Op donderdag 14 en vrijdag 15 november organiseert de NVGPT in Nijmegen haar pre- en jaarcongres met als thema: ‘Soft is the hard stuff’. Op de vrijdag is het hoofdprogramma en op de donderdagmiddag zijn er parallelprogramma’s orofacial pijn en complexe prothetiek. Een van de sprekers op de vrijdag is Joost Derwig met zijn lezing ‘Vlot verhaal: Het belang van communicatie in de praktijk’.

Communicatie is de basis van interactie. Dat is niet alleen zo in het dagelijks leven maar ook in de dagelijkse praktijk. Ook geldt het niet alleen voor ons maar tevens voor de andere partij die betroken is in de interactie. Die partij kunnen we zelf zijn in interactie tussen onze organen en lichaamsdelen hoofd en hart maar ook wensen en verlangens versus onze mogelijkheden en omstandigheden. Vaak is de andere partij in interactie ook daadwerkelijk een ander en moeten we nog meer moeite doen om signalen goed te interpreteren zodat we elkaar goed begrijpen. In deze presentatie staat luisteren centraal maar interactie is onontbeerlijk; we zullen meer te weten komen over modellen van communicatie maar vooral over onze eigen mogelijkheden onze boodschap beter over te brengen.

Save the date!
De opening van de aanmelding voor ons congres start op 1 juni. We hopen dat u 14 en 15 alvast in uw agenda wilt zetten!

 

Op donderdag 14 en vrijdag 15 november organiseert de NVGPT in Nijmegen haar pre- en jaarcongres met als thema: ‘Soft is the hard stuff’. Op de vrijdag is het hoofdprogramma en op de donderdagmiddag zijn er parallelprogramma’s orofacial pijn en complexe prothetiek. Een van de sprekers op de vrijdag is Joost Derwig met zijn lezing ‘Vlot verhaal: Het belang van communicatie in de praktijk’.

Communicatie is de basis van interactie. Dat is niet alleen zo in het dagelijks leven maar ook in de dagelijkse praktijk. Ook geldt het niet alleen voor ons maar tevens voor de andere partij die betroken is in de interactie. Die partij kunnen we zelf zijn in interactie tussen onze organen en lichaamsdelen hoofd en hart maar ook wensen en verlangens versus onze mogelijkheden en omstandigheden. Vaak is de andere partij in interactie ook daadwerkelijk een ander en moeten we nog meer moeite doen om signalen goed te interpreteren zodat we elkaar goed begrijpen. In deze presentatie staat luisteren centraal maar interactie is onontbeerlijk; we zullen meer te weten komen over modellen van communicatie maar vooral over onze eigen mogelijkheden onze boodschap beter over te brengen.

Save the date!
De opening van de aanmelding voor ons congres start op 1 juni. We hopen dat u 14 en 15 alvast in uw agenda wilt zetten!

 

De toepassing van telescoopkronen bij uitneembare prothetiek is in Nederland niet erg bekend, terwijl dit in Duitsland wel een populaire en veelvoudig toegepaste behandelmethode is. Het maakt er zelfs onderdeel uit van de opleiding tot basistandarts. Door de vergrijzing van de bevolking en de belangstelling voor ‘healthy ageing’ worden dit soort protheses echter steeds interessanter.

Implantologie heeft deze behandeloptie lang in de schaduw gezet omdat een ‘klikgebit’ grotendeels uit de basisverzekering werd vergoed. Doordat er in Nederland snel wordt gekozen voor afbouw richting immediaatprothese, wordt er geen gebruik gemaakt van verscheidene opties die de pre-edentate fase biedt. Een onderdeel daarvan is de telescoopprothese, een oude bekende in de tandheelkunde. Ondanks dat deze in de categorie uitneembare prothetiek valt, wordt het door patiënten gezien als een vaste (uitneembare) voorziening.

CV spreker
Phillip van Rijn studeerde af in 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft zich in het laatste jaar van zijn studie verdiept in de uitgebreide prothetiek aan de universiteit Charité in Berlijn, onder begeleiding van prof. dr. Pospiech. Vervolgens heeft hij een vierjarig traineeship Restauratieve Tandheelkunde gevolgd onder leiding van dr. Hans van Pelt aan de universiteit van Groningen. Hij geeft les in digitale tandheelkunde aan het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde op het UMCG. Phillip werkt momenteel op verwijzing in het Centrum Bijzondere Implantologie in het Tjongerschans Ziekenhuis te Heerenveen en in Tandheelkundig Centrum Wilhelminapier te Rotterdam.

Praktische informatie
Deze cursus vindt plaats op donderdag 6 juni van 19.30 tot circa 21.30 uur. De cursus is alleen online te volgen.

Deelnemers ontvangen daags voor de cursus een link voor deelname.

Let op! Aanmelden is slechts mogelijk tot en met dinsdag 4 juni!

Op donderdag 9 en vrijdag 10 november organiseert de NVGPT haar pre- en jaarcongres in Hotel Arena te Amsterdam, met als thema: ‘Team up! De kracht van multidisciplinaire samenwerking binnen de bijzondere tandheelkunde’.
Het worden twee dagen vol met interessante lezingen, contacten met collega’s en de mogelijkheid om mee te dineren op de donderdagavond.

Binnenkort gaat de speciale congreswebsite live met meer informatie en een link om u aan te melden voor het congres. Nader bericht hierover volgt binnenkort.

Zet 9 en 10 november alvast in uw agenda! We hopen u dan te ontvangen in Amsterdam!

Op donderdag 9 en vrijdag 10 november organiseert de NVGPT haar pre- en jaarcongres in Hotel Arena te Amsterdam, met als thema: ‘Team up! De kracht van multidisciplinaire samenwerking binnen de bijzondere tandheelkunde’.
Het worden twee dagen vol met interessante lezingen, contacten met collega’s en de mogelijkheid om mee te dineren op de donderdagavond.

Binnenkort gaat de speciale congreswebsite live met meer informatie en een link om u aan te melden voor het congres. Nader bericht hierover volgt binnenkort.

Zet 9 en 10 november alvast in uw agenda! We hopen u dan te ontvangen in Amsterdam!

Op 7 december staat de vierde en laatste SPLINTercursus van 2023 gepland en ook deze zal weer volledig online zijn. Dr. Merel Verhoeff sluit het bij- en nascholingsjaar van de NVGPT af met een voordracht over de mondgezondheid bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Merel Verhoeff (16 april 1991) studeerde in 2017 cum laude af als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde te Amsterdam (ACTA). Na haar afstuderen is zij gaan werken als algemeen practicus en tandarts-slaapgeneeskunde. Daarnaast is zij na haar afstuderen bij de afdeling Orofaciale Pijn en Disfunctie (ACTA) werkzaam gebleven. Hier zet zij zich met veel plezier in, in zowel het onderwijs, het onderzoek als in de patiëntenzorg. In 2022 voltooide zij haar proefschrift, over de mondgezondheid in de breedste zin van het woord, bij mensen met de ziekte van Parkinson. Later dit jaar, zal zij haar post-initiële master als tandarts-gnatholoog afronden.

Meer informatie over de cursus, leerdoelen en beoogde disciplines volgt later.

Praktische informatie
Deze cursus vindt plaats op donderdag 7 december van 19.30 tot circa 21.30 uur. De cursus is alleen online te volgen.
Deelnemers ontvangen enkele dagen voor de cursus een link voor deelname.

Let op! Aanmelden is slechts mogelijk tot en met dinsdag 5 december!

Na twee goed ‘bezochte’ webinars in maart en juni organiseert de NVGPT op 5 oktober alweer haar derde SPLINTercursus van 2023 en ook deze zal weer volledig online zijn. Prof. drJoke Duyck uit Leuven zal in haar presentatie ingaan op de gevolgen van de digitalisering voor de vervaardiging van de uitneembare prothese.
De klinische en tandtechnische stappen voor het vervaardigen van een uitneembare prothese zijn al decennia vrijwel ongewijzigd gebleven. De digitalisering dringt eindelijk ook verandering op in het domein van de uitneembare prothese. Hoewel vooral de tandtechnische stappen gedigitaliseerd zijn, worden deze vaak gecombineerd met aangepaste klinische stappen. Prof. Joke Duyck licht in haar lezing verschillende CAD/CAM protheseconcepten toe. Hierbij staat ze stil bij de praktische implicaties en bespreekt ze de geclaimde voor- en nadelen.
Ook de reeds gepubliceerde wetenschappelijke feiten worden gepresenteerd en toegelicht. Tot slot geeft deze lezing inkijk in welke evoluties we in de nabije toekomst nog verder mogen verwachten.
Leerdoelen
Na het volgen van de lezing:
  • heeft de cursist notie van de digitale technieken die gebruikt kunnen worden bij het vervaardigen van een uitneembare prothese;
  • kan de cursist inschatten wanneer het inzetten van digitale technieken zinvol is bij het vervaardigen van een uitneembare prothese;
  • heeft de cursist notie van de wetenschap m.b.t. de CAD/CAM prothese.
Competenties
Vakinhoudelijk handelen: 50%

Kennis en wetenschap: 50%.

Disciplines

Prothetische tandheelkunde.

Praktische informatie
Deze cursus vindt plaats op donderdag 5 oktober van 19.30 tot circa 21.30 uur. De cursus is alleen online te volgen.
Deelnemers ontvangen enkele dagen voor de cursus een link voor deelname.

Let op! Aanmelden is slechts mogelijk tot en met dinsdag 3 oktober!

Op 7 december staat de vierde en laatste SPLINTercursus van 2023 gepland en ook deze zal weer volledig online zijn. Dr. Merel Verhoeff sluit het bij- en nascholingsjaar van de NVGPT af met een voordracht over de mondgezondheid bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Merel Verhoeff (16 april 1991) studeerde in 2017 cum laude af als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde te Amsterdam (ACTA). Na haar afstuderen is zij gaan werken als algemeen practicus en tandarts-slaapgeneeskunde. Daarnaast is zij na haar afstuderen bij de afdeling Orofaciale Pijn en Disfunctie (ACTA) werkzaam gebleven. Hier zet zij zich met veel plezier in, in zowel het onderwijs, het onderzoek als in de patiëntenzorg. In 2022 voltooide zij haar proefschrift, over de mondgezondheid in de breedste zin van het woord, bij mensen met de ziekte van Parkinson. Later dit jaar, zal zij haar post-initiële master als tandarts-gnatholoog afronden.

Meer informatie over de cursus, leerdoelen en beoogde disciplines volgt later.

Praktische informatie
Deze cursus vindt plaats op donderdag 7 december van 19.30 tot circa 21.30 uur. De cursus is alleen online te volgen.
Deelnemers ontvangen enkele dagen voor de cursus een link voor deelname.

Tandarts-geriatrie dr. Claar Wierink zal in haar presentatie onder meer de gevolgen van polyfarmacie voor de mondgezondheid behandelen en zij zal ingaan op de richtlijnen voor mondzorg voor ouderen en het omgaan met cognitieve aandoeningen.

CV
Dr. Claar van der Maarel-Wierink (1979) behaalde haar tandartsdiploma in 2003 aan het ACTA. In 2007 rondde zij haar opleiding tot tandarts-geriatrie af aan het UMC St Radboud te Nijmegen en in 2013 promoveerde zij op het onderwerp ‘Dysphagia and poor oral health: significant risk factors of aspiration pneumonia in frail older people’.
Haar praktijk MondVitaal is een tandartspraktijk met speciale aandacht voor kwetsbare ouderen. Daarnaast werkt zij als universitair docent voor de Sectie Orale Geneeskunde van ACTA en is zij voorzitter van de opleidingscommissie van de differentiatieopleiding tandarts-geriatrie bij de BT-Academy.

Leerdoelen
De aanbevelingen uit de drie KIMO richtlijnen specifiek voor ouderen kunnen benoemen en toepassen in de praktijk.
Het onderscheid kunnen benoemen tussen verschillende cognitieve aandoeningen.
Kunnen analyseren hoe verschillende cognitieve aandoeningen effect hebben op de tandheelkundige behandelstrategie.

Competenties
Vakinhoudelijk handelen: 70%
Wetenschap: 30%.

Disciplines
Gerodontologie
Preventieve tandheelkunde.

Praktische informatie
Deze cursus vindt plaats op donderdag 8 juni van 19.30 tot circa 21.30 uur. De cursus is alleen online te volgen.
Deelnemers ontvangen enkele dagen voor de cursus een link voor deelname.

Aanmelden
Let op! Aanmelden is slechts mogelijk tot en met dinsdag 6 juni!

Accreditatie
Presentiemelding bij het KRT kan alleen plaatsvinden indien u tijdens het webinar via de chat uw presentie meldt. Let op: bij gebruik van telefoon of tablet levert het gebruik van de chatfunctie nogal eens problemen op.
Bij terugkijken of uitgesteld kijken (indien van toepassing) kan geen presentie bij het KRT gemeld worden.

Prijzen
De cursus is voor NVGPT-leden geheel gratis. Niet-leden betalen 45 euro.
Voor 100 euro per jaar (studenten 25 euro) bent u al lid en kunt u zonder extra kosten deelnemen aan alle SPLINTercursussen!

Korte beschrijving van de voordracht (onder voorbehoud)

In deze cursus wordt ingegaan op letsels van de nervus trigeminus en zijn perifere takken. Gezien de stijgende prevalentie en soms verstrekkende gevolgen van deze letsels is kennis over voorkomen, presentatie, diagnostische methodes en aanpak noodzakelijk voor de MKA-chirurg en de tandarts.
Er wordt een overzicht gegeven betreffende nervus lingualis en nervus alveolaris inferior letsels. Deze letsels zijn het meest voorkomend in ons vakgebied en vormen een dagelijkse bezorgdheid bij tal van tandheelkundige en maxillofaciale ingrepen. Vroeg of laat komt elke MKA-chirurg ermee in aanraking. Soms leiden deze letsels tot medicolegale acties, vaak is een te korte informed consent bij electieve ingrepen een van de gebreken.
Gelukkig zijn meeste acute trigeminus letsels een tijdelijk fenomeen en hebben ze een goede kans op spontaan herstel. Echter is er in recente literatuur meer en meer evidentie voor langdurige blijvende gevolgen zoals paresthesie en neuropathische pijn. Dit werd en wordt dus onderschat. Deze letsels zijn bovendien moeilijk visualiseerbaar en subjectief bij klinisch onderzoek, welke diagnostische en therapeutische dilemma’s met zich meebrengt.

 

Spreker: Prof. dr. Stan Politis

Stan Politis is gewoon Hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde KULeuven en Diensthoofd MKA van de Universitaire Ziekenhuizen te Leuven. Hij is docent aan Uhasselt en gastdocent aan de EHSAL in Brussel.
Aan de Katholieke Universiteit te Leuven behaalde hij het diploma genees-heel- en verloskunde (summa cum laude), het diploma tandheelkunde (cum laude), specialiseerde er vervolgens in de Stomatologie en Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde. Hij is Licenciaat in de Medisch-Sociale Wetenschappen en het Ziekenhuisbeleid (KULeuven) en is houder van een Master in Bedrijfskunde (UHasselt). Hij behaalde een erkenning in het Beheer van Gezondheidsgegevens. Hij is coördinerend stagemeester voor de opleiding Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde (KULeuven – Ugent) en Lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
Hij behaalde een PhD in de biomedische wetenschappen en richtte samen met Prof. R.Jacobs de onderzoeksgroep’OMFS-IMPATH’ op te KULeuven.