Stralingshygiëne voor gebruik van CBCT door tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen

Tweedaagse theoretische cursus (11 krt punten).

Inhoud van de cursus:
De cursus voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen, zoals geformuleerd in de Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen. Tijdens deze cursus wordt door middel van presentaties en oefeningen duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de traditionele 2D en de huidige 3D röntgenopnamen. Aangezien de aanvrager en de beoordelaar van een CBCT wettelijk verplicht is de gehele CBCT te beoordelen, wordt geoefend in een systematische beoordeling van de foto’s.

Voor informatie en inschrijven, klik hier

< Terug