De duurzame adhesief brug – vrijdagmiddagcollege

De adhesiefbrug is en blijft een prachtige minimaal invasieve restauratie om in de esthetische zone een diasteem op te vullen. Mits je je als tandarts en als tandtechnicus maar aan de regels houdt en begrijpt waar je mee bezig bent. Dat geldt voor de diagnostiek, het design van de brug en de manier waarop je de brug adhesief bevestigt. Ook voor de toepassing van deze voorziening geldt: ‘je gaat het pas zien als je het door hebt’.

Leerdoelen:

Na afloop van de cursus is de cursist in staat om op voorspelbare wijze een indirecte adhesief brug te kunnen toepassen. Indiceren, ontwerpen, offreren, prepareren en afdrukken en bevestigen.

Docenten:

Dr. Peter Latzke en dr. Cees Kreulen

Voor informatie en inschrijven, klik hier

< Terug