Snel aan de slag met deze praktische cursus mondfotografie. Foto’s zijn vaak het visitekaartje van een praktijk of behandelaar bij presentaties, visitaties en op websites. Daarnaast maken steeds meer tandheelkundige praktijken gebruik van lichtfotografie om uitleg te geven aan de patiënt. En ook tijdens intercollegiaal overleg of bij communicatie met een tandtechnische laboratorium worden foto’s gebruikt.

Deze praktische cursus mondfotografie helpt je bij het maken van gestandaardiseerde foto’s van hoge kwaliteit. Docent Daan van Oort leert je in één dag hoe je een camera instelt en hanteert. En hij geeft je advies op maat over apparatuur en materialen. De hele dag maak je foto’s en leer je waar je op moeten letten. Sluit aan en verbaas jezelf over de mogelijkheden van jouw camera. Heb je nog geen camera? Geen probleem. Test tijdens de cursus verschillende modellen.

Dit leer je tijdens de cursus mondfotografie:

Aan het einde van de dag ben je in staat om de camera in te stellen en gestandaardiseerde portret- en mondfoto’s te maken. Daarbij maak je kennis met verschillende hulpmiddelen voor mondfotografie.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Camera instellingen
 • Hulpmiddelen voor mondfotografie
 • Gestandaardiseerd fotograferen
 • Materiaalkeuze
 • Camera selectie
 • Intra-orale en exta-orale fotografie

Samenwerking tussen de implantoloog en de assistent(e) is van groot belang bij het chirurgische deel van een implantologie operatie. En vanzelfsprekend ook bij de voorbereiding en de nazorg. Docent Monique Baudoin neemt je in het eerste deel van deze hands-on training voor de assistent mee in de theorie, zodat je ziet wat een behandelplan voor implantologie inhoudt en wat jouw rol is bij deze behandeling.

In de middag pas je de theorie direct toe in een OK. In dit praktische deel word je één-op-één begeleid, waardoor je aan het einde van de dag helemaal klaar bent om te assisteren bij de eerstvolgende implantologie behandeling.

Dit leer je tijdens de cursus Assisteren bij implanteren:

Aan het einde van de dag weet je hoe je een patiënt voor, tijdens en na het plaatsen van implantaten moet begeleiden. Ook ben je in staat een operatiekamer voor te bereiden voor implantologie. Tot slot ben je bekend met de richtlijnen voor steriel werken en met de reiniging en sterilisatie van het instrumentarium.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Inleiding implantologie
 • Behandelplanning
 • Voorbereiding OK
 • Instrumenten en apparaten
 • Principes van steriel werken
 • Desinfectie en sterilisatie
 • Pre-operatieve en postoperatieve zorg

‘Peri-implantitis: Vermijden als de beste therapie’. Sprekers Walter van Breda en Nele van Assche geven je dit advies bij de behandeling van het onderwerp. Waar osseoïntegratie wereldwijd een geweldig succes is, is peri-implantitis een vervelende en te vaak voorkomende complicatie. Dit kan leiden tot zowel esthetische als functionele problemen.

Als een implantaat bij peri-implantitis alleen nog met een chirurgische ingreep kan worden gered, is dat een vervelende behandeling voor alle partijen. Daarom is het van belang om deze complicatie te voorkomen of in een zeer vroeg stadium te diagnosticeren.

Walter en Nele behandelen in een duopresentatie de belangrijkste praktische aspecten en wetenschappelijke onderzoeken over peri-implantitis, met name vanuit prothetisch en chirurgisch oogpunt. Zij laten je zien dat meer voorzorg resulteert in minder (na)zorg.

Dit leer je tijdens de cursus Peri-implantitis:

Je hebt handvatten om peri-implantitis te voorkomen. Is het te laat? Dan ben je in staat om het in een vroeg stadium te herkennen. Samen met de patiënt, implantoloog, tandarts en de tandtechnicus geef je het implantaat de beste overlevingskans.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Principes van osseoïntegratie
 • Verdieping peri-implantitis
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Eigenschappen van soft-tissue
 • Behandeling van peri-implantitis

Welke afwegingen maak je bij de keuze uit verschillende abutments? Dit laat tandprotheticus én tandtechnicus Henk-Jan van den Heuvel van TCM je bij de cursus ‘Prothetiek op implantaten’ zien aan de hand van veel casuïstiek. Hierdoor wordt het snel duidelijk wanneer je kiest voor het ene abutment en wanneer voor het andere. En welke combinatie bij een gestelde indicatie leidt tot het beste resultaat voor de patiënt, zowel kwalitatief als esthetisch.

Ook leer je de keuze voor een suprastructuur te beargumenteren en krijg je tips & tricks die je direct bij specifieke indicaties toe kunt passen in de praktijk. Henk-Jan behandelt verder de belangrijkste prothetische aspecten van implanteren in de edentate onderkaak bij een uitneembare en bij een vaste voorziening.

Implant College raadt je aan om deze cursus samen met jouw tandtechnicus of tandprotheticus te volgen. Het vereenvoudigt de communicatie onderling en de keuze voor een suprastructuur.

Dit leer je tijdens de cursus Prothetiek op Implantaten:

Samen met collega’s in het implantologisch behandelteam maak je de juiste keuze voor een suprastructuur binnen het implantaatsysteem. Daarnaast ben je in staat per casus een goede afweging te maken bij de keuze uit de beschikbare abutments. Tot slot kan je direct aan de slag met de verschillende adviezen van de docent.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Eigenschappen abutments
 • Aantal implantaten
 • Indicatiestelling
 • Backward planning
 • Positie implantaten
 • Afdrukname
 • Keuze suprastructuur
 • Platform switching
 • Kroon- en brugwerk
 • Extensies
 • Wanneer kies je niet voor implantaten

De sinusbodemelevatie (SBE), ook wel de sinuslift, wordt soms gezien als een weinig voorspelbare behandeling. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Docent Roland Wiertz vertelt je over de literatuur op dit gebied. Hij wijst op de aandachtspunten bij de chirurgische procedure. Hierbij leer je welke technieken er zijn om alsnog te kunnen implanteren in een geaugmenteerde sinus. En welke instrumenten je daarvoor gebruikt.

In het theoretische deel besteedt hij o.a. ook aandacht aan de biologische componenten die bepalend zijn voor succes. En wat dat betekent voor de genezingsperiode. Ook de status van autoloog bot komt aan bod. Net zoals een afwijkende anatomie van de sinus met eventuele chirurgische complicaties.

In het praktische deel van deze cursus Sinusbodemelevaties ga je onder begeleiding zelf oefenen op een model.

Dit leer je tijdens de cursus Sinusbodemelevaties (SBE):

Je herkent praktische problemen bij de indicatiestelling en uitvoering van implantologie in de geaugmenteerde sinus. Je bent in staat een sinuslift uit te voeren, waarbij je complicaties signaleert en voorkomt.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Patiëntselectie en planning
 • Behandelopties sinus
 • Complicaties bij augmentaties
 • Keuze augmentatiemateriaal
 • Augmentatietechnieken
 • Casuïstiek

Als de praktijk start met implantologie verandert er veel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra administratieve handelingen, voorraadbeheer en een andere rol van de assistent aan de stoel. Een belangrijk onderdeel tijdens visitaties of screenings is de inrichting van een goed administratief proces en de opbouw van het compleet patiëntendossier.

Docent Pauli Wiggers van Centrum Implantologie en Esthetische Tandheelkunde (CIET) leert je tijdens deze praktische training hoe je dit proces goed inricht. Stap voor stap laat ze zien hoe je het dossier van een patiënt bijhoudt, hoe de aanvraagprocedure naar de verzekeraar verloopt en hoe je de communicatie naar de verwijzers verzorgt. Aanvullend krijg je als deelnemer handige tips, templates en richtlijnen die je direct kan gebruiken in de praktijk.

Dit leer je tijdens de cursus Praktische administratie implantologie:

In een dagdeel leer je welke verplichtingen er zijn rondom de administratie bij implantologie. Je bent daarnaast in staat een goed patiëntendossier op te bouwen en weet hoe je moet communiceren naar verzekeraars en verwijzers.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Administratieve programma’s
 • Aanvraag zorgverzekering
 • Communicatie naar verwijzers
 • Inhoud van het patiëntendossier
 • Voorraadadministratie
 • Maken van een operatieverslag
 • Maken begroting
 • Templates

Bij implantologie bepalen vele factoren de uitkomst van de behandelingen. Tot deze factoren behoren zeker de toegepaste incisie- en hechttechnieken. Kennis over wondgenezing en esthetiek geven je hierbij meer inzicht in jouw rol als chirurg. Daardoor ben je beter in staat goede keuzes te maken en wordt het resultaat voorspelbaar.

Docent Pieter van Elsas laat je zien dat de manier van snijden en hechten bij iedere stap van de behandeling een positieve bijdrage kan leveren aan het gewenste resultaat. Ook de rol van het instrumentarium en de steeds dunnere hechtdraden komen aan bod. Na het theoretische deel in de ochtend is het in de middag tijd voor de praktijk. Dan ga je in jouw eigen tempo oefenen, ervaren en voelen bij het maken van incisies en hechtingen.

Dit leer je tijdens de cursus Incisie- en hechttechnieken bij implantologie:

Per casus kan je een keuze maken voor de meest geschikte hechttechniek voor een optimale en esthetische wondgenezing. Hierbij ben je in staat de gekozen techniek direct toe te passen. Jouw kennis over materialen en instrumentarium komt je nu goed van pas. Wil je je verder ontwikkelen in hechttechnieken? Dit is het moment je aan te melden voor het vervolg op deze basistraining: Soft-tissue management en hechttechnieken: gevorderd die ook wordt gegeven door Pieter van Elsas.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Incisie technieken
 • Wondgenezing principes
 • Soft-tissue interface bij natuurlijke elementen versus implantaten
 • Esthetische afwegingen
 • Hechtmaterialen
 • Instrumenten
 • Hechtingen

Indicatiestelling is van groot belang bij het besluit om een implantologie behandeling wel of niet uit te voeren. Docent Faust de Kleijn van Mondzorg Beuningen laat in deze cursus aan tandartsen en startende implantologen zien welke afwegingen bij de indicatiestelling worden gemaakt. Ook besteedt hij aandacht aan wat hij als implantoloog vaak voorbij ziet komen in de dagelijkse praktijk.

Faust bespreekt het proces vanaf de initiële indicatiestelling, het lezen van een OPT, het afwegen van verschillende mogelijkheden tot aan de beslissing om de behandeling wel of niet (zelf) uit te voeren. Hierbij komen ook verschillende kaakvormen en mogelijke risico’s aan bod. In het praktische deel oefen je met het invullen van de aanvraag naar de verzekeraar en het opstellen van een begroting.

Dit leer je tijdens de cursus Indicatiestelling implantologie:

Je weet waarop je moet letten bij een intake en bent bekend met de afwegingen om wel of niet voor implantologie te kiezen als behandeling. Daarbij kan je een begroting opstellen en een aanvraag voor tandheelkundige implantaten indienen bij de verzekeraar.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Intake gesprek
 • Onderzoek om te komen tot de indicatiestelling
 • Maken en lezen van een OPG/RSP/CT-scan
 • Behandelopties
 • Kaakvormen
 • (Edentate) Onderkaak en bovenkaak
 • Kroon- en brugwerk
 • Casuïstiek
 • Begroting
 • Verzorgen van de aanvraag

Osseoïntegratie, ofwel het proces waarbij het implantaat ingroeit in het bot, is van groot belang bij het bepalen van de succesfactor van een implantologie behandeling. Hoe beter de osseoïntegratie, hoe kleiner de kans op tussengroei van fibromateus weefsel.

Om meer begrip te krijgen over dit principe, richt docent Ronald Wils zich in het eerste deel van deze cursus op de theoretische achtergronden van implantologie. En dan met name in relatie tot de verschillende typen en eigenschappen van bot. Daarna gaat hij verder in op het proces van de osseoïntegratie en op de eigenschappen van het implantaat, die een rol kunnen spelen in dit proces.

Dit leer je tijdens de cursus Osseoïntegratie:

Je weet hoe het proces van osseoïntegratie verloopt. Je herkent verschillende typen bot en weet hoe je de (implantaat)behandeling kunt aanpassen voor een betere osseoïntegratie.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
 • Succesfactoren van implantologie
 • Theorie over osseoïntegratie
 • Botstructuren
 • Contra-indicaties
 • Biologische eigenschappen van bot en botcellen
 • Proces van botgenezing
 • Implantaat oppervlakte behandelingen
 • Casuïstiek

Tandartsen worden tijdens deze tweedaagse cursus door implantoloog Pim Ruijpers rondgeleid op het gebied van dentale implantologie. Maak kennis met de vele facetten van het implanteren om te bepalen of je je hierin verder wilt specialiseren. Naast theoretische achtergronden en toekomstverwachtingen, krijg je uitleg over de praktijk. Welke technieken zijn er? Wat heb je nodig om te starten met implanteren? Maar ook: Wat verandert er in de werkwijze en in de planning? Wat zijn de aanpassingen die nodig zijn voor de tandheelkundige praktijk en welke kosten horen daarbij? Verder is er aandacht voor casuïstiek. Wat is een goede casus om mee te starten? En hoe kom je tot een goed behandelplan voor een edentate patiënt? Tot slot is er tijd voor de praktische vaardigheid. Tijdens oefeningen plaats je je eerste implantaten in een kunstkaak om gevoel te krijgen bij het implanteren.

Deze cursus is een goede voorbereiding op de opleiding Leren Implanteren. Negen modules die door Implant College worden aangeboden in het ‘Pakket Leren Implanteren’. In deze complete opleiding werk je onder begeleiding van een mentor naar jouw eerste implantologische behandeling.

Dit leer je tijdens deze introductie cursus Leren implanteren:

Je bent bekend met de basisprincipes van de dentale implantologie en hebt gevoel bij de vaardigheid. Daarnaast weet je wat er nodig is om te starten met implanteren. Op basis hiervan kan je een gedegen afweging maken of je je verder wilt specialiseren in het vakgebied.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
  • Edentate kaken
  • Historie implantologie
  • Kroon- en brugwerk op implantaten
  • Implantaat eigenschappen
  • Behandelplanning
  • Materiaalkeuze en combinaties
  • Chirurgisch instrumentarium en apparatuur
  • Patiëntselectie
  • OPG/RSP
  • Borenpracticum
  • (Digitale) afdrukname
  • Rolverdeling
  • Chirurgie
  • Nazorg
  • Medicatie