zal deze goed op de hoogte moeten zijn van de vele mogelijkheden. Per patiënt zal dan ook goed nagedacht moeten worden wat de beste materiaalkeuze is. Een verkeerde beslissing heeft immers vaak grote invloed op het eindresultaat met soms desastreuze gevolgen. Niet alleen esthetische missers, maar ook botverlies en beschadiging of verlies van het implantaat kunnen het gevolg zijn van een onjuist gekozen type abutment. Daarom zal net als de verwijzend tandarts ook degene die het implantaat plaatst goed op de hoogte moeten zijn van de diverse beslissingen en de verwijzer moeten kunnen adviseren.

Deze presentatie zal ingaan op de diverse prothetische keuzes die gemaakt dienen te worden. Met behulp van een handige beslisboom zal u geholpen worden om tot een esthetisch, voorspelbaar en ook duurzaam eindresultaat te komen.

Voor NVOI-leden is deelname gratis. De kosten voor niet-leden aan dit webinar Roadshow bedraagt € 50,00.

Deze cursus is gericht op het verkrijgen van essentiële basiskennis op het gebied van de implantologie. Wat komt er bij kijken om implantoloog te worden? Wat voor onderwijs is er beschikbaar, welke opleidingen kan ik volgen?

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor tandartsen en MKA-chirurgen (in opleiding) met de ambitie te starten met implanteren en voor beginnende implantologen. Toegankelijk voor studenten tandheelkunde in de masterfase.

Cursusdatum en locatie
Op zaterdag 2 april 2022 zal deze cursus, van 10.00 tot 17.00 uur, plaatsvinden in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar.

Inschrijving
De NVOI cursus ‘De Startende Implantoloog’  wordt normaal éénmaal per jaar georganiseerd. Het maximaal aantal deelnemers is vastgesteld op 60 personen. De inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. U kunt zich direct online inschrijven.

Cursuskosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 195,00. Dit is inclusief het koffie- en theebuffet, lunch en afsluitende borrel.

KRT punten / NVMKA punten
De cursus  ‘De Startende Implantoloog’ is aangemeld bij zowel het Kwaliteits Register Tandartsen (KRT) als de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) voor 4 punten. Bij accreditatie kunnen de deelnemers na afloop een certificaat van deelname aanvragen via het secretariaat. De punten worden automatisch, na het volgen van de cursus, bij PE-online bijgeschreven.

 

Ook dit jaar is het NVOI najaarscongres het implantologie-event in Nederland dat u niet wilt missen. What happens in Belgium…. brengt een programma met 5 Belgische sprekers.

Maar dit keer niet de namen van de professoren van de bekende universiteiten uit o.a. Leuven en Gent, want er gebeurt veel meer in Belgie. Topclinici uit de private sector, die vaker op de podia staan, maar zelden of nooit in Nederland.

Een gevarieerd programma met inzichten vanuit oogpunt van de kaakchirurg, tandtechnicus en implantoloog/parodontoloog. Kom en laat u inspireren door de absolute top van onze Zuiderburen.
Want ‘What happens in Belgium, stays in Belgium….’, behalve op vrijdag 6 december!

Voor informatie en inschrijven, klik hier