Kies Keurig? een interactieve kwaliteitsmonitor voor de praktijk. Doe ik het wel goed? Kies als je durft! (ca. 20 krt)

Het doel van de cursus is dat de tandarts wordt begeleid in het zichtbaar maken en het evalueren van de eigen kwaliteit van het tandheelkundig werken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de elektronische patiëntendossiers en uitkomsten worden binnen de deelnemersgroep besproken. Tevens worden in de cursus bepaalde tandheelkundige thema’s aan de orde gesteld en worden huiswerk opdrachten gegeven zoals het verzamelen van bepaalde soorten casuïstiek. Ook Online kennistoetsen dienen ervoor klinische beslissingen te kunnen vergelijken. Dataverwerking vindt plaats door onderzoekers van het Radboudumc en retourinformatie vindt regelmatig plaats. Alle data worden anoniem verwerkt en gepresenteerd.

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier

< Terug